Menu
English

Zorgen om motie wervingsstop buitenlandse studenten

01 december 2022

In de Tweede Kamer is een motie aangenomen om de actieve werving van buitenlandse studenten voorlopig te stoppen. Hogeschool Rotterdam spreekt haar zorg uit over dit besluit.

Ons beleid ten aanzien van het werven van internationale studenten is gericht op het principe van de international classroom, waardoor Nederlandse studenten tijdens hun studie met mensen van verschillende culturen leren samenwerken. Daarnaast hanteren wij een internationale instroom alleen bij die opleidingen waar het voor bepaalde beroepen van toegevoegde waarde is. Denk aan opleidingen die gericht opleiden voor een internationale functie en onze kunstacademie. Als gevolg van deze bewuste keuzes is op dit moment 7,3 procent van onze studenten afkomstig uit het buitenland, ook qua volume een alleszins acceptabel percentage.

Genuanceerd beleid

De hogeschool dringt aan op een genuanceerd beleid waar het gaat om onze buitenlandse instroom. Indien de motie daadwerkelijk een-op-een tot wetgeving leidt, kan onze international classroom en daarmee de kwaliteit van ons onderwijs onder druk komen te staan. Zover is het op dit moment niet, minister Dijkgraaf zal zich nog op de motie beraden.

Verantwoordelijkheid

Natuurlijk zien hogescholen de problemen rond huisvesting. We zijn daarover continu in gesprek met lokale partners: gemeenten en studentenhuisvesters. Waar geen woonruimte te vinden is voor studenten nemen wij waar mogelijk hun verantwoordelijkheid. Meerdere hogescholen hebben afgelopen zomer internationale studenten opgeroepen om niet naar Nederland te komen als ze geen huisvesting hebben geregeld.

De Nederlandse arbeidsmarkt kent structurele tekorten in vrijwel alle sectoren. Het hoger beroepsonderwijs leidt professionals op voor de (regionale) arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt vraagt om afgestudeerden die relevante kennis en internationale vaardigheden hebben om hun beroep (ook in de toekomst) te kunnen uitoefenen. Hogescholen staan in nauw contact met het werkveld, daarop stemmen wij ons opleidingsaanbod af en zij werven gericht om de (toekomstige) tekorten op de arbeidsmarkt in te vullen.

Van levensbelang

Er zijn grote regionale verschillen, met name in de krimpregio’s is het voor de economie van levensbelang dat de instroom van buitenlandse studenten in het hoger beroepsonderwijs, en daarmee arbeidskrachten, op peil blijft en zo mogelijk zelfs toeneemt. Maar ook landelijk hebben we tekorten aan vakkrachten waar de internationale student mede in kan voorzien. Ten slotte kennen we in Nederland sectoren die per definitie in een internationale context werken.

Momenteel blijft ongeveer 20 procent van de buitenlandse studenten die in Nederland een hogere beroepsopleiding afrondt, behouden voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat zijn professionals die op de krappe arbeidsmarkt vacatures vervullen en dus ook belasting betalen.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen