Menu Zoeken English

Agenda

Vanuit praktijkgericht onderzoek
23 apr

Digiscan mkb-ondernemers

Maandelijks organiseert het kenniscentrum inspiratiesessies. Tijdens deze korte inspirerende bijeenkomsten vertelt een lector of onderzoeker meer over zijn of haar onderzoek.

08 mei

Symposium 'Lof der Verpleegkunst: Op de kaart gezet'

Er is terecht veel aandacht voor schaarste aan verpleegkundigen, ongewenste uitstroom en de werkdruk in de gezondheidszorg. Tegelijkertijd zijn er vele ontwikkelingen die positief zijn voor het beroep van verpleegkundige. Deze ontwikkelingen worden besproken tijdens dit symposium.

16 mei

Expertmeeting; Kennisagenda kwetsbare (aanstaande) gezinnen met jongere kinderen

Lectorenplatform 'Kwetsbare (aanstaande) gezinnen met jonge kinderen' wil bijdragen aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van deze jonge kinderen. Hiervoor wordt de meest recente wetenschappelijke kennis verzameld, waarmee professionals de gezinnen kunnen versterken. Het platform streeft naar het realiseren van een landelijke kennisinfrastructuur.

23 mei

Afscheidssymposium 'Vijftien jaar Transities in Zorg'

Bij het afscheid van lector Jacomine de Lange presenteert Kenniscentrum Zorginnovatie de oogst van vijftien jaar praktijkgericht onderzoek vanuit het lectoraat Transities in Zorg van Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam.

04 jun

Minisymposium 'Regionale uitkomsten geboortezorg: wat is uw aanpak?'

Het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte is een groep van organisaties waarin bijna alle ketenpartners in de geboortezorg in regio Zuidwest Nederland samenwerken aan het bereiken van gezamenlijke doelen. Eén van die doelen is het verbeteren van de kwaliteit van de geboortezorg door middel van het uitwisselen en toegankelijk maken van kennis.

12 jun

Ouders in de Spotlights

Woensdag 12 juni 2019 organiseert het lectoraat Ouders in Rotterdam Zuid (Hogeschool Rotterdam) voor de vierde maal het afstudeersymposium 'Ouders in de spotlights'. Er zijn podium- en posterpresentaties en workshops door studenten en onderzoekers.Lector Mariëtte Lusse verzorgt een korte inleiding en niemand minder dan expert Peter de Vries van CPS sluit het symposium af met een reflectie op de beroepsproducten.

14 jun

Koplopers on stage: Slotconferentie jongeren en psychische kwetsbaarheid

Kom naar de feestelijke afsluiting van het project Koplopers om actuele kennis en inspiratie op te doen over de participatie van jongeren met psychische kwetsbaarheid. Met prikkelende bijdragen van het Jongerenteam, studenten, docenten, onderzoekers en professionals.

21 jun

Symposium 'Zelfmanagement: hoe dan?'

Het platform Zelfmanagement richt zich specifiek op het ontwikkelen van kennis en oplossingen waarmee kwetsbare groepen gezondheidsvaardigheden ontwikkelen met als resultaat meer gezond gedrag, een betere gezondheid en verbetering van de kwaliteit van leven. Het platform bestaat uit een stuurgroep en drie werkgroepen met een open karakter: Kennis- en onderzoeksagenda, Onderwijs en Visie.

26 sep

Minisymposium RC Zwangerschap & Geboorte

Het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte is een groep van organisaties waarin bijna alle ketenpartners in de geboortezorg in regio Zuidwest Nederland samenwerken aan het bereiken van gezamenlijke doelen. Eén van die doelen is het verbeteren van de kwaliteit van de geboortezorg door middel van het uitwisselen en toegankelijk maken van kennis.

15 okt

Openbare les Koen Dittrich

Op dinsdag 15 oktober vindt de openbare les van lector Circulaire Economie Koen Dittrich plaats. Tijdens deze les presenteert Koen Dittrich zijn onderzoeksprogramma voor de komende jaren.

28 nov

Minisymposium RC Zwangerschap & Geboorte

Het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte is een groep van organisaties waarin bijna alle ketenpartners in de geboortezorg in regio Zuidwest Nederland samenwerken aan het bereiken van gezamenlijke doelen. Eén van die doelen is het verbeteren van de kwaliteit van de geboortezorg door middel van het uitwisselen en toegankelijk maken van kennis.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.