Menu Zoeken English

Gevelplaten binnenzijde bouwdeel C voldoen ook niet aan brandveiligheidsnormen

03 mei 2018

Een uitgebreid vervolgonderzoek in bouwdeel C van locatie Kralingse Zoom heeft uitgewezen dat de gevelplaten aan de binnenzijde ook niet voldoen aan de brandveiligheidsnormen. In januari dit jaar heeft Hogeschool Rotterdam bouwdeel C uit overwegingen ten aanzien van brandveiligheid gesloten. Ingenieursbureau ABT concludeerde destijds dat de gevelplaten volgens de classificering van brandveiligheid waarschijnlijk in brandklasse D vallen. Voor de gevels aan de binnenzijde was dat afdoende, voor de gevels aan de buitenzijde niet. De hogeschool heeft daarop gehandeld door het bouwdeel te sluiten, het onderwijs werd verplaatst naar WTC Rotterdam.

Uit voorzorg uitgebreider onderzoek gedaan

De onderzoekers hanteerden de term 'waarschijnlijk', omdat er een zogeheten indicatieve test was uitgevoerd. Duidelijk was al wel dat de gevelplaten aan de buitenzijde, ook na een uitgebreider classificatieonderzoek, niet aan de vereiste brandklasse zouden voldoen. Uit voorzorg heeft de hogeschool begin dit jaar aan ABT gevraagd om ook het uitgebreide classificatieonderzoek uit te voeren. Op basis daarvan kan de brandklasse van de platen definitief worden vastgesteld.

Uit de resultaten, die vandaag zijn verschenen, blijkt dat de gevelplaten een andere brandklasse hebben dan in januari werd vastgesteld. De onderzoekers classificeren de gevelplaten nu in brandklasse E. Dat betekent dat niet alleen de gevels aan de buitenzijde, maar ook de gevelplaten aan de binnenzijde van het gebouw niet voldoen aan de huidige normen van brandveiligheid. Deze moeten minimaal voldoen aan brandklasse D.

Adequaat gehandeld, aantal voorzorgsmaatregelen

Collegevoorzitter Ron Bormans: "De uitkomst van het onderzoek is niet goed, maar ik ben blij dat we destijds de juiste beslissing hebben genomen om het bouwdeel te sluiten en ervoor hebben gekozen om uitgebreider onderzoek te doen. Doordat we in januari adequaat en zorgvuldig hebben gehandeld, hoeven we nu geen ingrijpende maatregelen te treffen. We zijn wel gelijk in contact getreden met het bevoegd gezag (brandweer en gemeente) om af te stemmen welke maatregelen nodig zijn. Voor de korte termijn gaan we bouwhekken plaatsen tussen de gevelplaten en de studiestraat van locatie Kralingse Zoom, zodat de gevel vrij wordt gehouden."

De hogeschool zal ook een aantal voorzorgsmaatregelen treffen om de bezettingsgraad rondom het bouwdeel beheersbaar te houden. "Zo gaan we een strenger beleid voeren ten aanzien van evenementen met grote groepen mensen en wordt de toegankelijkheid van bouwdeel C verder beperkt. Dat betekent dat het bouwdeel alleen indien strikt noodzakelijk toegankelijk is. Dit heeft onder andere betekenis voor de mediatheek, daarover gaan we met de betrokkenen nadere afspraken maken."

Voldoende preventieve voorzieningen

Bormans benadrukt dat de locatie verder aan alle eisen van brandveiligheid voldoet en gewoon kan worden gebruikt door studenten en medewerkers. "Los van de voorzorgsmaatregelen die we nu treffen, blijft de situatie eigenlijk ongewijzigd. In geval van een eventuele calamiteit, werken we dan ook volgens de reguliere afspraken die hierover met BHV-ers zijn gemaakt. Bovendien zijn er, conform voorschriften, voldoende preventieve voorzieningen in het gebouw aanwezig. We blijven in overleg met brandweer en gemeente over eventuele maatregelen die we op middellange termijn zullen treffen."

Posthumalaan

De hogeschool heeft besloten dat bouwdeel C niet meer in gebruik wordt genomen. Er komt een nieuw
gebouw voor in de plaats, de plannen daarvoor worden op dit moment uitgewerkt. De opleidingen van het instituut Rotterdam Business School, die voornamelijk les hadden in bouwdeel C, worden vanaf september 2018 voor een periode van vijf jaar gehuisvest op locatie Posthumalaan.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen