Menu Zoeken English

Stappenplan literatuuronderzoek

In 5 stappen naar een goede theoretische onderbouwing

Op internet en in de bronnen van de mediatheek vind je heel veel informatie. Hoe vind je een bron die voor jou relevant en bruikbaar is? Dat lees je hier.

Toon:

Wat heb ik?

Wat heb ik gevonden en wat kan ik gebruiken? Een stap die je leert kritisch te kijken naar de informatie die je hebt gevonden. Nadat je informatie hebt gezocht en hebt gevonden, is het belangrijk om te kijken of de informatie relevant, betrouwbaar, actueel en volledig is.

Relevantie

Informatie is relevant als je hiermee je onderzoeksvraag kunt beantwoorden. Je kunt jezelf de volgende vragen stellen:

 • Beantwoordt de informatie je onderzoeksvraag?
 • Geeft de informatie een algemeen beeld? Of gaat het in op uitzonderingen of specifieke gebieden?
 • Sluit de kwaliteit en het niveau van de informatie aan bij jouw behoefte?

Betrouwbaarheid

Informatie is betrouwbaar als je erop kunt vertrouwen dat de informatie klopt. Hierbij zijn geloofwaardigheid en objectiviteit belangrijk. Stel jezelf de volgende vragen om te beoordelen of de informatie betrouwbaar is:

 • Wie of wat is de auteur? Zijn zij deskundigen?
 • Wie is de uitgeverij?
 • Wat zijn de motieven van de auteur, organisatie of uitgeverij voor publicatie?

Actualiteit

Informatie is actueel als deze overeenkomt met de huidige situatie. Bepaalde gegevens veranderen niet en andere erg snel, denk bijvoorbeeld aan de voedselprijzen op de wereldmarkt. Of de informatie actueel is, hangt af van je onderzoeksvraag en het informatiedoel. Je kunt jezelf de volgende vragen stellen:

 • Wanneer is het gepubliceerd?
 • Is de informatie nog geldig? Is de inhoud verouderd?
 • Is de informatie nog juist? Komt het overeen met andere bronnen?

Volledigheid

Informatie is volledig als je alle mogelijke invalshoeken in overweging hebt genomen. Helemaal volledig kan vaak niet, maar je kan wel nagaan of je geen relevante informatie over het hoofd hebt gezien. Stel jezelf de volgende vragen om te beoordelen of de informatie volledig is.

 • Zijn alle invalshoeken benaderd?
 • Is er een overzicht van gebruikte bronnen (literatuurlijst)?
 • Ontbreken relevante bronnen of informatie?

Extra stappen internetpagina

Voor het bepalen of een internetpagina relevant, betrouwbaar, actueel en volledig is, is het handig om nog een paar extra stappen te zetten.

 • Wie heeft de informatie gepubliceerd? Wie is de eigenaar van de website?
 • Wordt de website gesponsord? Zijn er advertenties? Is adverteren het doel van deze website?
 • Werken de links? Is de lay-out van de pagina up-to-date?
 • Is het waar wat op de website staat?

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen