Menu
  English

  Promotievouchers

  Hogeschool Rotterdam heeft de ambitie kennis te ontwikkelen die relevant is voor onderwijs en omgeving. Praktijkgericht onderzoek levert een gerichte en intensieve bijdrage aan de realisatie van deze ambitie. Gepromoveerde docenten en medewerkers kunnen als ‘specialist in onderzoek’ een sleutelrol in het praktijkgericht onderzoek vervullen. Een groter aantal gepromoveerde docenten versterkt de aansluiting tussen de wereld van onderzoek en onderwijs.

  Promoveren binnen HR is erop gericht docenten op te leiden tot bekwame onderzoekers en tegelijkertijd de opgedane kennis en onderzoekservaring direct ten goede te laten komen aan de onderwijspraktijk. De hogeschool faciliteert promoveren door de inzet van  promotievouchers. Momenteel zijn er ongeveer 30 promovendi.

  Aanvragen voor promotievouchers kunnen tweemaal per jaar worden ingediend bij de onderzoeksvouchercommissie van het CvB: op 1 maart en 1 oktober. Per ronde is er een variabel aantal promotievouchers beschikbaar. Toekenning vindt plaats op basis van een kwalitatief en inhoudelijk goed onderzoeksvoorstel.

  Regeling promotievouchers

  In de regeling promotievouchers zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van een promotievoucher beschreven. In deze regeling wordt verwezen naar de volgende documenten:

  1. Format aanvraag promotievoucher Hogeschool Rotterdam 
  2. Regeling promotievouchers Hogeschool Rottedam
  3. Beoordelingscriteria promotievoucher Hogeschool Rotterdam
  4. Format voortgangsrapportage promotievoucher Hogeschool Rotterdam
  5. Format verlengingsaanvraag promotievoucher Hogeschool Rotterdam
  6. Intentieverklaring
  7. Reglement onderzoeksvouchercommissie Hogeschool Rotterdam

  Download de documenten

  Wij adviseren altijd contact op te nemen met de secretarissen van de commissie indien u interesse heeft in een promotievoucher. Dit kan via onderzoeksvouchers@hr.nl.

  Beschikbare promotievouchers

  Voor informatie over het aantal beschikbare promotievouchers kunt u contact opnemen met de secretarissen van de commissie via onderzoeksvouchers@hr.nl.

  Postdocvouchers

  Hogeschool Rotterdam stelt 12 postdocvouchers ter beschikking. Een voucher stelt een gepromoveerde docent in staat om gedurende 2 jaar 2 dagen per week te werken aan praktijkgericht onderzoek. Het thema van het onderzoek is verbonden met de onderzoekslijnen van de kenniscentra en de kennisagenda van een opleiding.

  De regeling, inclusief beoordelingscriteria en format voor aanvraag, lees je hier.

  Voor vragen zijn wij beschikbaar via onderzoeksvouchers@hr.nl.

  Onderzoeksvouchercommissie

  Samenstelling onderzoeksvouchercommissie

  Prof. dr. E.A. van Zoonen (voorzitter)
  Dr. M. Harbers
  Dr. ir. G. Peek
  Dr. M.A. Schmitt
  Dr. P.H.J. van der Aa
  Dr. A.F. de Wild

  Secretarissen

  Elin Koppelaar
  010 794 5517
  06 1135 4253

  Anne Marike Lokhorst
  06 1595 6200

  De werkwijze van de commissie is beschreven in het reglement onderzoeksvouchercommissie.

  Download reglement onderzoeksvouchercommissie