Menu English

Meer mensen voor energietransitie in de haven

Intentieverklaring ‘Human Capital Coalitie Energietransitie’ ondertekend

17 januari 2023

Hogeschool Rotterdam heeft samen met vijf andere organisaties in 2023 een intentieverklaring ondertekend tot het vormen van de ‘Human Capital Coalitie Energietransitie’. Daarmee is een gezamenlijke aanpak voor het aantrekken en behouden van voldoende en gekwalificeerd havenpersoneel gestart. Deltalinqs, Havenbedrijf Rotterdam, Gemeente Rotterdam, Techniek College Rotterdam, STC (Scheepvaart en Transport College) en Hogeschool Rotterdam werken in deze coalitie samen aan een passend arbeids- en onderwijsaanbod voor nu én in de toekomst, om daarmee de energietransitie in de haven en industrie van Rotterdam mogelijk te maken.

De Human Capital Coalitie Energietransitie (HCCE) heeft een duidelijke ambitie: een arbeidsmarkt die zich kenmerkt door flexibiliteit, voldoende gekwalificeerd talent op alle niveaus en aantrekkelijke carrièrekansen. Ron Bormans, collegevoorzitter en namens de hogeschool ondertekenaar van de intentieverklaring: “Ik ben blij dat het akkoord er is. Samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en beroepsonderwijs is de enige manier om het immense probleem van de arbeidsmarkt aan te pakken. Zowel in de samenwerking als binnen ieders eigen verantwoordelijkheid zullen we ons maximaal moeten strekken om het voor elkaar te krijgen. Maar ik denk dat ons dat hier in Rotterdam gaat lukken. We hebben geen keuze.”

8.000 vacatures

Op dit moment zijn er al meer dan 8.000 vacatures in de Rotterdamse haven en dat aantal zal in de nabije toekomst nog verder stijgen. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt in de haven en industrie, onder meer door de energietransitie. Hierdoor verdwijnen of veranderen bestaande functies en ontstaan nieuwe. Dit kan in het gebied naar schatting tussen de 10.000 en 15.000 nieuwe banen opleveren. Een enorme opgave, die de urgentie van een gezamenlijke aanpak onderstreept.

Regionaal platform

Met deze coalitie vormen de zes organisaties hét regionale platform voor transitie-initiatieven, gericht op het aantrekken, behouden en ontwikkelen van talent, menskracht en vakmanschap. De HCCE wordt daarmee de voornaamste stimulans voor energietransitie-inspanningen op het gebied van de arbeidsmarkt in de haven en industrie van Rotterdam. De activiteiten van de HCCE zijn een aanvulling en uitbreiding op de al bestaande arbeidsmarktactiviteiten.

Nieuwe doelgroepen

Binnen de coalitie stemmen de betrokken organisaties de grote subsidietrajecten die er op het gebied van energietransitie zijn met elkaar af en zorgen er zo voor dat onze regio maximaal profiteert. Het beschikbare geld wordt door de hogeschool gebruikt om de instroom naar onze techniekopleidingen te stimuleren, maar ook voor initiatieven waarmee we nieuwe doelgroepen aantrekken voor werk in de energietransitie. Dit doen we samen met het STC en Techniek College Rotterdam.

Doelen coalitie

Door samenwerking, onderlinge afstemming en gecoördineerde acties streven de zes organisaties naar het bereiken van de volgende doelen:

  • Vergroten zichtbaarheid en aantrekkelijkheid van werken in de Rotterdamse haven
  • Meer sollicitanten per vacature in de haven
  • Meer uitstroom uit het onderwijs (mbo, hbo en wo) naar de haven
  • Meer investeren in leven lang ontwikkelen van studenten en werknemers
  • Het bevorderen van diversiteit en inclusiviteit in de haven bij werkgevers
  • Het bevorderen van de positionering van de Rotterdamse haven op de (internationale) arbeidsmarkt

De verdere uitwerking en uitrol van de HCCE wordt gecoördineerd door een programmaorganisatie, die bestaat uit deelnemers van de betrokken partijen. Deze stuurt aan op het verder uitwerken en uitvoeren van vijf verschillende doorbraakprojecten, behorende bij de bovenstaande doelen. De hogeschool is hierin o.a. betrokken bij het ‘energietransitie en circulaire campus concept’ met fieldlabs waar flexibel onderwijs, onderzoek en innovatie centraal staan. Ook komen alle onderwijsinstellingen samen met partners in de techniek tot een ‘Leven Lang Leren agenda’.