Menu
  English

  Rotterdamse hogescholen en universiteit luiden noodklok ‘nijpend tekort aan studenthuisvesting’

  21 september 2021

  Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland Rotterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam luiden gezamenlijk de noodklok over het groeiende en inmiddels nijpende probleem rond studentenhuisvesting. Ze roepen de gemeente op met samen met hen naar oplossingen te zoeken ten einde de woningzoekende student niet in zijn/haar hemd te laten staan.

  De instellingen menen dat de gemeente een verantwoordelijkheid heeft om te zorgen dat studenten zich aan Rotterdam gaan binden. In dezelfde stad wonen en studeren helpt hier aanzienlijk bij. De aanwas van nieuw talent is tevens van belang voor de werkgevers in alle sectoren in de stad en de regio en moeten daarom voor de stad behouden worden. Dit collegejaar zijn zo’n 30.000 nieuwe studenten aan de universiteit, hogescholen en mbo’s aan een opleiding in Rotterdam gestart.

  Voorkomen dat studenten de stad verlaten

  “Wij als instellingen spannen ons maximaal in om zoveel mogelijk studenten succesvol hun studie of opleiding te laten volgen. Een belangrijke factor hierbij is dat studenten zich thuis voelen in de stad en dat zij een veilige woon- en studeeromgeving hebben. We ondersteunen de maatregelen die de gemeente Rotterdam al inzet door het studentenleven toegankelijker te maken voor iedere student en door de kamercapaciteit aan te pakken, maar er is meer nodig. We vragen voor nog meer urgentie om te voorkomen dat studenten de stad verlaten”, zegt Hogeschool Rotterdam bestuurder Wijnand van den Brink, namens de drie instellingen.

  Er is grote behoefte aan meer betaalbare studentenhuisvesting om de grote groep studenten te blijven binden aan onze stad, tijdens en na de studie. De instellingen ontvangen steeds meer signalen over studenten die expliciet kiezen voor studievertraging om niet terug te moeten gaan naar hun ouderlijk huis na het afronden van de studie. Een dringende en gerichte aanpak is dan ook nodig voor zowel instroom als doorstroom in studenten- en jongerenhuisvesting. Onderdeel van deze vraag is expliciet ook de tijdelijke huisvesting van internationale studenten die (een deel van) hun studie in Rotterdam volgen.

  Binnen eigen organisatie op zoek naar woonruimte

  De hogescholen en de universiteit doen een beroep op de gemeente, om samen met hen, deze problematiek met urgentie aan te pakken. Zo willen ze samen met de gemeente bijvoorbeeld de mogelijkheid verkennen van een aanpak zoals die in andere steden (zoals Amsterdam) gehanteerd wordt, waarbij het onderwijs, de gemeente en woningcorporaties een samenwerking aangaan gericht op een duurzame voorraad studentenwoningen.

  De scholen zullen in hun eigen organisatie ook de noodklok luiden en hun medewerkers en studenten vragen om naar mogelijkheden te kijken om (tijdelijk) woonruimte aan te bieden. “Uiteraard beseffen we dat met name onze jonge medewerkers en de studenten zelf, juist vanwege de krapte op de woningmarkt vaak al redelijk klein wonen. Maar we zijn ten einde raad. De interne oproep doen we dan ook in de wetenschap dat het geen structurele oplossing is voor dit weerbarstige vraagstuk. Er is echt een meer gerichte aanpak nodig en daar hebben we de overheid bij nodig!”, benadrukt Wijnand van den Brink.