Menu English

In gesprek: Module van de Toekomst

Week van het Economieonderwijs

Toekomstgericht lesgeven in het mbo. Met de module bereiden we studenten voor op de nieuwe economie en samenleving van permanente verandering.

De Module van de Toekomst is een lesprogramma van 10 weken, ontworpen door Albeda in samenwerking met Masterpeace. Het doel van de module is om duurzaamheid structureel te inbedden in het onderwijsprogramma, als basisvorming voor eerstejaarsstudenten.

Met de module bereiden we studenten voor op de nieuwe economie en samenleving van permanente verandering. Multidisciplinair samenwerken, het ontdekken van talenten en nieuw economisch denken staan hierbij centraal. Daarnaast spelen innovatie en inspiratie een belangrijke rol. Studenten maken in de module kennis met voorlopers en worden uitgedaagd mee te denken met organisaties die nog niet weten hoe ze de omslag gaan maken.

Tijdens deze bijeenkomst gaan we aan de slag met de module om deze aan te scherpen/ te verbeteren. Yorrit Luijckx en Karin Rozema nemen de module met je door en gaan graag met je in gesprek, alvorens we samen het gesprek over de module aangaan. Enerzijds delen zij de module ter inspiratie en delen ze hun opgedane kennis en ervaringen, anderzijds maken zij graag gebruik van jou kennis en ervaring om de module nog sterker te maken.