Menu English

Living Lab Schiedistrict, samen bouwen aan de toekomst

Door Koos Kerstholt

We zijn al ruim een jaar onderweg! In 2022 startte Kenniscentrum Business Innovation van Hogeschool Rotterdam namelijk een living lab in het ONS-gebouw in Schiedam. De innovatiewerkplaats op de eerste etage kwam tot stand in samenwerking met gemeente Schiedam, diverse opleidingen in het (V)MBO en HBO en een aantal regionale mkb-bedrijven in de maakindustrie.

We zijn al ruim een jaar onderweg! In 2022 startte Kenniscentrum Business Innovation van Hogeschool Rotterdam een living lab in het ONS-gebouw in Schiedam. De innovatiewerkplaats op de eerste etage kwam tot stand in samenwerking met gemeente Schiedam, diverse opleidingen in het (V)MBO en HBO en een aantal regionale mkb-bedrijven in de maakindustrie.

Het Living Lab fungeert als koppelpunt waar alle partijen (en hun belangen) bij elkaar komen. De 4 O’s, ondernemers, overheid, onderwijs en onderzoek (de quadruple helix) geven de richting aan. Gezamenlijk bepalen we de handelingsruimte door het opstellen van randvoorwaarden en middelen. Betrokkenheid en eigenaarschap zijn daarbij kernbegrippen.

Met het Living Lab Schiedistrict willen we bijdragen aan de ontwikkeling van de Mechatronica Innovatie Campus Schiedam (MICS), een innovatie-ecosysteem van en voor bedrijven in de mechatronica-industrie. Door bedrijven met elkaar te verbinden en samen met andere deelnemers kennis én dromen te delen, wordt de basis gelegd voor synergetisch samenwerken.

Hoe bouw je zo’n community? Hoe zorg je ervoor dat er verbinding ontstaat, tussen partijen die wel een geografische nabijheid kennen, maar soms qua expertise en vakgebied mijlenver uit elkaar liggen? Wij denken: gewoon beginnen! Zo organiseren we de maandelijkse LunchBreak en elk kwartaal de Innovation Challenge, die met één van de deelnemers wordt georganiseerd. Tijdens de LunchBreak nodigen we twee ondernemers uit die gevestigd zijn in het Schiedistrict. Het is een laagdrempelige gelegenheid om elkaar beter te leren kennen, wat overigens niet zelden tot nieuwe contacten en onverwachte connecties leidt.

Bij de Innovation Challenge gaat het over (het leren toepassen van) open innovatie. Daarmee slaan we meerdere vliegen in één klap. Zo ontdekken deelnemers ontdekken de kracht van het samen, met elkaar én onze studenten werken aan een innovatie-opdracht. Daarmee krijgt het organiserende bedrijf een veel rijkere uitkomst van het innovatieproces. Ten tweede krijgen onze studenten een mooi beeld van potentiële werkgevers in de regio. Vanwege de arbeidsmarktkrapte is dat ook voor de potentiële werknemers groot voordeel. Zij komen in contact met onze meest gemotiveerde studenten.

Zo zie je, samenwerking overstijgt het belang en de daadkracht van individuele deelnemers. Er wordt gewerkt aan overkoepelende doelen die vaak ook van maatschappelijke waarde zijn. Sprekende voorbeelden van dergelijke projecten zijn de Talentenpool Schiedistrict, een initiatief gericht op het vinden en binden van nieuwe werknemers. Maar ook leven-lang ontwikkelen staat hier centraal, van mensen die nu bij de bedrijven in dienst zijn. Een voorbeeld hiervan is de Circular Disassembly Plant, waar een onderzoek naar de haalbaarheid van een ‘shared factory’ centraal staat, over het demonteren en recyclen van machines en apparaten van deelnemende bedrijven. En bij het Smart Digital Factory project, helpen studenten om de stap naar Industry 4.0 te maken.

Het Living Lab Schiedistrict is daarmee een mooi voorbeeld van een aanpak die goed past bij de rol die Hogeschool Rotterdam in de regionale economie wil vervullen: opleider, kennispartner en verbinder. Ruimte bieden aan een nieuwe generatie, door samen met praktijkpartners in te zetten op innovatie. Voor Kenniscentrum Business Innovation biedt deelname aan het Living Lab daar bovenop een unieke gelegenheid om zowel de werking van een Living Lab alsook het synergetisch samenwerken te bestuderen. Dat levert kennis en inzichten op die we straks weer meenemen in andere projecten. Zo zorgen we er niet alleen voor dat de inspanningen en activiteiten van

deelnemers het gewenste resultaat opleveren, maar impact hebben op het ecosysteem als geheel, nu en in de toekomst.

Geïnspireerd door en geïnteresseerd in onze aanpak? Of ook meedoen in het Living Lab Schiedistrict? Kijk hier voor meer informatie of neem contact op met Koos Kerstholt (n.a.kerstholt@hr.nl of 06 22 517236).

Naar de webpagina van Kenniscentrum Business Innovation.