Menu
  English

  Hogeschool Rotterdam gestegen in SustainaBul

  05 juni 2024

  Hogeschool Rotterdam is dit jaar gestegen naar de twaalfde plaats in de SustainaBul: de duurzaamheidsranglijst voor hoger onderwijs. En daarmee de vierde hogeschool op de lijst.

  In het juryrapport wordt Hogeschool Rotterdam vooral geroemd om haar valorisatie (het delen van nieuwe inzichten), de hogeschool is een ‘uitblinker met een perfecte score’. Ook de manier waarop Hogeschool Rotterdam energiegebruik probeert te verminderen, wordt gewaardeerd. Het project waarin sensoren ervoor zorgen dat er alleen energie gebruikt wordt wanneer dat daadwerkelijk nodig is, wordt genoemd.

  Verder scoort de hogeschool dit jaar hoger op het gebied van bedrijfsvoering. Zo werkt de hogeschool aan het verminderen van de CO2-uitstoot door onder andere de temperatuur in gebouwen te verlagen, zakelijk- en woonverkeer te verduurzamen en het vergroenen van nieuwe onderwijslocaties. 

  Positieve trend voorzetten en blijven samenwerken

  De hogeschool is in de ranglijst één plek gestegen ten opzichte van 2023. Een kleine tegenvaller, want het programma ‘Samen Duurzaam’ had zichzelf voorgenomen dit jaar in de top 10 te komen. Programmamanager Myrna van de Water: “Dit resultaat is een bewijs van onze gezamenlijke inspanningen en toewijding aan duurzame ontwikkeling en blijven we onszelf continu verbeteren. Wij willen deze positieve trend voortzetten en samen blijven werken aan onze ambitie om bij de top 10 van de gehele benchmark te behoren, iets wat we zeker gaan bereiken middels de uitvoering van onze strategische agenda.”

  In het rapport staan ook aanbevelingen voor Hogeschool Rotterdam. Zo is het verbeteren van de toegankelijkheid en vindbaarheid van informatie, zoals beleids- en visiedocumenten, essentieel. Ook mag de hogeschool acties in de praktijk nog beter monitoren, zodat ontwikkelingen effectief worden gevolgd. 

  Aan de slag met feedback

  Medewerkers uit het programma ‘Samen Duurzaam’ gaan aan de slag met feedback uit het rapport en starten in september 2024 een verbetertraject. Van de Water: “Wij zoeken hierbij de juiste afstemming en verbinding met lopende trajecten en stakeholders."