Menu Zoeken English

Agenda

Vanuit praktijkgericht onderzoek
28 okt

Workshop en Flitspresentaties Hogeschool Rotterdam op Kennisfestival

Op maandag 28 oktober 2019 vindt het Rotterdam Kennisfestival plaats. Het richt zich op docenten, onderzoekers en beleidsmedewerkers van diverse Rotterdamse instellingen en is in 2016 ontstaan uit een samenwerking tussen de gemeente Rotterdam en diverse partijen, waaronder de hogeschool.

29 okt

Congres VMBO-MBO 'Kansrijk doorstromen'

De LMC-Academie organiseert samen met de ROC’s Albeda en Zadkine een tweede vmbo-mbo congres op 29 oktober aanstaande. Met bijdragen van Dr. Ellen Klatter, de LOB expertisepunt regio-contactpersonen Peter van der Zwaal en Karin Lameijer én procesbegeleider Annette Diender. Tijdens dit congres kunt u deelnemen aan verschillende workshops.

31 okt

Fitter op Feijenoord

Samen één in Feijenoord (SEF) is een actief samenwerkingsverband van 33 partners werkzaam in de eerste en tweedelijns zorg, wonen, welzijn en onderwijs. SEF werkt meer dan 10 jaar aan de gezondheid, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van Feijenoorders en bundelt de krachten van de partners binnen activiteiten en projecten.

31 okt

Kenniscafé: Leren van verschillen

Het kenniscafé is dé plek waarin de Werkplaats verschillende perspectieven en kennisbronnen samenbrengt en we gezamenlijk zoeken naar oplossingsrichtingen in het sociaal domein.

08 nov

Netwerkbijeenkomst Nursing Delta

Versterking van de kwaliteit van zorg en behoud van personeel in verpleging en verzorging is in de Deltaregio (Den Haag-Leiden-Rotterdam) een grote uitdaging. Onderzoek naar verpleging en verzorging levert hier een bijdrage aan, maar onderzoeksinspanningen op het terrein van verpleging en verzorging in de regio zijn versnipperd.

13 nov

Inspiratiedag studenten, alcohol, drugs en tabak

Het alcoholgebruik van studenten staat in de belangstelling, tegenwoordig ook in positieve zin. Er zijn verenigingen die werken aan een cultuurverandering, over het drugsgebruik onder studenten bestaan vragen en zorgen, en tot slot is het tabaksbeleid in studentenorganisaties in beweging: de rookvrije campus zal in 2020 een feit zijn. Reden genoeg voor het Trimbos Instituut om een vierde Inspiratiedag over studenten, alcohol, drugs en tabak te organiseren.

26 nov

Symposium en expertraadpleging ‘Kennisagenda kwetsbare (aanstaande) gezinnen met jonge kinderen’

Om de zelfredzaamheid van kwetsbare (aanstaande) ouders te versterken hebben lectoren van verschillende hogescholen hun krachten gebundeld met de vorming van een lectorenplatform.

26 nov

Kick-off symposium 'Lectorenplatform kwetsbare (aanstaande) gezinnen met jonge kinderen'

Om de zelfredzaamheid van kwetsbare (aanstaande) ouders te versterken hebben lectoren van verschillende hogescholen hun krachten gebundeld met de vorming van een lectorenplatform.

27 nov

Symposium 'Subacromiale schouderpijn'

De opleiding Fysiotherapie van Hogeschool Rotterdam organiseert, samen met het lectoraat Bewegen naar Gezondheid van Kenniscentrum Zorginnovatie, haar vierde wetenschappelijke symposium. Het onderwerp is ditmaal´Subacromiale schouderpijn - stand van zaken en nieuwe richtingen’. Het programma staat in het teken van praktijkgericht onderzoek naar subacromiale pijnklachten dat momenteel in samenwerking met onderzoekers en clinici van het Erasmus MC en de Universiteit Antwerpen wordt uitgevoerd.

27 nov

Symposium 'Praktijkgericht onderzoek in de zorg voor Communicatie; zorgtechnologie en logopedie'

Zorgtechnologie is niet meer weg te denken in de maatschappij, ook niet bij de logopedist. Wat heeft het werkveld voor behoeften op dit gebied?

28 nov

Minisymposium RC Zwangerschap & Geboorte

Het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte is een groep van organisaties waarin bijna alle ketenpartners in de geboortezorg in regio Zuidwest Nederland samenwerken aan het bereiken van gezamenlijke doelen. Eén van die doelen is het verbeteren van de kwaliteit van de geboortezorg door middel van het uitwisselen en toegankelijk maken van kennis.

28 nov

Kenniscafé: Verbondenheid en veerkracht

Het kenniscafé is dé plek waarin de Werkplaats verschillende perspectieven en kennisbronnen samenbrengt en we gezamenlijk zoeken naar oplossingsrichtingen in het sociaal domein.

12 dec

Symposium Participatie in Gezondheidsinnovatie

Voor innovaties binnen het gezondheidsdomein worden co-design, co-research en participatief actieonderzoek methoden ingezet. Maar, hoe verhouden deze methoden en het achterliggende gedachtegoed zich tot elkaar, hoe passen we deze toe en hoe leiden we toekomstige hbo-professionals hierin op?

12 dec

Kenniscafé: Intergenerationele overdracht

Het kenniscafé is dé plek waarin de Werkplaats verschillende perspectieven en kennisbronnen samenbrengt en we gezamenlijk zoeken naar oplossingsrichtingen in het sociaal domein.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.