Menu
  English

  “Hogeschool Rotterdam klaar om samen met studenten te werken aan Randstedelijke opgaven”

  Jaarverslag 2023 Hogeschool Rotterdam

  13 mei 2024

  In 2023 stonden er 12.205 eerstejaarsstudenten aan de poort van Hogeschool Rotterdam, 6,9 procent meer dan in 2022. “Deze talenten zijn hard nodig voor de Randstedelijke maatschappelijke opgaven waar de Hogeschool Rotterdam aan bijdraagt. In 2023 werd bovendien het fundament gelegd hoe dat er de komende jaren uitziet,” aldus Sarah Wilton-Wels, voorzitter van College van Bestuur.”

  Het draaide in 2023 om bouwen. Zo steeg het aantal eerstejaarsstudenten voor het eerst sinds corona. “Vanuit onderzoek en onderwijs dragen we bij aan maatschappelijke ontwikkelingen. De opgaven zijn groot, denk aan de energietransitie in de haven, meewerken aan een toekomstbestendige circulaire wereldeconomie, het benutten van de kansen van digitalisering en het vergroten van kansengelijkheid, in de zorg en het onderwijs,” aldus Wilton-Wels. Hoe Hogeschool Rotterdam aan deze Randstedelijke maatschappelijke opgaven gaat bijdragen de komende jaren werd in september 2023 vastgesteld in de Strategische agenda, de ambities uit dat document lopen tot aan 2028.

  Daarnaast werd er ook letterlijk gebouwd. De duurzame nieuwbouw bij de locatie Kralingse Zoom werd in gebruik genomen door ruim 10.000 studenten en de start voor de nieuwe onderwijslocatie op de Kop van Zuid werd getekend. 

  Meer multidisciplinair onderwijs

  In 2023 is het multidisciplinair onderwijs verder doorontwikkeld en daar zijn de komende jaren nog grote stappen in te zetten. Het idee: laat een student ook buiten het eigen vakgebied naar vraagstukken kijken en samen met studenten van andere opleidingen oplossingen bedenken. Of het nu gaat om het tekort aan technisch personeel in de haven of het verbeteren van toepassingen in de gezondheidszorg, de nieuwe strategische agenda is erop gericht om zowel het praktijkgericht onderzoek als multidisciplinair onderwijs verder te ontwikkelen voor al die maatschappelijke opgaven. 

  Onrust in de maatschappij en studentenwelzijn

  De studenttevredenheid steeg in 2023 en er was veel aandacht voor studentenwelzijn, inclusie en diversiteit. “We hebben met elkaar heftige gebeurtenissen geïncasseerd. Zoals de natuurrampen in Marokko, Syrië en Turkije, die zorgden voor veel bezorgdheid onder studenten,” aldus Wilton-Wels. De schietpartij bij het Erasmus MC vond plaats tegenover Hogeschool Rotterdam-locatie Museumpark waar veel mensen naartoe vluchtten en door onze collega”s zijn opgevangen, ook dat had veel impact. Met de Tweede Kamerverkiezingen en de oorlogssituatie in Israël en Palestina, was 2023 een jaar waarin veel gebeurde. “Als maatschappelijk betrokken hogeschool hebben actualiteiten ook impact in de klas en op de werkvloer. Op Hogeschool Rotterdam werken we aan een leer- en werkklimaat waarin iedereen zich thuis en veilig voelt. Samen in gesprek blijven is daarbij cruciaal, dat doen we dus ook.” 

  Trend: daling bachelor, stijging Master Associate degree studenten

  De landelijke trends onder het aantal studenten binnen het hbo zien we ook in de regio Rotterdam terug. Het totale aantal bachelor studenten (4-jarig hbo) neemt al enige jaren af. We zien tegelijkertijd een nieuwe trend: de vraag naar Masteropleidingen en Associate degree opleidingen (2-jarig hbo) neemt toe en ook de arbeidsmarkt staat te springen om deze studenten. De toename bij de  Associate degree opleidingen wordt onder meer toegeschreven aan het toevoegen van opleidingen op dit niveau zo is er nu voor iedere studierichting zowel een Associate degree als bachelor opleiding. Hogeschool Rotterdam was al voorloper met de Associate degree opleidingen, dit ontwikkelt nu door. Wilton-Wels: “Zo bewegen we als Hogeschool Rotterdam mee met de veranderende behoefte bij studenten én de samenleving.”
   
  Bekijk het jaarverslag.