Menu Zoeken English

Sneller herstel voor mensen met darmkanker

De eerste stap: implementatie onderzoek
12 oktober 2021

Hoe fitter iemand een behandeltraject tegen kanker ingaat, hoe groter de kans op sneller herstel. Voor sommige mensen is er meer nodig om weer goed te kunnen functioneren in het dagelijks leven. Hiervoor is herstelzorg belangrijk. Zorg geleverd door zorgprofessionals in de eigen omgeving die aansluit bij de uitdagingen waar deze mensen voor staan. Er is weinig bekend over hoe een succesvolle samenwerking op gebied van herstelzorg bij darmkanker tussen eerstelijns professionals- zoals fysiotherapeuten en diëtisten- en de cliënt tot stand kan komen in de huidige zorgpraktijk en in het leven van mensen met darmkanker. Daarom doen we hier vanuit het Medical Delta Living Lab Better in-Better Out onderzoek naar.

Implementatie van multimodale perioperatieve zorg

Momenteel vindt er in het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft een onderzoek plaats naar het effect van een perioperatief programma (de zorg rondom een operatie) voor kwetsbare ouderen met darmkanker van 70 jaar en ouder. Het programma bestaat uit een fysiek trainingsprogramma, een verandering van dieet, stoppen met roken en psychosociale ondersteuning. Hiervan worden effecten onderzocht op overlijden binnen een jaar, het optreden van complicaties door de operatie, het functioneren van de persoon in het dagelijks leven en de kwaliteit van leven. Dit onderzoek gaat mogelijk navolging krijgen in HMC Antoniushove.

Om het effect van dit programma te kunnen onderzoeken, is het noodzakelijk dat dit programma geïmplementeerd wordt in de zorgcontext van het HMC. Er is weinig bekend over hoe een succesvolle implementatie te realiseren. Daarom gaan studenten van Hogeschool Rotterdam en de Haagse Hogeschool in opdracht van het living lab een implementatieonderzoek uitvoeren. Ze brengen relevante stakeholders in kaart en onderzoeken welke barrières en faciliterende factoren er zijn voor implementatie van het programma in HMC Antoniushove. Ook kijken ze naar de acceptatie van de programma’s bij de patiënten en hun naasten en naar de praktische uitvoerbaarheid. Tot slot stellen ze een advies op. De uitkomsten van deze studentenonderzoeken dienen als voorwerk voor toekomstig toegepast onderzoek die het living lab wil uitvoeren.

Onlangs heeft het living lab een onderzoekslijn met de titel ‘Samenwerken aan toegankelijke zorg; toegepast onderzoek naar implementatie van perioperatieve- en  herstelzorg in de leefomgeving van mensen met darmkanker’ opgezet en daarvan maakt het studentenonderzoek deel uit. In dit project hebben we goede leefstijlprogramma’s voor ogen die bereikbaar zijn voor alle darmkanker patiënten. Als mensen met darmkanker persoonlijke adviezen krijgen die ze ook kunnen opvolgen, draagt dat bij aan hun kwaliteit van leven.

“Het was heel leerzaam om aan een project van het living lab te werken. Ik moest onderzoek doen buiten de afdeling waar ik stage liep (oncologische chirurgie, red.) naar ervaringen van mensen vóór de operatie. Dat heeft mijn blik verbreed.”

Verpleegkunde student

Herstelzorg thuis

Na ontslag uit het ziekenhuis begint het herstel pas echt voor mensen met darmkanker. Hierbij is het belangrijk dat de juiste zorg aangeboden wordt, zodat iemand goed kan herstellen en weer optimaal kan functioneren. De paramedische zorg kan daaraan een grote bijdrage leveren. Terwijl tijdens opname in een ziekenhuis, revalidatiecentrum of verpleeghuis diverse disciplines samenwerken aan een optimaal herstel, is dit in de thuissituatie niet goed georganiseerd. Daarom is het van belang om onderzoek te doen naar hoe de eerstelijns paramedici in de regio beter kunnen samenwerken aan behandeldoelen voor een optimaal herstel.

“Wij zien vanuit de fysiotherapiepraktijk veelbelovende effecten op prehabilitatie voor chirurgische ingrepen, echter houd vergoeding het momenteel af. Verwacht wordt dat er in totaal minder fysiobehandelingen nodig zijn wanneer prehabilitatie behandeling wordt gegeven aan een groep mensen met kanker die dat past. Daarmee zouden de zorgkosten omlaag kunnen.”

Remondo Goedkoop Oncologie fysiotherapeut B&B Healthcare

Presentatie van bevindingen

In januari 2022 presenteren de studenten en hun begeleiders hun bevindingen, waarmee zij een bijdrage leveren aan meer kennis over de voorbereiding voor een operatie en herstelzorg na een operatie voor darmkankerpatiënten. Wilt u de presentatie bijwonen? Aanmelden kan bij Lottie Kuijt - Evers L.F.M.Kuijt-Evers@hhs.nl

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen