Menu Zoeken English

Ouders in de Spotlights

12 juni 2019

Woensdag 12 juni 2019 organiseert het lectoraat Ouders in Rotterdam Zuid (Hogeschool Rotterdam) voor de vierde maal het afstudeersymposium 'Ouders in de spotlights'. Er zijn podium- en posterpresentaties en workshops door studenten en onderzoekers.Lector Mariëtte Lusse verzorgt een korte inleiding en niemand minder dan expert Peter de Vries van CPS sluit het symposium af met een reflectie op de beroepsproducten.

Afstudeerders van de sociale opleidingen presenteren samen met onderzoekers van het Lectoraat Ouders op Zuid (Kenniscentrum Talentontwikkeling) en met het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie hun inzichten en vragen feedback aan professionals op hun beroepsproducten. Afgelopen jaren was het symposium een succes.

Dit jaar loopt er (student-)onderzoek op nieuwe thema’s als:

  • Ondersteunen van ouders van premature kinderen
  • Omgaan met armoede
  • Het versterken van het netwerk van ouders
  • Kinderen in gesprek brengen met hun ouders over wat zij leren 

En natuurlijk zijn er nieuwe inzichten op vertrouwde thema’s zoals:

  • Samenwerken met ouders bij Ipse de Bruggen en Feijenoord
  • Vaderbetrokkenheid bij zonen in de jeugdhulpverlening
  • Laaggeletterde ouders betrekken bij de taalontwikkeling van hun kind
  • Ouders betrekken bij loopbaanontwikkeling
  • Culturele identiteit van pleegkinderen

Voor wie?
Het symposium is bestemd voor iedereen die het thema ‘ouders’ een warm hart toedraagt: organisaties die mét en vóór ouders werken, opdrachtgevers, docenten, studenten en onderzoekers. Voor allen is er de gelegenheid om actuele kennis op relevante aspecten van ouderbetrokkenheid te krijgen, om te netwerken en om studentopdrachten voor volgend jaar te bespreken.

Meer informatie
De inschrijving van het symposium staat open. Meer informatie over het programma volgt in mei. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Er is een beperkt aantal plaatsen.    

Waar en wanneer
Woensdag 12 juni 2019 van 13.30 - 17:00 uur (inloop vanaf 13 00 uur, netwerkborrel vanaf 17.00 uur). De locatie: Hogeschool Rotterdam, Museumpark 40, Rotterdam.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen