Menu
  English

  CCV Centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid

  Over het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

  > De adviseurs van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) vertalen veiligheidsbeleid naar praktijk en omgekeerd, vanuit een sterke kennisbasis. We ontwikkelen bijvoorbeeld toonaangevende interventies. Zie het CCV als een expertisecentrum, waarbinnen we andere professionals helpen excelleren op het gebied van veiligheid. Hun werk gaat over deze hoofdthema’s:

  Het CCV werkt voor ministeries, zoals Justitie en Veiligheid (JenV), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), en ook voor politie, gemeenten en bedrijven. Dat doet zij samen met verschillende organisaties, waaronder LIEC-RIEC, Movisie, het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en met universiteiten en hogescholen.

  Met circa 110 CCV’ers wordt volop samen met andere veiligheidsprofessionals, overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan een veilig en leefbaar Nederland. Hun motto is niet voor niets: Veiligheid maken we samen.

  Inzicht in georganiseerde criminaliteit met barrièremodellen

  Om georganiseerde criminaliteit effectief aan te kunnen pakken, is inzicht in het bedrijfsproces van criminelen essentieel. Met een barrièremodel breng je het bedrijfsproces in kaart. Zo wordt in een oogopslag duidelijk welke stappen criminelen moeten zetten om een delict te kunnen plegen en welke partijen en gelegenheden het delict mogelijk maken. Hierdoor ontdek je welke barrières jij en je veiligheidspartners kunnen opwerpen om het werk van deze criminelen te verstoren. Samen met publieke en private partijen heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) mensenhandel uitgewerkt in een barrièremodel. (Zie ook barrièremodellen.nl)