Menu
Zoeken English

Hoe ziet het onderwijs eruit in collegejaar 2021-2022?

Hoe ziet onze hogeschool er – in grote lijnen - uit als we weer open zijn? We gaan in 2021-2022 terug naar de basis van voor de coronacrisis, waarbij het grootste deel van ons onderwijs in onze gebouwen plaatsvindt. Weer op locatie zijn, zal voor een aantal van ons voelen als een hernieuwde kennismaking met onze hogeschool. Hieronder lees je wat je kunt verwachten aan de hand van een zestal beloftes:

1 We leiden je op voor het werk van morgen
2 Onderwijs op locatie blijft onze basis
3 We versterken ons online onderwijs
4 We zorgen dat jij je (weer) bij ons thuis voelt
5 We helpen je succesvol studeren
6 We leren ook van jou

De invulling van de beloftes gebeurt bij elke opleiding op een manier die het beste bij de opleiding past. 

Tijdelijke aanpassing: tot en met vrijdag 3 december werkt iedereen die niet per se op een van onze locaties hoeft te zijn vanuit huis. Dit beperkt het aantal reisbewegingen, voorkomt drukte op de werkvloer en vermindert de kans op nieuwe besmettingen. Als het voor je werk nodig is dat je naar de locatie moet komen, kom je naar de hogeschool. Voel je je daar niet prettig bij? Overleg dan met je leidinggevende om tot een oplossing te komen. Reis als het kan, zoveel mogelijk buiten de spits.

Naast studenten gaan uiteraard docenten, onderzoekers en andere medewerkers ook weer aan de slag op onze locaties. Fysieke aanwezigheid is de basis, al nemen we ook de vruchtbare lessen van thuiswerken mee naar het collegejaar 2020-2021 en de verdere toekomst. Als je geacht wordt fysiek aanwezig te zijn, omdat je bent ingeroosterd of je aanwezigheid is bijvoorbeeld van belang voor een belangrijke bijeenkomst, dan ben je fysiek aanwezig. Lukt dit vanwege persoonlijke redenen niet, dan overleg je met je leidinggevende. Eigenlijk precies zoals dat voor de coronacrisis ook ging.

Sinds 15 november 2021 mogen alleen bijeenkomsten die een directe link hebben met het onderwijs op locatie plaatsvinden. Daarbij geldt een maximum groepsgrootte van 75 mensen. Voor (hoor)colleges waar meer dan 75 mensen staan ingeroosterd, wordt het rooster aangepast. Voor examens en tentamens geldt een uitzondering op deze groepsgrootte, die gaan dus door.

Fysieke evenementen en bijeenkomsten die geen directe link met het onderwijs hebben, zijn sinds 15 november geschrapt. Ook vergaderingen, propedeuse-uitreikingen, afdelingsuitjes, brainstormsessies et cetera zijn de komende drie weken niet mogelijk op een hogeschoollocatie of externe locatie.

Twijfel je of een activiteit een directe link heeft met het onderwijs? Overleg dan met je docent, studieloopbaancoach of manager.

Meer informatie hierover vind je onder het kopje 'Maatregelen op de locaties'.

Voor sommige opleidingssectoren gelden specifieke hygiënemaatregelen, bijvoorbeeld als fysiek contact nodig is zoals bij het praktijkonderwijs van een aantal opleidingen. Over deze maatregelen (zoals het gebruik van mondkapjes tijdens de les) informeert je opleiding je. De richtlijnen van de hogeschool zijn afhankelijk van wat de overheid besluit. Als daarin wat verandert informeren we je daar over.

Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven heeft voor het onderwijs verschillende scenario’s geschetst voor de start van het studiejaar 2021-2022. De mogelijkheid bestaat dat er in aanloop naar het collegejaar 2021-2022 voor een andere scenario gekozen moet worden, omdat we volledig afhankelijk zijn van epidemiologische omstandigheden en de daarbij behorende maatregelen. Dat kan gunstiger uitpakken, maar ook minder gunstig. Mocht dit laatste het geval zijn, dan vallen we terug op het onderwijsscenario waar we het afgelopen jaar mee gewerkt hebben. Dat betekent dat we die dingen op locatie roosteren die niet (goed) online kunnen.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen