Agenda

Vanuit praktijkgericht onderzoek
18 okt

Kenniscafé: Informeel-formeel

In dit kenniscafé ga je, net als het werkteam, aan de slag met een acute bewonersvraag. We nodigen je graag uit aan onze keukentafel. Wissel van perspectief en kom met de beste oplossing!

30 okt

Openbare les: lector Ben van Lier

Op dinsdagmiddag 30 oktober 2018 verzorgt lector professor dr. Ben van Lier zijn openbare les in het Auditorium van Het Nieuwe Instituut te Rotterdam.

01 nov

Kenniscafé: Samenwerking mbo-hbo in de (wijk)praktijk

Hoe maken we gebruik van elkaars professionele krachten? Voor integrale samenwerking in het sociaal domein hebben we elkaar nodig! Ook mbo en hbo opgeleide professionals kunnen elkaar in het sociaal werk goed aanvullen, maar in de praktijk blijkt dit nog een uitdaging. Hoe werken we samen?

08 nov

Inspiratiesessie Ondernemersklimaat HR: From good to great

Hogeschool Rotterdam kent verschillende leertrajecten en vakken waarin ondernemerschap van studenten wordt gestimuleerd. Omdat het niet duidelijk is wat de opbrengst is van deze trajecten is er onderzoek gedaan naar het ondernemersklimaat van Hogeschool Rotterdam.

13 nov

Werkbijeenkomst 'Leren in de Praktijk'

Op 13 november van 12.00 - 17.00 uur organiseert het Zorgpact samen met minor+ en Koploper Silicon Venturing Rotterdam de laatste van vier werkbijeenkomsten over het thema Leren in de Praktijk. Deze sessie richt zich op de rol van de student bij leren in de praktijk.

15 nov

Verdediging proefschrift Sanneke de la Rie

Het proefschrift "Effects of Family Literacy Programs – The role of implementation quality" geeft inzicht in de hindernissen en kansen bij het stimuleren van de ontluikende geletterdheid van jonge kinderen via gezinsprogramma’s.

15 nov

Symposium 'Bewegen als medicijn bij musculoskeletale pijn'

Op donderdag 15 november organiseert de opleiding Fysiotherapie samen met het lectoraat Bewegen naar Gezondheid (Kenniscentrum Zorginnovatie) haar derde symposium getiteld ‘Bewegen als medicijn bij musculoskeletale pijn’.

27 nov

Verdediging proefschrift Mark van Houwelingen

Mark is sinds 2007 opleidingsdocent rekenen-wiskunde op de lerarenopleiding basisonderwijs (pabo) van de Hogeschool Rotterdam. Bij de pabo verzorgt hij gecijferdheid-, en rekendidactiekcursussen en begeleidt hij studenten in hun studieloopbaan, stage en afstudeeronderzoek. Daarnaast is hij intern coach bij het IVL. Hij is sinds maart 2013 verbonden aan Kenniscentrum Talentontwikkeling waar hij zijn promotieonderzoek doet.

27 nov

Inspiratiesessie Developing students’ intercultural competence

Tijdens de inspiratiesessie op dinsdag 27 november vertelt het onderzoeksteam, bestaande uit Cheryl Gerretsen, Christophe Van Puymbroeck en Jessica Shinnick, meer over hun onderzoek naar interculturele competenties door lange termijn coaching. De eerste inzichten in de onderzoeksresultaten.

28 nov

Openbare les: Maaike Harbers

Meer info volgt

29 nov

Symposium Betekenisvol leven in de buurt

Op donderdag 29 november 2018 organiseert Laurens Thuiszorg in samenwerking met Kenniscentrum Zorginnovatie het eindsymposium 'Betekenisvol leven in de buurt'.

29 nov

Symposium ‘Praktijkgericht onderzoek in de zorg voor Communicatie; de logopedist als coach!?’

Op donderdag 29 november organiseert de opleiding Logopedie, samen met het lectoraat Zorg voor Communicatie (Kenniscentrum Zorginnovatie) en Zoloro, het symposium ‘praktijkgerichtonderzoek in de zorg voor Communicatie; de logopedist als coach!? Doel van deze avond is om zowel persoonlijke opbrengsten als samenwerkingsmogelijkheden tussen werkveld, onderwijs en onderzoek te exploreren.

18 dec

Inspiratiesessie Business and trade in Chinese high school history textbooks

Tijdens de inspiratiesessie op dinsdag 18 december vertelt Sanne Albers meer over haar veldtrip naar China tijdens de inspiratiesessie 'Business and trade in Chinese high school history textbooks'.

22 mrt

Nascholing | Van orthopedie naar revalidatie / re-integratie

Klachten van het steun- en bewegingsapparaat komen zeer frequent voor, 80% van de mensen heeft er wel eens mee te maken. Dergelijke klachten hebben een forse impact op de kwaliteit van leven, ze beroven Nederlanders het hardst van hun gezonde levensjaren. Daarnaast hebben ze ook grote socio-economische gevolgen. Het is daarom van het allergrootste belang dat wordt samengewerkt om te komen tot optimale revalidatie en volledige re-integratie.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.