Menu
Zoeken English

‘Lerarentekort ondermijnt kwaliteit onderwijs’

Ruim 21 miljoen voor bestrijding lerarentekort Rotterdam
10 juli 2020

Op 9 juli hebben minister Ingrid van Engelshoven (OCW) en haar ambtsgenoot Arie Slob (Basis en Voortgezet Onderwijs en Media) hun handtekening gezet onder een convenant voor het basisonderwijs. Dit deden zij samen met vertegenwoordigers van Rotterdamse schoolbesturen, de gemeente Rotterdam en de Rotterdamse lerarenopleidingen. Ron Bormans, collegevoorzitter van Hogeschool Rotterdam, tekende namens alle Rotterdamse lerarenopleidingen. Doel van dit convenant is om het personeelstekort in het primair onderwijs en speciaal onderwijs in Rotterdam terug te dringen.

Het terugdringen van het lerarentekort is zowel in het belang van de leerling als van de leerkracht en de onderwijskwaliteit. Dit moet gebeuren op school- en wijkniveau. De gezamenlijke Rotterdamse schoolbesturen ontvangen hiervoor 21,8 miljoen euro van het Rijk, verdeeld over de komende 4 jaar. Per situatie wordt bekeken welke maatregel het beste past. Scholen krijgen vervolgens zelf budget om de maatregelen uit te voeren.

Continuïteit, kwaliteit en kansengelijkheid

Naast terugdringing van het lerarentekort moet het convenant leiden tot waarborging van de continuïteit, kwaliteit en kansengelijkheid in het onderwijs. Om dit alles te realiseren zet men maatregelen in zoals die staan beschreven in het noodplan Slim organiseren po & so Rotterdam. Belangrijkste speerpunten zijn:

  1. Behoud van leraren
  2. Verhoging van de lerareninstroom (pabo; zijinstroom)
  3. Betere organisatie van het onderwijs

Lerarenopleiding

De Rotterdamse Pabo’s werken samen bij de aanwas van leerkrachten. Hogeschool Rotterdam voorzitter Ron Bormans tekende namens alle Rotterdamse pabo’s en lichtte die rol toe: “Het lerarentekort ondermijnt de kwaliteit van ons onderwijs en heeft ook nog eens het risico in zich – vanwege een zekere concentratie van het probleem in de grote steden – dat de ongelijkheid, die er sowieso is in het onderwijs, alleen nog maar toeneemt. Alle hens aan dek dus! Met dit convenant laten we zien dat alle betrokken partijen samen willen werken – de Rotterdamse pabo’s voorop – om dit weliswaar lastige probleem aan te pakken. En wat ik vooral goed vind aan dit akkoord, is dat we beginnen waar we moeten beginnen: in de school zelf.”

Prioriteit bij scholen met grootste tekorten

Het lerarentekort in Rotterdam blijkt groter dan gedacht en is onevenredig verdeeld over de stad. De maatregelen worden primair ingezet bij die scholen waar de tekorten percentueel het grootste zijn. Het gaat dan om kinderen die geen vaste groepsleerkracht hebben, voor korte of langere tijd. Zij krijgen te maken met het opdelen van de groep, uitzendkrachten of stagiaires die lesgeven. In enkele gevallen zelfs met onbevoegde leraren voor de klas of – in het ergste geval – geen onderwijs.

Medewerkers betrekken

Medewerkers uit het onderwijs hebben kunnen meedenken en -praten. In het plan staan de acties benoemd die het lerarentekort aanpakken. De focus ligt hierbij op onderwijskwaliteit op de korte én middellange termijn. Door het onderwijs slimmer te organiseren, kan tegelijkertijd de kwaliteit verbeteren én het lerarentekort worden aangepakt.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen