Menu English

Eensgezindheid over noodzaak snelle en doordachte invoering stimuleringsmaatregel

zondag 26 september 2021, Neder­lands Film Festival 2021
01 oktober 2021

De vraag is niet meer óf er een stim­u­ler­ings­maa­tregel nodig is die ervoor zorgt dat eind­ex­ploitanten meer finan­cieel moeten bijdragen in de productie en het zicht­baar maken van films en series van eigen bodem, maar hoe en wanneer. Dat was de conclusie van de Film­poli­tieke Werk­lunch tijdens het Neder­lands Film Festival.

De pluri­for­miteit, financier­baarheid en zicht­baarheid van Neder­landse speelfilms, docu­men­taires, animatiefilms en series staan onder grote druk, zo stelden diverse sprekers tijdens de Film­poli­tieke Werk­lunch die plaatsvond op zondag 26 september 2021, als onderdeel van het Neder­lands Film Festival in Utrecht. Snelle veran­deringen binnen het medi­a­land­schap en in het medi­age­bruik hebben ertoe geleid dat inter­na­tionaal oper­erende aanbieders zoals stream­ing­di­en­sten de markt domineren. Voor Neder­landse produ­centen wordt het steeds lastiger om voldoende mark­taan­deel te behouden, mark­t­in­vesteringen te verw­erven en onder­schei­dende kwaliteit te blijven leveren.

Onder­zoeker en lector Creative Busi­ness Paul Rutten benadrukte in zijn keynote speech de noodzaak om in te grijpen, te meer omdat de coro­nacrisis als katalysator heeft gewerkt voor de onderliggende prob­lematiek. De achter­stand op de landen om ons heen wordt steeds groter. In het meren­deel van de overige Europese lidstaten zijn of worden maatregelen ingevoerd om het nationale produc­tiek­li­maat te bevorderen – in de vorm van een invester­ingsver­plichting of heffing. Om een gelijk speelveld te creëren is het noodza­ke­lijk dat dit ook in ons land gebeurt, zo benadrukte Rutten. De maatregel zou ook de macht­songelijkheid tussen de onafhanke­lijke produc­tiesector en mondiaal oper­erende video-on-demand plat­formen moeten aanpakken. Rutten lichtte toe dat als de wet de vorm krijgt van een invester­ingsver­plichting extra criteria nodig zijn, wil de maatregel de bedoelde versterking van de lokale productie tot resul­taat hebben. De finan­ciële bijdragen zo veel mogelijk ten goede te laten komen aan onafhanke­lijke producenten.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen