Menu Zoeken English

Symposium 'Zelfmanagement: maar hoe dan?'

20 september 2019

Het platform Zelfmanagement richt zich specifiek op het ontwikkelen van kennis en oplossingen waarmee kwetsbare groepen gezondheidsvaardigheden ontwikkelen met als resultaat meer gezond gedrag, een betere gezondheid en verbetering van de kwaliteit van leven. Het platform bestaat uit een stuurgroep en drie werkgroepen met een open karakter: Kennis- en onderzoeksagenda, Onderwijs en Visie.

Alle leden van het platform maken onderdeel uit van kennisinstellingen, patiënten(groepen) of hun vertegenwoordigers en samenwerkingspartners, waaronder private partijen. Speciale groep samenwerkingspartners zijn de zogenoemde platformpartners. Ieder werkpakket richt zich op een specifiek thema en heeft als doel om een concreet product te ontwikkelen dat bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs en het werkveld en aan de ontwikkeling van praktijkgericht onderzoek op het gebied van zelfmanagement.

Programma

09.30 uur

Inloop en registratie

10.00 uur

Het Platform Zelfmanagement: maar wie dan?

  • De kennisbundel Zelfmanagementondersteuning: met actuele kennis en leermiddelen voor docenten mbo-hbo en (toekomstige) zorgprofessionalsAnneLoes van Staa (Hogeschool Rotterdam/Kenniscentrum Zorginnovatie)

  • Hernieuwd Generiek model voor Zelfmanagement. Anita Cremers (Hogeschool Utrecht) en Henkjan de Jong (Hogeschool Windesheim)

  • Dé kennis- en onderzoeksagenda m.b.t. Zelfmanagement. Bienke Janssen (Fontys Hogeschool) en Joost Keers (Hanzehogeschool)

 De rest van de dag staat in het teken van de hoofdvraag: maar hoe dan? Welke plek heeft zelfmanagement in uw praktijk? Hoe kunnen de producten van het platform u daarbij ondersteunen? In een actieve (gecoördineerde) open space setting bieden we u volop gelegenheid om hierover te sparren met aanwezige zorgprofessionals, ondernemers, onderzoekers etc.  Rond 15.00 uur ronden we af met geleerde lessen, concrete plannen en wensen voor het platform.

11.00 uur

Open space ronde 1: kennis delen, thema’s benoemen
U bent of wilt met zelfmanagement aan de slag. Of u bent nieuwsgierig hoe anderen dit in praktijk brengen. Wij brengen u in deze ronde in contact met uw vakgenoten om hierover van gedachten te wisselen. De producten van het platform dienen als inspiratie. U kiest met uw tafelgenoten 1 of meerdere thema’s waar u in ronde 2 aandacht aan wilt besteden. Een lid van het platform faciliteert het gesprek.

12.00 uur

Lunch en gelegenheid tot netwerken
Tijdens de lunch worden de thema’s die benoemd zijn in ronde 1 opgehangen. U tekent in op het thema dat u het meest interesseert.

13.00 uur

Open space ronde 2: verdieping
In ronde 2 schuift u aan tafel bij deelnemers die, net als u, hebben ingetekend voor dit thema. We stellen u in staat dieper op dit thema in te gaan en daarbij de wijsheid van de groep zo goed mogelijk te benutten. Een lid van het platform faciliteert het gesprek en deelt zijn/haar kennis.

14.00 uur

Open space ronde 3: de blik vooruit
In ronde 3 richt u de blik aan uw tafel op de toekomst. Wat zijn de belangrijkste lessen? Inspireert dit u tot actie, en zo ja, wie of wat heeft u daarbij nodig? Wat kan het platform zelfmanagement in de toekomst voor u betekenen? U gaat met concrete plannen en/of inspiratie naar huis. U geeft input voor de toekomstagenda van het platform.

15.00 uur

Afsluiting

 

Praktische informatie

Datum: 20 september 2019
Tijd: 10.00 - 15.00 uur
Locatie: Social Impact Factory, Vredenburg 40, 3511 BD, Utrecht (5 minuten lopen vanaf Utrecht CS)

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen