Menu
English

Datawerkgroep

Verkenning Toekomst Economisch Beroepsonderwijs Rotterdam

Voor de inzichten in de mogelijke disbalans tussen de economische opleidingen en de vraag van de arbeidsmarkt, hebben de leden van de datawerkgroep de instroom-, uitstroom- en arbeidsmarktdata met elkaar uitgewisseld en geanalyseerd.

Samenstelling datawerkgroep:

  • Maaike Bajwa-de Visser (Hogeschool Rotterdam)
  • Cynthia de Gans (Inholland)
  • Harry Van der Vis (Albeda)
  • Mariska van Langeveld (Hogeschool Rotterdam)
  • Ronald Falandt (Zadkine)
  • Aad Van der Werf (Albeda)