Menu Zoeken English

‘Duurzaamheid wordt een vast onderdeel van ons onderwijs’

Jaarverslag 2020
03 mei 2021

Hogeschool Rotterdam heeft het Jaarverslag 2020 gepubliceerd. Daarin heeft duurzaamheid een belangrijke rol. Wat sprong er op dat gebied uit, volgens portefeuillehouder en CvB-lid Wijnand van den Brink?

Maatschappelijke veerkracht, klimaatverandering en circulaire economie. Dat zijn de drie focusgebieden die zijn opgenomen in ‘Duurzame Ontwikkeling Hogeschool Rotterdam’, de visie en aanpak van de hogeschool op het gebied van duurzaamheid. “Dat thema gaat dus veel verder dan bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen op de daken van onze gebouwen”, zegt Wijnand van den Brink, lid van het College van Bestuur en portefeuillehouder van het thema dat de afgelopen jaren steeds belangrijker is geworden: duurzaamheid.

Is het programma Samen Duurzaam vaststellen het belangrijkste wapenfeit op dat gebied geweest in 2020?

“We hebben op z’n Rotterdams ook dingen gedaan. Zo is bouwdeel C van locatie Kralingse Zoom voor ruim 90 procent circulair gesloopt. Een prachtige prestatie, want het gebouw is neergezet in een tijd dat de wereld helemaal nog niet bezig was met duurzaamheid of circulariteit. Verder hebben we in 2020 besloten dat we er een volledig energieneutraal gebouw voor in de plaats gaan bouwen. Een hele belangrijke stap in de richting van een toekomstbestendige hogeschool. Het duurzaamheidsbeleid vaststellen was inderdaad ook één van de belangrijke zaken in het kader van duurzaamheid. Hoe schrijf je duurzaamheidsbeleid waarmee alle opleidingen en ondersteunende diensten uit de voeten kunnen. Het moest voor iedereen gaan leven en ruimte bieden om ambities te kunnen formuleren. Dat hebben we gedaan door heel veel informatie op te halen binnen de organisatie. Dat heeft ervoor gezorgd dat er maximaal draagvlak is ontstaan voor deze aanpak. Er bleek al veel te gebeuren op het gebied van duurzaamheid binnen de hogeschool, maar we wilden de ambities graag aanscherpen en volgende stappen zetten. Het is nadrukkelijk een vliegende start.”

Wat houdt dat in?

“In 2015 hebben de Verenigde Naties 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) opgesteld als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030: 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, dus. Wij hebben ervoor gekozen om ons op drie daarvan te focussen. Maatschappelijke veerkracht, klimaatverandering en circulaire economie. Binnen die drie gebieden kiezen we maximaal drie SDG’s uit waar we ons op richten”

Waarom niet op alle 17?

“Wij vinden dat je dan niet alles volledig kunt doen. Bij het selecteren van drie focuspunten kunnen we er wel volledig voor gaan. Met de visie en aanpak die is opgesteld, kan iedereen uit de voeten, bij welk instituut of bij welke dienst je ook werkt. Op basis van ‘Duurzame Ontwikkeling Hogeschool Rotterdam’ kun je beleid maken en stappen zetten op het gebied van duurzaamheid. Dat was best een pittige opgave. Het klinkt vrij eenvoudig om als hogeschool ambities vast te leggen, maar als je wilt dat het breed wordt gedragen, dan moet je ervoor zorgen dat iedereen er mee kan werken.”

Wat moet ik me voorstellen bij het focusgebied maatschappelijke veerkracht?

“Vaak wordt bij duurzaamheid alleen gedacht aan afvalscheiding en energiebesparing. Maar duurzaamheid is veel meer dan dat. Als we echt impact willen maken als hogeschool, moeten we duurzaamheid breder zien. Als het alleen om afvalverwerking zou gaan hadden we daar geen beleid voor nodig. Maar het is meer en iets wat in onze genen een plaats moet krijgen. We zijn nog lang niet klaar, we hebben nog best een weg te gaan. Want duurzaamheid gaat ook om bijvoorbeeld armoedebestrijding en gelijke kansen in de samenleving. Als we daar met z’n allen een steentje aan kunnen bijdragen, kunnen we echt impact maken. Want we hebben het wel over 40.000 studenten en 4.000 medewerkers. Met zulke aantallen kunnen we samen iets betekenen voor de samenleving. Al onze studenten moeten straks, als ze zijn afgestudeerd, toegerust zijn met kennis en vaardigheden op het gebied van duurzaamheid en een kritische houding zodat ze, als ze aan de slag gaan als professional, de wereld een beetje duurzamer kunnen maken. Ze gaan de markt op met kennis van duurzaamheid in de context van hun opleiding en in de breedste zin van het woord. Daardoor wordt onze impact nog groter.”

Wat betekent dat voor het onderwijs?

“Aan de hand van de visie hebben we de opleidingen en diensten gevraagd ambities op te stellen hoe ze die in het curriculum en in hun handelen willen borgen. Het moet net zo normaal worden als inclusiviteit in het onderwijs en contextrijk onderwijs, zoals we op de hogeschool gewend zijn. Duurzaamheid wordt een vast onderdeel van ons onderwijs en onze onderwijsorganisatie.”

Dat gebeurt niet van de ene op de andere dag, neem ik aan. Aan wat voor termijn moet ik denken?

“Het heeft tijd nodig, maar we ondersteunen opleidingen hierin zoveel mogelijk. Daarom denken we dat duurzaamheid binnen drie jaar een vanzelfsprekendheid is binnen ons onderwijs en onderzoek en binnen onze bedrijfsvoering.”

Jaarverslag en andere interviews

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen