Menu English

Adrienne Wieldraaijer-Huijzer

Onderwijsadviseur

Adrienne Wieldraaijer-Huijzer is per 1 oktober 2023 onderdeel van de Expertisekring Onderwijskwaliteit en Leiderschap. Ze heeft in de kring een adviserende rol vanuit de afdeling Onderwijs & Kwaliteit (O&K). Vanuit O&K adviseert Adrienne management, docenten en commissies over vraagstukken die te maken hebben met onderwijs en kwaliteitszorg en accreditaties. Adrienne heeft een MA of Arts in Global History & Anthropology aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze heeft ruime ervaring in het hoger onderwijs (hbo en wo) in verschillende rollen: onderwijskundig adviseur, intern auditor, onderzoeker, projectleider visitaties en secretaris van visitatiepanels, coördinator en docent Academische Vaardigheden. Vanuit die rollen is ze gewend om vraagstukken rondom onderwijskwaliteit vanuit verschillende perspectieven te bekijken en deze met elkaar te verbinden.