Menu Zoeken English

WERKplaats Taal van start

Taal is het cement van de samenleving
17 januari 2020

Per 1 januari 2020 is de WERKplaats Taal actief. In deze WERKplaats ontwikkelen en testen opleidingen onderwijsvormen om de professionele taalontwikkeling van studenten te stimuleren.

Een goed taalniveau is voor studenten van het grootste belang. Kennis verwerven, creëren en overbrengen gaat immers via geschreven en gesproken taal. Taalvaardigheid is een noodzakelijke voorwaarde voor succes in de studie maar ook in de verdere loopbaan. Hogeschool Rotterdam hecht daarom grote waarde aan het verbeteren en waarborgen van taalvaardigheid.

Taal kun je vanuit heel verschillende invalshoeken bekijken. "Om studenten überhaupt te laten leren is het essentieel dat je als docent dezelfde taal spreekt", stelt docent Eric van Caem, terwijl studenten Yusuf en Faruk aangeven hoe belangrijk het is om aan je taalvaardigheid te werken, want ‘anders sta je met 1-0 achter’. Ook onze collegevoorzitter is een groot voorstander van aandacht voor taal.

Uitbreiding aantal taalinitiatieven

De WERKplaats is net gestart, maar het belang van taal staat bij de hogeschool al langer op de agenda. Al meer dan tien jaar kunnen studenten ondersteuning krijgen bij taal,  is er een lectoraat voor Taalontwikkeling en -verwerving en sinds kort vind je op de interne site van de hogeschool de Taalassistent, een toolbox waar je hulpmiddelen vindt voor schrijfvaardigheid en die nog wordt uitgebreid met andere onderwerpen.

Het project Taal en Studiesucces heeft gezorgd voor een stimulans voor onderwijsvernieuwingen op het gebied van taal die zo succesvol blijkt dat het de status van WERKplaats heeft gekregen.

De WERKplaats

Ellis Wertenbroek, projectleider van de WERKplaats Taal: “Met de experimenten van afgelopen jaar heb ik gezien dat er wat begint te bewegen. Onderwijsmanagers geven aan dat ze echt wat met taal gaan doen. Bijvoorbeeld door taal onderdeel te maken van een heisessie van hun opleidingsteam, of het implementeren van een leerlijn taal in het curriculum. Dat is precies wat we gehoopt hadden, en als WERKplaats kunnen we de komende jaren nog meer opleidingen bewust maken en betrekken!”  

Net als in de andere WERKplaatsen van de hogeschool staan ontwikkelen, leren, kennisdelen en samenwerken centraal. Opleidingen die aantoonbaar en actief werken aan de taalontwikkeling van hun studenten krijgen bij de WERKplaats ondersteuning om die initiatieven tot een succes te maken.

Wat doet de WERKplaats Taal

  • Verankert taalontwikkeling in de onderwijspraktijk van Hogeschool Rotterdam
  • Doet onderzoek naar succesfactoren binnen de werkplaats en zet deze breder in bij het werken aan taalvaardigheid
  • Ondersteunt pilots en experimenten van opleidingen met advies, begeleiding en onderzoek
  • Maakt opleidingen bewust van het belang van taalvaardigheid
  • Wisselt kennis uit binnen en buiten de hogeschool.

Kick-off bijeenkomst

Op 12 februari is er een kick-offbijeenkomst van de WERKplaats Taal, om 16.30 uur op locatie Museumpark in het Atrium.

Meer weten over de WERKplaats Taal? Neem contact op met Ellis Wertenbroek.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen