Menu Zoeken English

Symposium Studerend lezen in het hbo en vmbo

Afsluitend symposium

Op vrijdag 17 december vindt het afsluitende symposium plaats van het project ‘Studerend lezen in het hbo en vmbo’. Het symposium is bij te wonen via een livestream.

Studerend lezen – zowel op het hbo als in het vmbo is uit eerder praktijkgericht onderzoek gebleken dat het lezen van teksten met het oog op kennisverwerving ernstig tekort schiet. Het kiezen van de juiste taakaanpak bij het lezen van teksten, zoals studieboeken, maar ook kortere teksten zoals krantenartikelen, blijkt lastig.

In dit project zijn twee leeromgevingen ontwikkeld om leerlingen en studenten te stimuleren om in groepjes van gedachten te wisselen over de meest effectieve aanpak van verschillende studeertaken, om zo de studerend leesvaardigheid te bevorderen.

Tijdens het symposium worden de resultaten gepresenteerd van beide leeromgevingen. Vervolgens worden in twee discussietafels met forumleden uit de wetenschap, onderwijs, onderwijsbegeleiding en uitgeverij gereflecteerd op de resultaten en wordt bediscussieerd wat de resultaten kunnen betekenen voor de praktijk.  

Het project ‘Studerend lezen in het hbo en vmbo’ is uitgevoerd in een samenwerking tussen Hogeschool Rotterdam, Radboud Universiteit Nijmegen en de Erasmus Universiteit.

Programma
Het symposium is via een livestream te volgen. 

15:15 - 15:25 Inleiding door Amos van Gelderen
15:25 - 15:45 Presentatie 'Studerend lezen in het hbo' door Mariska Okkinga
15:45 - 16:20 Forumdiscussie over hbo deelonderzoek, met:

Bert Hukema is als senior uitgever verantwoordelijk voor Hogeschooltaal,
een online leer- en toetsprogramma waarmee ho-studenten hun
schrijfvaardigheid Nederlands en Engels verbeteren. Rode draad in
zijn loopbaan bij uitgeverij Noordhoff is het realiseren van een doorlopende
leerlijn in het talenonderwijs, van basisonderwijs tot met hoger beroepsonderwijs.

Jacqueline van Kruiningen is werkzaam als onderzoeksbegeleider en
communicatiedocent aan de NHL Stenden Hogeschool en de Open Universiteit.
Tevens werkt ze als docenttrainer en onderwijsadviseur.
Haar specialisatie is: vakgeïntegreerd onderwijs in professionele communicatieve
vaardigheden. Per januari 2022 start Jacqueline als lector Taalontwikkeling
aan Hogeschool van Rotterdam.

Aron Kamp is lerarenopleider natuurkunde, eerst bij Hogeschool Rotterdam en
nu bij Hogeschool Windesheim (Zwolle). Hij heeft samen met zijn natuurkunde
studenten van Hogeschool Rotterdam meegedaan aan het project Studerend
lezen in het hbo en vmbo

Mirjam Trapman werkt bij Saxion Hogeschool (Onderwijs & Student Support)
waar zij door het geven van coaching, trainingen en advies studenten
ondersteunt bij het verbeteren van hun taalvaardigheid, en opleidingen
en docenten inspireert om principes van taalontwikkelende didactiek
in te bedden in het onderwijs.

16:20 - 16:30 Pauze (tafelwissel)
16:30 - 16:50 Presentatie ‘Studerend lezen in het vmbo’ door Jolique Kielstra
16:50 - 17:25

Forumdiscussie over vmbo deelonderzoek, met:
Eliane Segers is hoogleraar Leren & Technologie aan de Radboud
Universiteit, hoogleraar Lezen & Digitale media vanwege Stichting Lezen
aan de Universiteit Twente, en wetenschappelijk directeur van het
Expertisecentrum Nederlands. Recent startte ze een groot onderzoeksproject
(NWO Vici) rondom Kansen en uitdagingen in het begrijpend lezen van digitale teksten.

Gerdineke van Silfhout is curriculumexpert Nederlands bij SLO, landelijk
expertisecentrum leerplanontwikkeling. Zij promoveerde op het
onderwerp 'De begrijpelijkheid van schoolboekteksten in het vmbo' en houdt
zich bij SLO onder andere bezig met het leesonderwijs en lees- en
schrijfonderwijs in samenhang.

Marlieke Fens is docent Nederlands op vmbo de Rotonde in Breda.
Zij is tevens taalcoördinator en leidt een project naar Taalkansengelijkheid
binnen het v(m)bo. Marlieke heeft zich ook gespecialiseerd in Taalgericht
Vakonderwijs binnen het vmbo.

Liselotte Dessauvagie is programmaspecialist ‘de Bibliotheek op School vmbo’
bij Stichting Lezen. Ze onderhoudt nauw contact met bibliotheken en
scholen en geeft trainingen leesbevordering op vmbo-scholen.
Met een achtergrond als leerkracht  én jeugdbibliothecaris en daarnaast
een studie onderwijskunde en jeugdliteratuur  begeeft ze zich altijd op
het snijvlak van theorie en praktijk. 

17:25 - 17:30 Afsluiting door Amos van Gelderen

 

Details

Datum Vrijdag 17 december 2021
Tijd  15:15 - 17:30 uur
Locatie Livestream

 

Meer informatie over het onderzoek

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen