Menu Zoeken English

Onderzoek Rathenau Instituut: lectoren belangrijke spil in netwerken

Verbinding onderwijs, onderzoek & beroepspraktijk
01 juni 2016

“Lectoren zijn de spil in thematische zwaartepunten van hogescholen en aanjagers van innovatie” aldus Thom de Graaf (voorzitter van de Vereniging Hogescholen).

In het vorige week gepresenteerde onderzoeksrapport Feiten en Cijfers: Praktijkgericht onderzoek bij lectoraten van hogescholen van het Rathenau Instituut staat het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen centraal. Het onderzoek bevestigt dat lectoren door hun uitgebreide netwerk binnen zowel onderzoek, onderwijs als de beroepspraktijk een cruciale bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs en innovaties van de beroepspraktijk. Kijk op het deel "Onderzoek" van onze website om een goede indruk te krijgen van de activiteiten en resultaten van het praktijkgericht onderzoek aan onze hogeschool.

Lectoren belangrijke spil in netwerken

Lectoren onderhouden een breed netwerk met professionele organisaties in het bedrijfsleven en de publieke sector. Partners zijn kennisinstellingen, maatschappelijke non-profit organisaties, regionale partijen in de publieke sector, bedrijven en scholen. In deze netwerken worden zeer veel activiteiten georganiseerd gericht op afstemming en kennisdeling. De producten van praktijkgericht onderzoek zijn zeer divers en variëren van wetenschappelijke publicaties in peer reviewed tijdschriften en video- en audioproducten tot concrete innovaties.

Resultaten van onderzoek vertaald in onderwijs

De bijdrage van lectoren aan het onderwijs vertaalt zich in de vernieuwing van het curriculum van opleidingen. Studenten zijn een belangrijke schakel tussen onderwijs en onderzoek; bijna alle lectoren zetten studenten in voor onderzoek. Lectoren zijn van mening dat de vaardigheden die studenten opdoen in het uitvoeren van onderzoek hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. In 5 jaar tijd is het aantal studenten dat participeert in praktijkgericht onderzoek verviervoudigd.

Fors investeren in praktijkgericht onderzoek

Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, benadrukt dat het rapport laat zien dat lectoren een unieke positie hebben als het gaat om de verbinding van het onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk. “Lectoren zijn de spil in thematische zwaartepunten van hogescholen en aanjagers van innovatie.” De Vereniging Hogescholen zet fors in op het ondersteunen en profileren van de lectoraten om zo het praktijkgericht onderzoek naar een hoger niveau te tillen. De Graaf: “Een majeure impuls in de keten van kennis en wetenschap is daarom nodig. Het hbo-onderzoek participeert in de Nationale Wetenschapsagenda. Door fors te investeren in deze NWA kan praktijkgericht onderzoek bijdragen aan verbeteringen in innovaties in onderwijs, zorg en bedrijvigheid. Dat is zeer in het belang van onze maatschappij.”

Lees het hele bericht op de website van Vereniging Hogescholen.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen