Menu Zoeken English

Relatie M&O en studiesucces bij economische hbo-opleidingen

Zorgt dit voor beter rendement?
12 juni 2019

Een veel gehoorde uitspraak is: 'Het studiesucces van studenten die examen hebben gedaan in M&O is groter dan dat van studenten die alleen het vak economie hebben gehad op de havo.' Maar klopt dit ook?

De werkgroep vakinhoudelijke aansluiting economie/M&O van het samenwerkingsverband 'Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo' vroeg zich af of dit onderbuikgevoel klopte en wilde dit vermoeden staven met cijfers.
Binnen het E&M-profiel op de havo is het vak economie een verplicht vak. Het vak M&O is een profielkeuzevak en geen verplichte toelatingsvoorwaarde voor de economische opleidingen binnen het hbo. Om zich te kunnen aanmelden bij een economische opleiding moeten havisten eindexamen hebben gedaan in economie óf M&O.
Om antwoord te krijgen op de vraag hebben we cijfers van het propedeuserendement en de uitval in het 1e jaar van de instroomcohorten 2013 t/m 2017 bekeken. Dit hebben we gedaan voor 11 opleidingen van de 4 economische instituten van Hogeschool Rotterdam.

Resultaten

Als we kijken naar de uitval in het eerste jaar dan valt op dat studenten die op de havo het vak M&O hebben gevolgd bij 10 van de 11 economische opleidingen minder vaak uitvallen dan studenten die alleen examen hebben gedaan in het vak economie.

Als we kijken naar het propedeuserendement dan valt op dat studenten die op de havo het vak M&O hebben gevolgd bij 6 van de 11 economische opleidingen vaker hun propedeuse binnen 1 jaar halen dan studenten die alleen examen hebben gedaan in het vak economie.

Vervolgvraag

De vervolgvraag die we onszelf kunnen stellen is: hoe ziet de vakinhoudelijke aansluiting eruit? In welke mate bereiden de examenprogramma’s van economie en M&O voor op de inhoud van het curriculum van de economische hbo-opleidingen?

In opdracht van het samenwerkingsverband vo-hbo heeft ‘The Next School’ kwantitatief onderzoek gedaan naar deze vakinhoudelijke aansluiting. Voor de opleiding Bedrijfskunde is per onderwerp uit de modules van jaar 1 gekeken of hetzelfde onderwerp ook voorkomt in het havocurriculum economie en M&O. Voor de opleiding Bedrijfskunde blijkt dat de meeste modules van jaar 1 beter worden voorbereid door het vak M&O dan het vak economie.

Aanbevelingen

De werkgroep adviseert om de aansluiting van de havocurricula van economie en M&O op alle economische hbo-opleidingen te onderzoeken. De economische opleidingen kunnen naar aanleiding van deze resultaten hun curriculum aanscherpen en/of tijdens colleges andere accenten leggen en studenten bij dreigende uitval beter doorverwijzen naar andere economische hbo-opleidingen.

Daarnaast vindt de werkgroep het belangrijk dat de decanen uit het vo en de PR-teams van de economische opleidingen dit inzicht meenemen in hun voorlichting: M&O/bedrijfseconomie bereidt je beter voor op de economische hbo-opleidingen!

 Let op dat M&O over zal gaan in bedrijfseconomie. Hiervoor zal bovenstaande ook gelden. 

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen