Menu English

Doe de scan: hoe goed gaat het met jouw bedrijf?

17 vroege signalen van verval moeten helpen faillissement te voorkomen

25 maart 2024

Mkb-ondernemers merken te laat dat het de verkeerde kant opgaat met hun bedrijf. Op het moment dat ze dat wel zien, is een faillissement vaak niet meer te voorkomen. Dat kan en moet anders, dachten de initiatiefnemers van onderzoeksproject Early STATUS. Het onderzoeksteam heeft 17 vroegtijdige signalen geïdentificeerd die kunnen duiden op verval. Signalen die veel verder gaan dan alleen negatieve financiële resultaten. Inzicht hierin kan veel betekenen voor ondernemers, accountants en mkb-adviseurs.

Op tijd ontdekken dat je bedrijf in zwaar weer zit, is essentieel. Het liefst voordat het verval in de financiën te zien is, want dan is het vaak al te laat om de koers te wijzigen en daarmee door middel van damage control de schade te beperken of zelfs een faillissement te voorkomen. Uit het onderzoek zijn 17 signalen gedefinieerd die kunnen duiden op verval. Deze vroege signalen zijn beschreven naar aanleiding van interviews met ondernemers die failliet zijn gegaan, hun medewerkers en adviseurs, literatuuronderzoek en input van wetenschappelijke en praktijkgerichte experts uit het vakgebied.

De signalen van verval
Een groot deel van deze signalen heeft nog niks met financiële cijfers te maken. Het zijn mogelijke tekenen dat er iets verandert binnen jouw bedrijf of privésituatie, die problemen kunnen geven in je onderneming. Denk aan knelpunten in de levering van producten, minder betrokkenheid van het personeel of bemoeienis van externe partijen, zoals overheden. De signalen staan eigenlijk nooit op zichzelf. Het gaat vaak om het domino-effect, een neerwaartse spiraal. De combinatie van verschillende signalen kan wél een probleem betekenen.

Veel ondernemers zijn zich niet bewust van deze signalen. Door de waan van de dag herkennen ze deze niet, of ze willen de signalen (onbewust) niet zien. Daarom werkt het onderzoeksteam ook samen met accountantskantoren en mkb-adviseurs, zodat ook zij zich bewust zijn van de signalen. Zo krijg je als ondernemer een extra seintje dat er iets verandert binnen jouw bedrijf. Dat past ook bij de verschuiving van de rol van de accountant, van een sec controlerende rol naar een meer adviserende rol. 

Er zijn 17 signalen gedefinieerd. We bespreken hieronder twee van deze signalen. 

Conflict binnen de leiding
Er zijn meer conflicten binnen de leiding. Denk aan strijd tussen eigenaren, management of onderling, door onoverkomelijke verschillen van inzicht. Of een plotselinge vervanging van de top. Dit kan zorgen voor weerstand bij medewerkers, want dit betekent vaak ook dat de koers van het bedrijf steeds wordt aangepast. Andere strategische keuzes kunnen zorgen voor wijzigingen in het klantenbestand. Dat kan weer effect hebben op de welwillendheid van het personeel.

Moeilijke privésituatie
Een mogelijk signaal is dat de privésituatie moeilijker is dan normaal. Dat kan gaan om problemen of veranderingen in de relationele sfeer, zoals ruzies of een echtscheiding. Of om gezondheid, bijvoorbeeld ziekte, stress, burn-out, slaapgebrek, gewicht, eetpatroon en leefstijl. Maar ook geldproblemen of persoonlijk verlies kunnen zorgelijk zijn.  

De lijst met alle signalen is hier te bekijken.

Er wordt gewerkt aan een zogenoemd vroegsignaleringsinstrument, een scan waarmee je kan checken of er veranderingen zijn opgetreden binnen jouw bedrijf. Deze is nog niet helemaal gereed. Daarom is er nu eerst een lijst met alle signalen gepubliceerd. Het is de bedoeling dat je deze periodiek langsloopt om te kijken of jouw situatie is veranderd. Zo ben je als ondernemer vroegtijdig bewust van eventuele veranderingen die een negatieve invloed kunnen hebben op de bedrijfscontinuïteit. De scan komt voor alle ondernemers, adviseurs en accountants kosteloos beschikbaar. Meer weten? Neem dan contact op met businessinnovation@hr.nl.

Event Early STATUS
Op 4 juni worden de laatste ontwikkelingen rondom de Early STATUS-scan gepresenteerd tijdens het slotevent van het onderzoeksproject. Cabaretier, ervaringsdeskundige en motivational speaker Jörgen Raymann verkent met diverse betrokkenen het belang van het Early STATUS-project voor het onderwijs en de praktijk. Jörgen heeft zelf met zijn ondernemingen in zwaar weer gezeten en kent dus het klappen van de zweep. Hij gelooft in de kracht van mensen: “Goed en verstandig ‘zelfleiderschap’ is de sleutel naar succes’’. Aan het eind wordt het eerste exemplaar van het Early STATUS-glossy magazine met de resultaten van het onderzoeksteam uitgereikt. Voor iedere deelnemer is er een exemplaar van de glossy beschikbaar.

Daarna presenteert gastspreker professor Jan Adriaanse van de Universiteit van Leiden samen met onderzoekers van het Early STATUS-project de meest recente inzichten over vroegsignalering van verval. Jan Adriaanse geeft als hoogleraar colleges Turnaround Management and Bankruptcy Law en Introduction to Law & Business. Hij is gespecialiseerd in verval, reorganisatie en ondernemerschap. Zo schreef hij boeken zoals ‘’Never waste a good crisis” en “Zwaar weer ondernemen”. Met professionals uit de mkb-accountancy en mkb-advies en onderzoekers bespreekt hij de relevantie van vroegsignalering voor praktijk en wetenschap.

Meld je hier aan voor het event