Menu English

HRM-studenten aan de slag met subtiele gedragsverandering medewerkers

Vraagstukken rondom nudging
25 september 2018

‘Hoe verander ik medewerkers op mijn stagebedrijf?’ Met die vraag gingen zo’n 60 derdejaars studenten van de opleiding Human Resource Management op 24 september met elkaar aan de slag in het kader van de cursus Verandermanagement.

Docent Dennis van der Waal van de opleiding Bedrijfseconomie, voormalig onderzoeker bij Kenniscentrum Business Innovation, verzorgde een college over nudging en begeleidde de werksessies van de studenten. De resultaten werden gejureerd door lector Arie de Wild en docenten Liesbeth van Lien en Ilse den Exter, waarbij docent William Polm optrad als moderator. ‘Echt verrassend hoe snel de studenten aan de slag konden met het onderwerp nudging’, aldus het team van begeleidende HRM-docenten.

Gezond gedrag subtiel beïnvloeden

Iedere HRM’er had van tevoren nagedacht hoe je bepaald gedrag kunt stimuleren of juist kunt ontmoedigen. De opdracht was om gedragskennis over onbewuste beïnvloeding, oftewel nudging, te verwerken in de oplossing. Wat opviel was de diversiteit aan gedragsproblemen die de studenten wilden oplossen. Bij een aantal van hun oplossingen stond de gezondheid van de medewerkers centraal. Studenten wilden dat hun collegae vaker zouden kiezen voor gratis appels in de kantine, fietsen naar het werk, bewegen tijdens het werk en vaker de trap zouden nemen. Naar het stimuleren van gezond leven op het werk is al veel onderzoek gedaan door psychologen en sociologen. Eén van de winnende groepjes studenten maakte daar ruimschoots gebruik van. Zij stelden voor aan de medewerkers de sociale norm te communiceren dat de meerderheid van hun collegae nu al naar het werk fietst en de positieve effecten van fietsen tastbaar of zichtbaar te maken.

‘Irritant gedrag’ tegengaan

Andere groepen zochten naar oplossingen voor zogenaamd ‘irritant gedrag’ van collega’s, zoals het niet betalen voor gemeenschappelijke lunches, luidruchtig praten rond werkplekken en het voor zichzelf claimen van flexplekken. En een ludiek probleem: hoe borg je subtiel dat medewerkers zich op de ‘Casual Friday’ niet al te frivool of vrijpostig kleden? Voor het voorkomen van een free lunch ten koste van betalende eters bedacht een groep een eenvoudige prikkel: publiceer de lijst van diegenen die betalen. Die informatie was immers al administratief beschikbaar maar werd nooit gepubliceerd.

Complexe gedragsproblemen

Ten slotte werden ook echte complexe gedragsproblemen aangepakt waarover nog weinig bekend is hoe je die kunt voorkomen of bestrijden. Want hoe verander je een cultuur van afschuifgedrag, doorbreek je een eilandjescultuur en verminder je werkdruk of verhoog je productiviteit? De ideeën die studenten op dit gebied inbrachten waren in de basis veelbelovend maar, vanwege de beperkte tijd, gewoon nog niet af. Deze ideeën zouden eventueel het onderwerp kunnen zijn van een stage of afstudeeronderzoek of zouden verder uitgewerkt kunnen worden in de setting van een Design Thinking pressure cooker.

Toekomstige samenwerking

Kenniscentrum Business Innovation heeft de afgelopen jaren diverse afstudeerders ondersteund in het kader van een onderzoeksproject naar ‘Nudging for Better Performance of Employees’. Opleiding HRM beoogt de kennis die het kenniscentrum op het gebied van gedragsbeïnvloeding heeft opgedaan ook de komende jaren te blijven aanbieden in de cursus Verandermanagement. Het kenniscentrum hoopt dat gedragsbeïnvloeding een afstudeerthema wordt binnen de opleiding HRM en dat de HRM-docenten die betrokken zijn bij Verandermanagement hun expertise over dit onderwerp verder zullen ontwikkelen om studenten op dit gebied inhoudelijk te ondersteunen. 

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen