Menu
  English

  Circulariteit accelereren in de regio Rotterdam

  Hoe kunnen we de transitie naar een circulaire economie in Rotterdam versnellen?

  20 april 2023

  Hoe kunnen we de transitie naar een circulaire economie in Rotterdam versnellen? Dat is de centrale vraag tijdens het Team NXT event van maandag 17 april. Overheid, ondernemers, het bedrijfsleven en onderwijs kwamen samen bij Hogeschool Rotterdam om elkaar te inspireren over lopende ontwikkelingen en de gezamenlijke opgave waar we voor staan.

  Binnen Hogeschool Rotterdam is op verschillende plekken veel kennis over circulariteit, energietransitie en klimaattransitie. Netwerkorganisatie Team NXT wil de transitie naar een circulaire economie in Rotterdam versnellen. Omdat dat ook de ambitie is van Kenniscentrum Business Innovation (KcBI) en Hogeschool Rotterdam Business School (HRBS) zijn zij samen partner geworden van Team NXT. 

  Team NXT wil hiervoor de ‘quadruple helix’ omvatten. Dat is een model dat staat voor samenwerken om tot gedragen, betaalbare en innovatieve oplossingen te komen waarbij alle stedelijke stakeholders samenkomen. De netwerkorganisatie werkt hiervoor met zogenaamde doorbraakprojecten, waarvan een Circulaire Campus er één is.

  In deze campus worden studenten opgeleid die werken aan natuurinclusieve, circulaire oplossingen voor complexe vraagstukken als klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en waterbeschikbaarheid, om zo een impuls te geven aan de circulaire economie in de regio Rotterdam. Hogeschool Rotterdam wil hier graag een waardevolle bijdrage aan leveren. 

  Want welke rol speelt onderwijs bij de transitie? En hoe zien studenten dat? Na een introductie vanuit het kenniscentrum en de uitwerking van het kernthema Circulariteit binnen de hogeschool kwamen vier studenten aan het woord. Zij vertelden over hun perspectief op circulariteit en onderwijs.

  ‘Na het volgen van het fieldlab Betekeniseconomie en de minor Leadership skills for circular transition ben ik echt de urgentie gaan voelen’, betoogde student Larissa tegenover de tachtig deelnemers. ‘Het onderwijs is dé plek om met circulariteit bezig te zijn. Het moet de norm worden. Ik weet dit door mijn keuzevakken, maar het moet ook in het normale curriculum veel meer naar voren komen.’ Student Rabia onderschrijft dat. ‘Als je doet wat deed, krijg je wat je kreeg. Verandering ligt buiten je comfortzone. Het onderwijs moet studenten de tools geven om buiten hun comfortzone te kunnen denken.’

  Student Arne vindt dat ook sociale thema’s meer moeten samenkomen met duurzaamheid. ‘Ik heb mijn stage gedaan bij een bedrijf dat veel werkt met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een familiebedrijf dat werknemers opneemt in die familie. Dat voegt echt betekenis toe.’ Student Marit, die onderzoek deed naar de duurzaamheid van textiel en afval scheiden, denkt dat een multidisciplinaire aanpak belangrijk is bij transitie. ‘Hoe betrekken jullie jonge mensen om te sparren over duurzaamheidsthema’s?

  De aanwezigen vanuit het mkb en de overheid beaamden dit. Maar benadrukken dat het belangrijk is om vanuit een positieve benadering naar transitie te kijken. Samen ontdekken, uitvinden en uitzoeken. Co-creatie is belangrijk om écht tot verandering te komen. Dat leverde een mooi gesprek op tussen de studenten en de aanwezigen.

  Vanuit de onderzoeken van het kenniscentrum komt duidelijk naar voren dat gedrag de sleutel is tot transitie. Dat werd duidelijk uiteengezet door Arjen van Klink, programmadirecteur van het kenniscentrum. Dat is herkenbaar zegt Jan Rotmans, een van de visionairs van Team NXT en hoogleraar bij de Erasmus Universiteit. ‘Transitie wordt voor 75 procent bepaald door sociale innovatie, slechts 25% is techniek. Verandering van het economisch systeem vraagt dus ook een persoonlijke transitie. En dat ligt voor veel mensen nog buiten hun comfortzone. Daarom zitten wij hier. Sociaal bewogen ondernemers en betrokkenen die deze stad en de regio een beetje mooier willen maken.’