Menu Zoeken English

Goodiebag WERKplaats Inclusieve Pedagogiek en Didactiek (IPD)

Inclusieve pedagogiek en didactiek is 'een sleutel' tot studiesucces. In deze goodiebag vanuit de WERKplaats Inclusieve Pedagogiek en Didactiek (IPD) presenteren 13 experimenten hun opbrengsten. Deze ervaringen en materialen van collega’s kan jij direct in jouw lespraktijk inzetten om ook de leer- en werkomgeving inclusiever te maken.

Goodiebag WERKplaats Inclusieve Pedagogiek en Didactiek (IPD)

Sinds 2018 werken docenten en studenten samen in de WERKplaats IPD om kennis rondom inclusiviteit, pedagogiek en didactiek, binding, langstudeerders en taalbeheersing te ontwikkelen en te delen. Op deze manier versterken opleidingen hun pedagogische en didactische basis. Dit leidt tot een leeromgeving waarin studenten zich meer gezien en gehoord voelen, hun talenten beter worden benut en meervoudige perspectieven worden gewaardeerd. Het blijkt dat niet alleen het experiment zelf, maar ook de manier van samenwerken bijdraagt aan meer inclusiviteit in de leeromgeving voor studenten én de werkomgeving van docenten. Lees hier meer over in het artikel op ScienceGuide.

In studiejaar 2020-2021 hebben 19 teams een experiment uitgevoerd. 13 van deze experimenten kunnen hun resultaten al delen met jullie. We hebben een goodiebag samengesteld met bruikbare opbrengsten van deze experimenten. Deze opbrengsten, ervaringen en materialen van collega’s, kan jij direct in jouw lespraktijk inzetten om ook de leer- en werkomgeving inclusiever te maken. Om je zoektocht door de goodiebag te vereenvoudigen, hebben we de materialen geordend op thema.

Mocht je nog vragen hebben of op zoek zijn naar andere manieren om de leer- en werkomgeving inclusiever te maken, neem dan contact met ons op via inclusiviteit@hr.nl.

Let op, deze content is alleen beschikbaar met een HR-account.

Samen leren

Door samen met collega's aan de slag te gaan, wordt leren over inclusie veel leuker

Experiment Coachcafé is een online community waar professionals elkaar ontmoeten en van elkaar leren. Het versterkt sociale en academische binding. Voor collega’s zijn deze dertien herkenbare tips en valkuilen opgesteld voor iedereen die een experiment wil starten.

In het experiment Inclusieve projectgroep  verkent een groep docenten van de opleiding Chemie in een professionele leergemeenschap (PLG) een nieuwe manier van samenwerken en samen leren. Docenten onderzochten hoe het begeleiden van eerstejaars projectgroepen inclusiever kan. Voor jullie maakten zij het stappenplan Samen leren en samenwerken.

Tijdens Student Voice nemen studenten de leiding in het bedenken van initiatieven om de hogeschool inclusiever te maken. Er zijn verschillende materialen ontwikkeld die collega’s kunnen inzetten zoals de opdracht ‘plattegrond van een inclusieve school’  (om het thema inclusie samen met studenten te bespreken) en het saboteurspel.

In het experiment Collaborating and improving online education deden studenten onderzoek naar de kwaliteit van online lessen en de begeleiding van docenten. Op basis van dit onderzoek ontwikkelden zij een infographic en een kennisclip met aanbevelingen voor (RBS) docenten.

Onboarding

Sommige studenten hebben wat meer of wat anders nodig bij aanvang van hun studie

Experiment Goed van start onderzocht en versterkte acties die studenten, die tijdens het begin van hun studie tegen obstakels aanlopen en dreigen uit te vallen, kunnen ondersteunen. Lees hier op welke manieren AD-opleiding ICT studenten met tegenslag succesvol aanmoedigde en inspireerde.

Inclusief lesgeven

Inclusief lesgeven kan op vele manieren (ENG)

Het experiment Building up togetherness through the screen werkte aan online onderwijs praktijken die multi-gecentreerd, intersectioneel, inclusief en dekoloniaal zijn. Zij ontwikkelden een methode voor het geven van peer feedback en diverse inclusieve methodes voor het gebruik van chat tijdens online lessen.

Willem de Kooning Academy deed het meerjarige experiment A learning journey on inclusivity in the classroom. Hier lees je de toelichting op deze ‘leerreis’ en vind je diverse materialen zoals handouts, modellen, artikelen en clips. Het resultaat van deze leerreis is dat studenten beter weten hoe WdkA werkt aan het thema inclusiviteit en dat docenten nieuwe ideeën hebben om een inclusievere klas te creëren.

Experiment Inclusivity within language education maakte een praktische workshop voor docenten om onbewuste vooroordelen te bespreken.

Storytelling

Door verhalen te vertellen, delen en/of op te halen kunnen studenten veel leren over de ander

Is Storytelling een leuke hobby of onmisbaar in het onderwijs? Het experiment toont dat verhalen ons laten zien en horen wie je bent als (toekomstig) professional, wat we willen, waar het om gaat, waar we voor staan en wie de ander is. Verhalen inspireren, verbinden en geven betekenis aan het leren. De kracht van verhalen blijkt wel uit de materialen in de goodybag, zoals raps en podcasts van studenten.

Zelfregulatie

Door zelfregulatie te stimuleren, leren studenten hun eigen handelen beter te sturen

Er is significante verbetering van studieresultaten bij studenten dankzij wekelijkse formatieve kennismetingen in experiment Formatief toetsen bij Marof. Bekijk het lesplan voor 10 weken.

Inclusief toetsen

Inclusief toetsen betekent rekening houden met diversiteit van studenten zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de toets

De vraag in het experiment Beelddenken is hoe ze binnen de masteropleiding Begeleidingskunde studenten ruimte kunnen geven voor beeld-argumentatie in werk, werkstukken en beoordeling. Lees meer in het artikel Acht paradoxale opgaven.

Pedagogische vaardigheden

Een docent kan zijn of haar pedagogische vaardigheden verder ontwikkelen om beter inclusief les te geven en te begeleiden

In het experiment Docenten omarmen de langstudeerder begeleidden docenten langstudeerders niet vanuit het probleem, maar krachtgericht met een optimistische kijk naar de toekomst. Download de mooi vormgegeven scheurkalender met tips voor docenten!

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen