Menu
Zoeken English

Wijnand van den Brink herbenoemd als collegelid Hogeschool Rotterdam

30 april 2021

De Raad van Toezicht van Hogeschool Rotterdam heeft 29 april bekendgemaakt dat Wijnand van den Brink is herbenoemd als lid van het College van Bestuur van de hogeschool.

De herbenoeming gaat in vanaf 1 oktober 2021 voor een periode van vier jaar. Wijnand van den Brink is sinds 1 oktober 2017 actief in zijn rol als lid van het College van Bestuur.
De Raad van Toezicht hecht groot belang aan de betrokkenheid van de medezeggenschap en heeft de Centrale Medezeggenschapsraad om instemming gevraagd voor de herbenoeming.

Professionalisering en efficiency

Als lid van het College van Bestuur is Wijnand van den Brink verantwoordelijk voor de bedrijfsvoeringsportefeuille. Onder zijn leiding zijn stappen gezet in de professionalisering en de efficiency van de bedrijfsvoeringsdiensten. De Raad van Toezicht spreekt haar vertrouwen in hem uit om ook in de komende periode leiding te geven aan op handen zijnde ontwikkelingen, zoals de uitbreiding van de IT-faciliteiten en de te realiseren nieuwe huisvesting voor de hogeschool. Zeker in de komende jaren, waarin de hogeschool haar strategische agenda herijkt, zijn deze ontwikkelingen van grote betekenis.

De Raad van Toezicht dankt Wijnand van den Brink dat hij opnieuw een bestuurstermijn bij Hogeschool Rotterdam heeft willen aanvaarden en spreekt het vertrouwen uit dat hij deze periode met succes zal afronden.


Wijnand van den Brink, lid College van Bestuur Hogeschool Rotterdam

 

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen