Menu
Zoeken English

Hoe ziet het onderwijs er in het nieuwe collegejaar 2021-2022 uit?

Hoe ziet onze hogeschool er – in grote lijnen - uit als we na de zomervakantie weer open gaan? We gaan in het nieuwe collegejaar terug naar de basis van voor de coronacrisis, waarbij het grootste deel van ons onderwijs in onze gebouwen plaatsvindt. Weer op locatie zijn, zal voor een aantal van ons voelen als een hernieuwde kennismaking met onze hogeschool. Hieronder lees je wat je kunt verwachten aan de hand van een zestal beloftes:

1 We leiden je op voor het werk van morgen
2 Onderwijs op locatie blijft onze basis
3 We versterken ons online onderwijs
4 We zorgen dat jij je (weer) bij ons thuis voelt
5 We helpen je succesvol studeren
6 We leren ook van jou

De invulling van de beloftes gebeurt bij elke opleiding op een manier die het beste bij de opleiding past. 

Naast studenten gaan uiteraard docenten, onderzoekers en andere medewerkers vanaf eind augustus ook weer aan de slag op onze locaties. Fysieke aanwezigheid zal de basis zijn, al zullen ook de vruchtbare lessen van thuiswerken worden meegenomen naar het nieuwe collegejaar en de verdere toekomst. Als je geacht wordt fysiek aanwezig te zijn, omdat je bent ingeroosterd of je aanwezigheid is bijvoorbeeld van belang voor een belangrijke bijeenkomst, dan ben je fysiek aanwezig. Lukt dit vanwege persoonlijke redenen niet, dan overleg je met je leidinggevende. Eigenlijk precies zoals dat voor de coronacrisis ook ging.

Vanaf het komende collegejaar zijn de studentenroosters weer leidend voor de roostering. De afgelopen tijd dienden we rekening te houden met de reisbewegingen naar en van onze locaties, waardoor onderwijsactiviteiten op locatie meer verspreid werden aangeboden. Daar zal vanaf maandag 30 augustus geen sprake meer van zijn. De locaties zijn tijdens de openingstijden geheel toegankelijk, dus kun je naar de locatie komen op elk moment.

Op de locaties is na de vakantie ook weer ruimte voor onderwijsgerelateerde en niet-onderwijsgerelateerde activiteiten. Omdat een groot deel van de bevolking tegen die tijd is gevaccineerd, hoeft er geen anderhalve meter afstand te worden gehouden. Wel geldt er per ruimte een maximum aantal van 75 personen. Of er dan mondkapjes gedragen moeten worden, wordt later duidelijk. Daarover zullen we uiteraard communiceren.

Voordat we aan het nieuwe collegejaar beginnen, is er uiteraard eerst nog de vakantie. We hebben van voornamelijk medewerkers vragen binnengekregen over reizen naar het buitenland. Als hogeschool kunnen we natuurlijk niet bepalen of je wel of niet de grens over mag gaan. Maar we adviseren wel je gezonde verstand te gebruiken. Houd rekening met de termijn van eventuele quarantaineregels die gelden bij terugkomst en of die bijvoorbeeld aansluiten op je rooster. Informeer jezelf goed en vermijd risico’s.

Omdat tegen de tijd dat het studiejaar begint een groot deel van de bevolking is gevaccineerd en de besmettingsgraad waarschijnlijk erg laag ligt, mogen we uitgaan van een scenario waarin een aantal van de maatregelen die we nu kennen, worden losgelaten. Zo is de inschatting dat we vanaf maandag 30 augustus geen anderhalve meter afstand meer hoeven te houden binnen onze gebouwen. Verder is de groepsgrootte bij een onderwijsactiviteit maximaal 75 personen.

We verwachten dat voor sommige opleidingssectoren specifieke hygiënemaatregelen gelden, bijvoorbeeld als fysiek contact nodig is zoals bij het praktijkonderwijs van een aantal opleidingen. Over deze maatregelen (zoals het gebruik van mondkapjes) zijn nog geen afspraken gemaakt. Als hogeschool zijn we wat dat betreft afhankelijk van wat de overheid besluit. Als hierover meer duidelijkheid is, informeren we je daar over.

Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven heeft voor het onderwijs verschillende scenario’s geschetst voor de start van het studiejaar 2021-2022. De mogelijkheid bestaat dat er in aanloop naar het collegejaar 2021-2022 voor een andere scenario gekozen moet worden, omdat we volledig afhankelijk zijn van epidemiologische omstandigheden en de daarbij behorende maatregelen. Dat kan gunstiger uitpakken, maar ook minder gunstig. Mocht dit laatste het geval zijn, dan vallen we terug op het onderwijsscenario waar we het afgelopen jaar mee gewerkt hebben. Dat betekent dat we die dingen op locatie roosteren die niet (goed) online kunnen.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen