Menu
English

Integraal werken als technisch domein biedt kansen voor Hogeschool Rotterdam

Als hogeschool zijn we al geruime tijd aan de slag het onderwijs zodanig in te richten dat we beter kunnen inspelen op de snel veranderende maatschappij. Ook het techniekonderwijs is bezig met een herinrichting zodat integrale oplossingen geboden kunnen worden voor relevante maatschappelijke thema’s. In de techniekvisie die enkele jaren geleden gelanceerd werd speelt interdisciplinair samenwerken een belangrijke rol.

Samenwerking tussen opleidingen onderling, binnen het onderwijs, maar ook met praktijkgericht onderzoek en het werkveld. Vanuit deze visie op het beste techniekonderwijs zijn positieve vernieuwingen doorgevoerd maar er mag nu een versnelling komen. Hans Maas, directeur van het RDM Centre of Expertise en RDM  Campus, is aangesteld als kwartiermaker om dat samen met de technische instituten en kenniscentra te realiseren.      

Met welke opdracht ga je aan de slag?
Hans Maas: “In onze visie is het techniekonderwijs van de toekomst contextrijk en denken en werken wij samen met het beroepenveld aan innovaties. Daarnaast willen we dat het onderwijs inclusief is, dus dat veel studenten zich bij ons thuisvoelen en een diploma kunnen halen.

Om die visie te realiseren zijn nieuwe werkvormen en nieuwe samenwerkingen nodig. Hoe die er ongeveer uit moesten zien wisten we niet precies, we hebben een  WERKplaats Techniek ingericht om daarmee te experimenteren in minoren en cross-overs tussen opleidingen bijvoorbeeld. We hebben communities of practice (CoP’s) ingericht rond thema’s als energietransitie en circulariteit. Allemaal mooie samenwerkingen en resultaten, maar het gaat langzaam om deze in het bestaande onderwijs te verankeren. We vinden het belangrijk maar door de waan van de dag neigen we ernaar op dezelfde voet door te gaan. De samenwerkingen zijn er wel, maar veelal vanuit de eigen ‘silo’s’. Opleidingen hebben eigen contacten met opdrachtgevers, dat gaat nog niet in samenhang. Ook een samenhangend aanbod van minoren zodat studenten een kijkje bij andere opleidingen kunnen nemen blijft beperkt. Het is nu tijd om een volgende stap te zetten en te kijken aan welke punten van de visie we nu meer aandacht kunnen geven en toe te werken naar dat integrale onderwijs.” 

Is het nu een goed moment daarvoor?
“Juist nu is het een goed moment omdat we in deze coronatijd al meer gezamenlijk optrekken dan anders, zoals met nadenken over hoe we nu samen optimaal gebruik kunnen maken van onze gebouwen. De afgelopen jaren hebben we al stappen in gezet door meer synergie aan te brengen in het gebruik van onze locaties en labs en het als techniekopleidingen gemeenschappelijk inrichten van de ondersteunende dienstverlening. Een mooi voorbeeld daarvan is de recruiter die we voor het totale technisch domein hebben aangesteld. Een sollicitant die bij de ene opleiding niet wordt aangenomen kan een aanwinst zijn voor de andere opleiding. 

Dat alles hebben we gedaan in het kader van onze visie op onderwijs. Door breder te kijken dan de bestaande structuren komen we verder, vandaar dat we gaan onderzoeken hoe we nog meer kunnen komen tot een integrale benadering van het techniekonderwijs en meer gezamenlijk naar die visie toe kunnen werken. We gaan met een aantal punten aan de slag waar naar ons idee winst behaald kan worden als gezamenlijk ‘technisch domein.’” 

Welke kansen en mogelijkheden zie je daar dan?
“Ten eerste een meer op elkaar afgestemd onderwijsportfolio met samenhang tussen de verschillende opleidingen en instituten. Dat is aantrekkelijk voor studenten omdat ze dan kunnen doorstromen naar een vervolgopleiding of zonder studievertraging overstappen naar een andere opleiding binnen het technisch domein. Verder willen we een duidelijker profiel neerzetten. Onze focus als hogeschool ligt op de stad Rotterdam, de haven en de zorgsector. Met een sterk profiel worden we zichtbaarder en aantrekkelijker voor zowel studiekiezers als het bedrijfsleven. Met 10.000 studenten in technische opleidingen is Hogeschool Rotterdam één van de grootste aanbieders van techniekonderwijs in Nederland, als hogeschool hebben we de ambitie (h)erkend worden als aantrekkelijk techniekcluster dat leidend is in vernieuwing van praktijkgericht hoger onderwijs en onderzoek.   

Het biedt ook kansen om  onze maatschappelijke opdracht beter te vervullen. Voorheen waren we vooral gericht op het bieden van goed onderwijs om genoeg studenten op te leiden voor onze partners. Nu is het zaak samen met die partners ook de relevante thema’s in de maatschappij aan te pakken, zoals genoemd zijn circulariteit en energietransitie al CoP’s, kennishubs, opgericht. Daarin hebben wij inmiddels de nodige expertise en als bedrijven om die reden met ons willen samenwerken lossen we onze belofte in die we doen aan de maatschappij. En tot slot ligt er een kans voor betere governance en blijven werken aan het slimmer inrichten van ondersteunende diensten en gebouwen.”

Binnen welke termijn gaat dit alles plaatsvinden?
“Het is de bedoeling dat er vóór de zomer een houtskoolschets ligt. Daarin bepalen we ook hoe we verder gaan. We hebben nu veel losse ideeën, daar maken we een verhaal van. Wat vragen we van de individuele opleidingen als we dit willen doen? Er gaan nog veel gesprekken plaatsvinden de komende tijd.” 

Betrokken bij het technisch domein zijn de onderwijsinstituten EAS, IGO, CMI, RMI, de technische Ad-opleidingen van de RAc, de kenniscentra Duurzame Havenstad en Creating010 en het Centre of Expertise RDM.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen