Menu
  English

  Stappenplan literatuuronderzoek

  In 5 stappen naar een goede theoretische onderbouwing

  Op internet en in de bronnen van de mediatheek vind je heel veel informatie. Hoe vind je een bron die voor jou relevant en bruikbaar is? Dat lees je hier.

  Toon:

  Verwerken en verwijzen

  Wanneer je onderzoek doet voor een eigen publicatie, bijvoorbeeld een artikel, boek of afstudeerscriptie, maak je gebruik van bestaande literatuur en andere informatiebronnen. Het gebruik van teksten en ideeën van anderen in een eigen publicatie is toegestaan, mits je de originele (informatie)bron vermeldt.

  Waarom verwijzen?

  Bronvermelding

  Bronvermelding is verplicht. Dit betekent dat er een verwijzing in de tekst gezet moet worden waaruit blijkt wat de oorspronkelijke bron is. Dit is voor de vindbaarheid (het is duidelijk waar de informatie vandaan komt) en de controleerbaarheid (dat je gevonden informatie goed begrepen en verwoord hebt). Doe je niet aan bronvermelding, dan pleeg je plagiaat.

  Wat is plagiaat?

  Plagiaat is het overnemen van teksten, audio/visueel materiaal, gedachten of redeneringen van anderen en deze laten doorgaan voor eigen werk. Vaak gaat plagiaat samen met het schenden van het auteursrecht, maar dat is niet altijd het geval. 

  Je kunt plagiaat voorkomen door de bron te vermelden wanneer je:

  • Een citaat van iemand overneemt.
  • Ideeën, meningen of theorieën van iemand gebruikt (parafraseren).
  • Informatie gebruikt, zoals statistieken of grafieken, die data bevatten die door iemand anders is verzameld
  • Informatie gebruikt zoals tekeningen, foto’s of geluidsfragmenten.

  Verwijsstijlen

  Er zijn meerdere manieren waarop je kunt verwijzen. Bij de Hogeschool Rotterdam wordt er vaak gewerkt met de APA-methode, maar ook MLA, Harvard, IEEE en Chicago zijn stijlen die regelmatig worden gebruikt.

  APA

  In onderstaande video wordt meer uitgelegd over verwerken en verwijzen met APA. Meer kennisclips over verwijzen met APA vind je op het YouTube kanaal van Project APA7. Project APA is een samenwerkingsverband tussen verschillende hogescholen.

  Handleidingen en applicaties

  Bij "Documentatie" vind je handleidingen voor de diverse citatiestijlen en installatiebestanden voor EndNote. Met EndNote houd je overzicht over je verzamelde informatie en kun je automatisch verwijzingen en literatuurlijsten maken in een citatiestijl naar keuze. Wel zo makkelijk!

  Citeren & parafraseren

  Citeren

  Citeren is het letterlijk overnemen van een passage van iemand anders publicatie. Het kan hierbij dus gaan om een stuk van een tekst, maar ook om een grafiek of afbeelding! Het is toegestaan om delen van andermans werk over te nemen mits aan de regels uit artikel 15 van de auteurswet wordt voldaan.

  Parafraseren

  Parafraseren is het overnemen van andermans werk in je eigen woorden. Ook hierbij ben je gebonden aan de regels uit de auteurswet. De regels voor parafraseren en citeren zijn hetzelfde als het gaat om verwijzen. Er moet in de tekst worden verwezen naar de auteur en jaar van uitgave en de complete verwijzing is te vinden in de literatuurlijst.

  Ga naar de handleidingen voor verwijzen met een specifieke citeerstijl