Menu
Zoeken English

Winnaars van de Deltapremie een jaar later: een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van het praktijkgericht onderzoek

20 november 2020

AnneLoes van Staa, lector Transities in Zorg aan Hogeschool Rotterdam, won in 2019 de Deltapremie voor de voortrekkersrol die zij heeft vervuld voor de ontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek. Sinds zij in 2003 als lector aantrad, heeft zich een ‘kleine revolutie’ voltrokken in het hoger onderwijs. Een terugblik op het winnen van de prijs.

Van Staa, werkzaam bij Kenniscentrum Zorginnovatie, beschouwt het als haar missie een impuls te geven aan de maatschappelijke impact van praktijkgericht onderzoek. Om dat te bereiken, is het soms nodig buiten de lijntjes te kleuren. "Ik ben kritisch over de heersende opvatting binnen onze hogeschool dat praktijkgericht onderzoek vooral ten dienste moet staan van het onderwijs. Natuurlijk moet er een duidelijke verbinding zijn, maar het is óók belangrijk dat praktijkgericht onderzoek nieuwe inzichten oplevert voor de beroepspraktijk en de wetenschap. Het is juist de verbinding tussen deze drie domeinen - Wetenschap, Onderwijs en Praktijk - waar het om draait", benadrukt ze. Vorig jaar ontving ze de Deltapremie samen met lector Mark Mobach uit handen van minister Van Engelshoven (foto).

Zaaigeld

Van Staa zet de Deltapremie vooral in voor haar onderzoeksprogramma Op Eigen Benen - dat tot doel heeft de zorg voor jongeren met chronische aandoeningen beter te laten aansluiten op hun behoeftes - en Zelfmanagement en Eigen Regie. "Ik gebruik de premie als 'zaaigeld' om deze onderzoeksprogramma's te versterken. Zo heb ik geïnvesteerd in senior onderzoekscapaciteit en heb ik samen met een promovendus en twee postdocs aanvragen ingediend", vertelt ze.

Verankerd in het hoger onderwijs

Het praktijkgericht onderzoek heeft inmiddels een stevige plaats verworven in de samenleving. Dat was in het vroege begin heel anders, zegt Ron Bormans. Voor hem markeert de Deltapremie een mijlpaal in de manier waarop het praktijkgericht onderzoek zich heeft verankerd in het hoger onderwijs. "Inmiddels zijn er veel netwerken ontstaan tussen het onderwijs en het praktijkgericht onderzoek, waardoor de kennis goed in het onderwijs landt. Het is ontzettend eervol hiervan onderdeel te zijn. We gaan elke twee jaar een lector voordragen. De weg naar de Deltapremie is voor ons namelijk minstens zo belangrijk als winnen, omdat we hierdoor in gesprek kunnen gaan over wat kwaliteit voor ons betekent", geeft Bormans aan. En ook: "We hebben ambassadeurs als AnneLoes nodig die anderen kunnen inspireren en meenemen in hun missie"

Ambassadeurs praktijkgericht onderzoek

AnneLoes van Staa won de prijs samen met lector Facility Management Mark Mobach van de Hanzehogeschool Groningen. Met hem heeft ze nog geregeld contact. In januari 2020  schreven ze samen het artikel 'Randvoorwaarden voor succesvol praktijkgericht onderzoek' voor het tijdschrift Thema.

Over de Deltapremie

De Deltapremie, een initiatief van Regieorgaan SIA en Vereniging Hogescholen, is een erkenning voor de waardevolle bijdrage die lectoren met hun onderzoeksgroep leveren aan de samenleving. De premie bestaat uit een bedrag van 500.000 euro. Het geldbedrag heeft AnneLoes onder andere gebruikt om meer senior onderzoekscapaciteit aan haar lectoraat te verbinden. Naast AnneLoes won ook Mark Mobach (lector Facility Management) van de Hanzehogeschool Groningen de Deltapremie. In november 2021 vindt de tweede editie van de Deltapremie plaats. Hogescholen konden een lector voordragen tot 1 mei 2020.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen