Menu Zoeken English

Protocollen Interventie Cardiologie

Erasmus MC

Welke protocollen moet een elektrofysiologisch technicus uitvoeren op de interventiekamer caridiologie?

Vraagstelling

Bij aanvang van het project was niet vastgelegd welke handelingen een elektrofysiologisch technicus moet uitvoeren wanneer een controle wordt uitgevoerd op een van de interventiekamers van de Elektrofysiologie afdeling. Hiervoor dienen protocollen te komen. Door protocollen te maken is het ook makkelijker om nieuwe technici in te werken. Het doel van het onderzoek is dan ook om de taken voor de technici vast te stellen en vast te leggen in protocollen.

Aanpak

Allereerst is een plan van aanpak opgesteld om gestructureerd naar een antwoord op de verschillende deelvragen te kunnen zoeken. Door vervolgens literatuur onderzoek te doen en gesprekken te houden met de medewerkers

Resultaat

Er waren geen protocollen aanwezig op de kamer. Hierdoor werken de technici op hun eigen manier en krijgen nieuwe technici verschillende verhalen te horen. Met dit onderzoek zijn negen protocollen opgeleverd. Dit zijn het standaard opstart protocol, het standaard afsluit protocol, zes protocollen van opstarten en afsluiten die procedure afhankelijk zijn en het protocol van het ingebruikname van nieuwe apparatuur op de kamer. Deze protocollen kunnen, na een controle en beoordeling, worden opgenomen in het Kwaliteit informatie systeem.

Opleiding(en)

  • Gezondheidszorgtechnologie

Type

Stage

Aan dit project werkten mee

Nicole Roosjen

Begeleider(s)

P.P. Krebbers, Raoul Nielen

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen