Ga direct naar de content

Zorg voor Communicatie; Een goed gesprek is in balans

Openbare les Karin Neijenhuis

Tijdens haar openbare les 'Zorg voor Communicatie; Een goed gesprek is in balans' op 15 maart laat Karin Neijenhuis zien hoe het lectoraat Zorg voor Communicatie werkt aan het realiseren van haar ideaalbeeld.

In 2040 werkt de logopedist nog maar nauwelijks in een eigen behandelruimte. Cliënten en hun naasten vinden samen met de logopedist in hun dagelijkse omgeving een nieuwe balans in communiceren. Nieuwe kennis is gemakkelijk bereikbaar en de logopedist weet deze op waarde te schatten en toe te passen. Als communicatie zorgen geeft, kan iemand rekenen op maatwerk door diverse samenwerkende professionals. Iedereen in de samenleving zorgt voor toegankelijke communicatie en weet de logopedist als sleutelfiguur te vinden.

Tijdens deze openbare les laat Karin samen met studenten, docenten, ervaringsdeskundigen en professionals zien hoe het lectoraat Zorg voor Communicatie van Kenniscentrum Zorginnovatie werkt aan het realiseren van bovenstaand ideaalbeeld. Voorafgaand aan de openbare les bent u uitgenodigd voor een presentatie van de werkwijze van de Rotterdamse opleiding Logopedie. Studenten en professionals illustreren de rollen ‘gezondheidscoach’ en ‘ondernemer’. Tevens licht gastspreker Judith Bokhove als voorzitter van de commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport (ZOCS) de behoefte aan zorg voor communicatie in Rotterdam toe.

Programma

13:00 - 13:30 uur    Ontvangst met lunch  
13:30 - 14:30 uur    De Rotterdamse logopedist van de toekomst
                                  Dian Verberne-Nuijten, onderwijsmanager Logopedie en enkele gastsprekers
14:30 - 15:00 uur    Uitdagingen voor een Rotterdam zonder taalachterstand
                                  Judith Bokhove, voorzitter commissie ZOCS, gemeente Rotterdam
15:00 - 15:30 uur    Pauze, postermarkt en inloop voor bezoekers openbare les
15:30 - 17:00 uur    Openbare les 
                                  Karin Neijenhuis, lector Zorg voor Communicatie, Kenniscentrum Zorginnovatie
17:00 - 18:00 uur    Borrel en postermarkt 

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.