WERKplaats 7: Internationalisering

Hogeschool Rotterdam beschouwt vanaf nu internationalisering als onmiskenbaar onderdeel van haar strategie.

Concreet houdt dit in:

  • Jaarlijks krijgen tien opleidingen de mogelijkheid om in gezamenlijkheid vorm en inhoud te geven aan ‘de driehoek van internationalisering’ (inloggen) voor de eigen opleiding;
  • Er komt een adequate aanvulling op het werving- en aannamebeleid (op basis van het Charter Diversiteit), met als doel de diversiteit in de docenten- en medewerkerspopulatie te vergroten. 

Wie gaan het doen? Opleidingsteams, Centre of International Affairs (CoIA), Onderwijs en Ontwikkeling (OeO).
Regie: Centre of International Affairs (CoIA).

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.