Menu
  English

  Promotie Yvonne Becqué

  18 juni om 13.00 uur

  Je bent van harte uitgenodigd voor de verdediging van het proefschrift 'Family Caregiving in End-of-Life Care; Insights from nurses and bereaved families' (Zorg door naasten in de laatste levensfase; Inzichten van verpleegkundigen en nabestaanden) van Yvonne Becqué op dinsdag 18 juni om 13:00 uur.

  In de laatste levensfase van een dierbare besteden naasten gemiddeld 26 uur per week aan mantelzorg thuis. Hoewel deze zorg voldoening kan geven, kan het ook leiden tot overbelasting en de behoefte aan ondersteuning vergroten. Ondanks de inspanningen van zorgverleners ervaren velen dat de geboden zorg niet optimaal aansluit bij hun behoeften. Met de komst van de COVID-19 pandemie en de daaropvolgende beperkingsmaatregelen werden deze uitdagingen nog verder vergroot.

  Het proefschrift biedt inzicht in de huidige ondersteuning die wijkverpleegkundigen bieden aan naasten die zorgen voor iemand in de laatste levensfase. Het bespreekt ook evidence-based interventies om naasten te ondersteunen, zoals de CSNAT/COM interventie. Deze interventie is binnen een trialcontext geïmplementeerd en geëvalueerd in de thuiszorg.

  Daarnaast onderzoekt het de ervaringen van naasten tijdens de COVID-19 pandemie met de zorg rond het levenseinde.