Menu
Zoeken English

Resultaten HBO-/Kunsten-Monitor zijn bekend

12 april 2021

Ruim 2.500 alumni van Hogeschool Rotterdam hebben in 2020, anderhalf jaar na hun afstuderen, de HBO-/Kunsten-Monitor ingevuld. De resultaten laten zien hoe zij de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt ervaren. Omdat zij een paar maanden voor de coronacrisis met hun hbo-diploma op de arbeidsmarkt kwamen, was de grote vraag welke invloed de coronacrisis daarop gehad heeft.

Over het algemeen is het antwoord voor de HBO-Monitor: niet tot nauwelijks. De mate waarin onze afgestudeerden tevreden zijn over de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt wordt aangegeven met een ankerpunt. Dit jaar is dat een 7,2, gelijk aan vorig jaar.Het percentage dat tevreden is over zijn of haar baan bleef nagenoeg gelijk op 72 procent.

Verder geeft 79 procent (gelijk aan het landelijke gemiddelde) van de respondenten aan dat hun opleiding voldoende of goed aansluit bij hun huidige functie. Een jaar eerder was dat 77 procent. In het verlengde daarvan is 80 procent (net als vorig jaar) van de alumni van mening dat hun functieniveau past bij het opleidingsniveau dat ze bij de hogeschool hebben gehad. Dat ligt een fractie hoger dan het landelijk gemiddelde: 78 procent.

Trots

Met name de opleidingen Technische Informatica, Elektrotechniek, Accountancy, Verloskunde, Logistics Engineering, Engineering (Ad), Begeleidingskunde (master) en Physician Assistant (master) scoren erg hoog in de HBO-Monitor. “Dat is knap, iets om trots op te zijn”, aldus bestuursvoorzitter Ron Bormans. “Dat zegt iets over de kwaliteit van de opleidingen en over het arbeidsmarktperspectief van die opleidingen.”

Minder rooskleurig

Er zijn ook alumni die juist wel nadelige gevolgen ondervinden van de coronacrisis. Zo is werkloosheid onder alumni van economische opleidingen en kunstopleidingen gestegen. Ook geven zij, meer dan alumni uit de andere sectoren, aan dat de kansen om (ander) werk te vinden dat goed aansluit op hun opleiding voor de coronacrisis beter was.

Verantwoordelijkheid

Hogeschool Rotterdam kijkt mede daarom hoe studenten ook ná hun afstuderen (beter) begeleid kunnen worden richting de arbeidsmarkt. Ron Bormans: “We voelen die verantwoordelijkheid. Afstudeerders van sommige opleidingen zijn kwetsbaarder op de arbeidsmarkt en die kwetsbaarheid kan toenemen in tijden van crisis. Er zijn zorgen over het arbeidsmarktperspectief van sommige opleidingen. Daarom kijken we, in nauw overleg met regionale partners, wat we kunnen betekenen voor onze afstudeerders die de arbeidsmarkt betreden, bijvoorbeeld door middel van stimulerings- of begeleidingsprogramma’s. Het is onze verantwoordelijk om voor onze studenten te zorgen, óók als ze eenmaal bij ons de poort uit lopen.”

De HBO-/Kunsten-Monitor

De HBO-Monitor en Kunsten-Monitor is een jaarlijks onderzoek dat het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) landelijk uitvoert onder oud-studenten van hogescholen. Anderhalf jaar na hun afstuderen oordelen de alumni over de aansluiting van hun opleiding op de arbeidsmarkt. Het gaat om bachelor-, Ad- en masteropleidingen. De vragenlijsten zijn verzonden naar ruim 6.100 alumni van Hogeschool Rotterdam.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen