Menu
  English

  Lectoren schrijven unieke bundel over toekomst hoger beroepsonderwijs

  17 december 2020

  Een bundeling van de kennis en visie van lectoren en (hoofd)docenten heeft een uniek boek opgeleverd: ‘Hoger beroepsonderwijs in 2030’. De bundel omvat 26 bijdragen en 4 toekomstscenario’s met rijke beelden van mogelijke toekomstige ontwikkelingen rondom diverse onderwerpen die voor het hoger beroepsonderwijs relevant zijn.

  De bijdragen in de bundel ‘Hoger beroepsonderwijs in 2030’ hebben als doel de hogeschoolgemeenschap te prikkelen, tot denken aan te zetten en de horizon te verbreden in aanloop naar de nieuwe strategische agenda van de hogeschool. “We zijn de auteurs van de verschillende bijdragen buitengewoon erkentelijk dat zij zich gewaagd hebben aan een imaginaire sprong in de toekomst, die ons allemaal aangaat”, aldus Ron Bormans, voorzitter van het College van Bestuur. “Aan het einde van een jaar waarin de coronamaatregelen ons ertoe dwongen om vooral te kijken naar aanpassingen in het hier en nu, is het goed om ook weer vooruit te kijken. Want juist in deze, nog altijd onzekere, tijd is voeling houden met wat er verder in de omgeving gebeurt essentieel om ons ook op de langere termijn voor te bereiden.”

  Aan de lectoren is in het voorjaar van 2020 gevraagd om toekomstige ontwikkelingen in hun domein en de consequenties ervan voor het hoger onderwijs te schetsen. Lectoren zijn bij uitstek de antennes van de hogeschool naar de omgeving: ze werken binnen en buiten de hogeschool en combineren theorie met praktijk. Meestal gebeurt dat binnen een kenniscentrum, opleiding of instituut. Het mooie van de bundel is dat hierin alle domeinen worden belicht.

  Vier toekomstscenario's

  De verkenningen en visies uit de bijdragen zijn gebruikt om vier toekomstscenario’s voor het hoger beroepsonderwijs te beschrijven. De bijdragen gaan nadrukkelijk verder dan Hogeschool Rotterdam. Daarmee is de bundel ook lezenswaardig voor anderen; het is een handreiking naar iedereen die interesse heeft in ideeën over en voor de toekomst van het hoger beroepsonderwijs.

  Ron Bormans: “Elk scenario schetst een extreem, maar evengoed denkbaar beeld van hoe het hoger beroepsonderwijs er in 2030 uit zou kunnen zien. Hoe ver sommige scenario’s ook van ons af lijken te staan, ze dwingen wel degelijk tot nadenken over de koers die we als Hogeschool Rotterdam willen varen.”