Menu Zoeken English

Alumni meer tevreden over aansluiting opleiding op arbeidsmarkt

19 april 2018

Steeds meer alumni van Hogeschool Rotterdam zijn tevreden over de mate waarin de opleiding aansluit op de arbeidsmarkt. Uit de nieuwe HBO-Monitor blijkt dat de mate van tevredenheid onder oud-studenten uit het studiejaar 2015-2016, met 0,2 is gestegen naar 7,1.

Hogeschool Rotterdam hanteert de tevredenheid van afgestudeerden over hun voorbereiding op de arbeidsmarkt als één van de ankerpunten van kwalitatief goed onderwijs. Met deze stijging is ons ankerpunt gelijk aan de landelijk gemiddelde tevredenheid op dit punt.

Verbeterde situatie op de arbeidsmarkt

Deze stijging in tevredenheid van onze alumni is het gevolg van een verbetering in de tevredenheid over de opleiding als basis om te starten op de arbeidsmarkt. Deze stijging zal zeker samenhangen met de landelijk verbeterde situatie op de arbeidsmarkt. Verder hangt het samen met een hogere tevredenheid over de gevolgde opleiding als ‘basis om competenties verder te ontwikkelen’. Die tevredenheid is gestegen van 64 procent naar 68 procent.

Algemene tevredenheid onder landelijk gemiddelde

61 procent van onze oud-studenten die meededen aan het onderzoek is tevreden over de gevolgde opleiding (landelijk: 67 procent). 69 procent zou dezelfde opleiding opnieuw volgen aan Hogeschool Rotterdam (landelijk: 72 procent) en 65 procent raadt de opleiding aan familie of vrienden (landelijk: 69 procent). Deze resultaten van Hogeschool Rotterdam zijn nagenoeg stabiel met de resultaten in 2016. Bekijk de complete infographic van HBO-Monitor.

Tekst gaat onder de afbeelding verder.De HBO-Monitor is een jaarlijks onderzoek dat Vereniging Hogescholen landelijk uitvoert onder oud-studenten van hogescholen. Anderhalf jaar na hun afsturen oordelen de alumni over de aansluiting van hun opleiding op de arbeidsmarkt. Voor de HBO-Monitor 2017 zijn 22.622 hbo-afgestudeerden ondervraagd uit het studiejaar 2015-2016. Het gaat om bachelor-, Ad- en masteropleidingen. De HBO-Monitor 2017 is verzonden naar ruim 4.800 afgestudeerden van Hogeschool Rotterdam, 1677 alumni hebben de vragenlijst ingevuld (respons van 34,8 procent).

Vaker werk op niveau

De werkloosheid onder hbo-afgestudeerden is landelijk voor het vierde opeenvolgende jaar gedaald, 4,1 procentpunt in vier jaar tijd. Deze daling is zichtbaar voor zowel voltijd, deeltijd als duaal afgestudeerden. De afgestudeerden vinden niet alleen eerder werk, maar ook meer afgestudeerden werken op hbo-niveau: in 2017 is dit aandeel toegenomen tot 81 procent van alle studenten en 82 procent van oud-studenten van Hogeschool Rotterdam. “Uit alle cijfers blijkt heel duidelijk dat hbo’ers het goed doen op de arbeidsmarkt en dat de kwaliteit van het hbo goed aansluit “, aldus Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen