Menu English

Welkom in de LWG kraam van Detentiecentrum Rotterdam

Dienst Justitiële Inrichtingen, Ministerie van Veiligheid en Justitie

MISSIE HUMAAN • INNOVATIEF • FLEXIBEL •RECHTVAARDIG •VEILIG


Detentiecentrum Rotterdam-Zeist (DCR-Z) is een toekomstvaste, flexibele en innovatieve organisatie die in staat is om verschillende doelgroepen en de wisselende vraag naar capaciteit op te vangen. Vanuit dit vertrekpunt draagt DCR-Z bij aan een rechtvaardige en veilige samenleving. Dit doen wij door de bewaring op een humane en doeltreffende wijze ten uitvoer te leggen. Hiermee leveren wij in de vreemdelingenbewaring een belangrijke bijdrage aan de voorbereiding op het vertrek uit Nederland van de ingeslotenen die aan ons zijn toevertrouwd en in de strafrechtketen aan de resocialisatie van onze gedetineerden. Daarnaast levert DCR-Z expertise en capaciteit voor innovaties op het gebied van vrijheidsbenemende maatregelen en straffen, bedrijfsvoeringsaspecten en een veilig leef- en werkklimaat. 

Contactpersonen:


Hallo, ik ben Sandra Broeks, praktijk begeleider in het re-integratiecentrum van Detentiecentrum Rotteram. Sinds 2007 ben ik werkzaam bij Justitie als detentietoezichthouder (bewaarder) op de leefafdelingen. Sinds oktober 2019 werk ik als coördinator en trainer in het re-integratiecentrum. Hier begeleid ik stagiairs, ben ik aanspreekpunt voor interne- en externe ketenpartners en geef ik trainingen aan gedetineerden.


Mijn naam is Katja, samen met Sandra ben ik RIC coördinator en reintegratietrainer. Officieel ben ik activiteitenbegeleider: ik ben voor een jaar naar het RIC gedetacheerd. In 2005 ben ik begonnen in het oude Uitzetcentrum waar ik probeerde een zo leuk mogelijke dagbesteding aan te bieden voor de kinderen die met hun ouders in detentie verbleven. Ik werk nog steeds met veel plezier in deze organisatie. Ik vind het erg leuk om de stagiairs van het RIC te begeleiden en hen te zien groeien.


Hallo, mijn naam is Frans van den Noort. Werkzaam voor justitie sinds 1997. Gewerkt met verschillende doelgroepen en regimes binnen het gevangeniswezen. Momenteel werkzaam als Detentie Inrichtings Medewerker, werkzaam in het re-integratiecentrum in Detentie Centrum Rotterdam.

Hallo, wij zijn Sanne en Bart. Derdejaars Social Work studenten. Wij lopen stage bij detentiecentrum Rotterdam. De gedetineerden verblijven in een huis van bewaring. Dat houdt in dat zij nog in afwachting zijn van hun straf. Wij lopen stage in het RIC (re-integratiecentrum). Hier werken wij samen met gedetineerden aan hun opgestelde doelen met betrekking tot re-integratie. Denk hierbij aan schuldenproblematiek, huisvesting en zorg. Het leuke aan deze stage vinden wij dat het heel divers is, geen dag ziet er hetzelfde uit. Het werken met deze doelgroep is uitdagend omdat je te maken krijgt met veel verschillende problematieken. Dit maakt ons werk dynamisch. Wij werken in een ontzettend fijn team. Dit creëert een veilig omgeving waarin je je optimaal kan ontwikkelen en jezelf kan zijn. 


LWG docent:
Hoi, ik ben Anne Frederiks, sinds 2019 werkzaam op de Hogeschool, vorig jaar LWG-docent van de PI en dit jaar (en komend jaar 🙂) van Detentiecentrum Rotterdam. Ik werk als docent voornamelijk in jaar 3 en 4 van de opleiding Social Work, uitstroomprofiel Zorg-GGZ. Voordat ik docent werd op de Hogeschool heb ik onder andere mijn eigen praktijk gehad als psycholoog en ben ik werkzaam geweest als psycholoog en beleidsmedewerker binnen het Gedwongen Kader. Voor mij is de uitdaging in het Gedwongen Kader om de mens te blijven zien achter de dader en hem te motiveren zijn gedrag te veranderen en een beter leven op te bouwen. 

 

 

 

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen