Menu
English

Sarah Wilton-Wels: ‘Dankzij ons onderzoek hebben we een schat aan kennis in huis’

26 februari 2024

Om onze kennisinstelling steeds beter te leren kennen, maakt bestuursvoorzitter Sarah Wilton-Wels een kennismakingstour. Deel twee van deze rondgang stond voornamelijk in het teken van onderzoek.

Voelt het na zo’n vijf maanden Hogeschool Rotterdam nog steeds als een kennismaking?
“Ja en nee. Inmiddels heb ik natuurlijk heel veel collega’s en studenten leren kennen, dus wat dat betreft voelt het niet meer als nieuw. En toen ik onlangs op bezoek was bij het Centre of Expertise HRTech ging er toch wel weer een wereld voor me open. We doen daar zo ongelooflijk veel moois en goeds, met lef. Daar mogen we trots op zijn. Vooral de relevantie van de onderzoeksprojecten is blijven hangen bij mij. Klimaatadaptatie, microplastics in water, hoe houden we droge voeten in Rotterdam? Het is allemaal zo actueel en urgent. En dan denk ik meteen: we moeten veel harder op onze trom slaan om de rest van de wereld te laten zien dat we hiermee bezig zijn.”

Hoe bedoel je dat?
“Ik woon in Rotterdam en als bewoner van deze stad wist ik niet dat Hogeschool Rotterdam op zo’n hoog niveau een bijdrage levert aan belangrijke maatschappelijke opgaven. En dan heb ik het niet alleen over HRTech, maar over onderzoek dat we op álle vlakken doen binnen onze hogeschool. Bijvoorbeeld ook op het gebied van talentontwikkeling en kansengelijkheid. Er gebeurt ontzettend veel en dat zou ik als hogeschool graag meer willen delen met onze medebewoners. We leven hier een flink stuk onder de zeespiegel. Wat betekent dat nou eigenlijk? Wat doet Hogeschool Rotterdam eraan om ervoor te zorgen dat we niet onder water lopen? Iedereen denkt bij dit soort thema’s snel aan de Erasmus Universiteit of misschien ook wel aan TU Delft. Maar wij hebben een grote schat aan actuele kennis, dankzij ons praktijkgericht onderzoek. Een voorbeeld hiervan is dat we onderzoek doen naar de vraag of nieuwbouw of renovatie duurzamer is. Zo zijn er veel meer voorbeelden van dat wij ertoe doen voor de stad en een stap naar voren zetten.”

Praktijkgericht onderzoek is een belangrijk onderdeel van de Uitvoeringsagenda 2024, die onlangs is gelanceerd. Zie je tijdens je kennismakingstour al aanknopingspunten?
“Zeker! Bij de instituten en opleidingen hoor ik dat er veel behoefte is aan multidisciplinair onderwijs en onderzoek. Ook op dat gebied gebeurt er al heel veel. Soms zo veel, dat we dat wat meer inzichtelijk zouden moeten maken. Wat gebeurt er, waar en hoe? Dat moeten we goed in kaart brengen, zodat het rendeert voor de organisatie.”

Je bent ook op bezoek geweest bij de afdeling Studentenwelzijn. Hoe was dat?
“Ik geloof er in dat studentsucces niet alleen afhangt van de kwaliteit van het onderwijs, maar vooral ook van het welzijn van onze studenten. Juist hier in Rotterdam, want de grootstedelijke problematiek speelt een grote rol in het welzijn. De thuissituatie is in veel gevallen complex, de financiële situatie is vaak uitdagender. Studenten moeten veel werken om hun studie te kunnen betalen, en dat lukt niet altijd. Het is in veel gevallen erg zwaar voor hen.”

Schrik je daarvan?
“Nee, ik vind het wel zorgwekkend. Als je naast je studie ook nog moet werken en voor een broertje, zusje of ouder moet zorgen, kan dat heel ingewikkeld zijn. Zeker als je niet zeker weet of je het collegegeld wel kunt betalen. Daarom moeten we veel meer kennis delen met de rest van onze sector. Welke onderzoeken worden er gedaan? Wat zijn succesvolle interventies en welke zijn minder geslaagd? Door meer te delen, kunnen we onze studenten nog beter helpen.”

Je gaat nu het derde en laatste deel van je kennismakingstour in. Wat verwacht je?
“Ik vind het ontzettend inspirerend om met collega’s en studenten in gesprek te gaan. De bezoeken aan instituten, kenniscentra, centres of expertise en diensten zijn voor mij echt een cadeau. Als ik heel veel mensen spreek, krijg ik een steeds beter beeld van wat er in brede zin speelt op onze mooie hogeschool. Ik kijk er weer naar uit.”