Menu
  English

  ‘Blokkie Blended’ is meer dan een podcast over blended onderwijs

  02 december 2021

  Niet alleen collega’s van de hogeschool luisteren naar de podcast ‘Blokkie Blended, ook vanuit de rest van Nederland en zelfs België ontvangt host Rosa Douma complimenten voor de gesprekken over blended onderwijs en alles wat daarbij komt kijken. Bovendien worden de afleveringen ingezet voor de professionalisering van medewerkers.

  De opnames van de negende aflevering van ‘Blokkie Blended’ zitten erop. Rosa Douma begint te glimlachen als haar de vraag wordt gesteld wat die afleveringen hebben opgeleverd. “Ons doel is om mensen te inspireren. We willen dat mensen zich herkennen in hoe uitdagend blended learning kan zijn, maar tegelijkertijd ook laten zien dat het goed haalbaar is om het onderwijs anders in te richten. Medewerkers van de hogeschool vertellen wat hun ervaringen zijn en geven tips. Als we een aflevering op LinkedIn delen, merken we dat de podcast heel erg wordt gewaardeerd. Niet alleen binnen Hogeschool Rotterdam, maar ook daarbuiten. Zo wijdde Surf een artikel aan de aflevering over binding en zelfs uit België krijg ik berichten dat de podcast een goed hulpmiddel is.”

   

  Jij werkt bij Werkplaats Onderwijsleertechnologie (WOLT), hoe ben je host van ‘Blokkie Blended’ geworden?
  “Bij de blended learning community van Hogeschool Rotterdam Business School, onder leiding van Miranda Cornelisse, speelde het idee om een podcast over dit onderwerp te beginnen. Vanuit WOLT dachten mijn collega Judith Vennix en ik mee. Ik had al ervaring op het gebied van podcasts maken in de rol van host. Dus vroegen ze of ik ook deze podcast wilde presenteren. Dat ik host ben vind ik niet zo belangrijk, maar wel dat het gesprek wordt gevoerd over het onderwijs dat nu deels offline en deels online wordt gegeven. Door afstandsonderwijs zijn veel meer mensen gaan nadenken over de manier waarop we studenten in deze tijd verder kunnen helpen richting hun diploma. Maar het verschilt per opleiding of die inhoudelijke gesprekken over digitale didactiek bij de koffiemachine worden gevoerd. Met deze podcast willen we iedereen bij het onderwerp betrekken.”

  Met docenten als belangrijkste doelgroep, neem ik aan?
  “Docenten vormen inderdaad de primaire doelgroep, want zij voeren de core business van de hogeschool uit. Maar eigenlijk vind ik dat deze podcast een must is voor iedereen die in het onderwijs werkt. Als je naar de afleveringen luistert weet je precies wat er speelt op het gebied van onderwijsvernieuwing en onderwijsontwerp. Dus ook directeuren, onderwijsmanagers én beleidsmakers behoren wat mij betreft tot de doelgroep. Neem aflevering 8 over het nieuwe Leermanagementsysteem (LMS). Als iemand denkt dat de overgang een uurtje of twee kost, weet hij of zij na het luisteren van deze aflevering dat dat wel even anders ligt. We duiken dus echt de inhoud in. Daar ben ik best streng in. Niet alleen ik bereid me grondig voor, maar ook de gasten die bij mij aan tafel zitten doen dat. Voordat we met de opnames beginnen voer ik uitvoerige voorgesprekken met hen. Alleen op die manier kunnen we inhoudelijk goede gesprekken voeren. Het gaat erom dat we studenten zo goed mogelijk begeleiden. Digitale manieren kunnen daaraan bijdragen, maar ze kunnen ook afbreuk doen aan onze hulp aan studenten. Hoe vinden we de juiste weg en hoe gaan we daarmee om? Dit onderwerp gaat iedereen aan.”

  In de nieuwste aflevering is bestuurslid Zakia Guernina te gast. Wat is de belangrijkste conclusie na haar bezoek aan de podcaststudio?
  “We hebben in aflevering 9 gesproken over de toekomst van het onderwijs. Om de toekomst het hoofd te bieden zijn verschillende dingen van belang. Beseffen dat grote maatschappelijke en economische vraagstukken impact hebben op toekomstige werkpraktijk is daar één van. En vooral het werken aan die oplossingen vind ik boeiend, namelijk het ontwikkelen van flexibelere onderwijsprogramma’s, en er met elkaar voor zorgen dat we als personeel continue doorleren. Dan zijn we een goed voorbeeld voor onze studenten en is ook de organisatie als geheel toekomstbestendiger. De gedachte dat Blokkie Blended daar aan bijdraagt geeft voldoening.”

  Merk je dat blended onderwijs de afgelopen tijd minder ‘eng’ is geworden?
  “Er zijn opleidingen die het heel goed hebben gedaan op dit gebied, maar er zijn ook opleidingen die achterop lopen. Sommige docenten hebben te weinig goede uitleg gekregen, waardoor ze nog altijd niet met Teams overweg kunnen en studenten alleen nog maar ouderwets onderwijs hebben gehad. Gelukkig merk ik dat steeds meer opleidingen nadenken over het ontwerp van hun onderwijs en blended onderwijs daarin meenemen. Dat is een grote winst. De enige manier om het niet meer eng of spannend te vinden is om het te doen. Dat komt ook regelmatig terug in de podcast: begin ermee door op kleine schaal uit te proberen wat werkt.”

  Hoe vindt dat zijn weg in het onderwijs?
  “De podcast maakt onderdeel uit van de blended learning-cursus die recent ontwikkeld is door de blended learning-adviseurs. Die cursus is nu beschikbaar via de HR Academie.  Verschillende afleveringen zijn ook bruikbaar voor de basiscursus didactiek. Daarnaast zijn per aflevering specifieke groepen collega’s geïnteresseerd; bijvoorbeeld wanneer men aan de slag wil met visieontwikkeling, implementatie van het LMS, hybride onderwijs of tools zoals feedbackfruits.

  Waarom heet de podcast eigenlijk ‘Blokkie Blended’?
  “‘Blokkie Om’ was de eerste werktitel, omdat veel mensen tijdens de coronacrisis begonnen met wandelen. Even lekker een half uurtje naar een podcast luisteren tijdens een blokkie om, dat zo lekker Rotterdams klinkt. Maar die naam vonden we niet inhoudelijk genoeg, daarom hebben we uiteindelijk ‘Blokkie Blended’ bedacht. Klinkt ook goed, toch?”