Menu English

Beoordelen vormt een integraal onderdeel van het onderwijs. In theorie lijkt het dan ook een eenvoudige kwestie. Onderwijs is een doelgerichte activiteit en daarom moet aan het eind ook nagegaan worden of het doel daadwerkelijk bereikt is.

De essentie van beoordelen ligt in het gezamenlijk waarderen van verschillende bronnen. ”Beoordelen is een procedure waarin over meerdere resultaten van een student gezamenlijk een waardering wordt uitgesproken ten behoeve van de te nemen beslissing”.

Het waarderen is in de praktijk nooit los te zien van het verzamelen van de resultaten en het beslissen: de beoordelingsprocedure legt de verbinding tussen de resultaten en de beslissing.

We onderscheiden de volgende kenmerken van beoordeling:

  • beoordeling is een proces, dat vastgelegd is in een procedure
  • beoordeling is gebaseerd op meerder resultaten die verwijzen naar oordelen vanuit verschillende invalshoeken
  • in een beoordeling worden de verschillende resultaten gezamenlijk en in samenhang gewaardeerd
  • de waardering van de resultaten is gericht naar de beslissing die op grond van het beoordelen zal worden genomen
  • de waardering van de resultaten is gebaseerd op een normering die direct samenhangt met de beslissing