Menu
English

Hogeschool Rotterdam treedt op tegen studenten die zich schuldig maken aan racisme en antisemitisme

21 februari 2020

Hogeschool Rotterdam heeft, naar aanleiding van signalen, kennisgenomen van berichten dat studenten aanstootgevend materiaal en kwetsende teksten delen in app-groepen. De hogeschool neemt deze berichten uiterst serieus en veroordeelt de inhoud hiervan. De hogeschool zal optreden omdat de berichten gedeeld worden in onderwijsgerelateerde groepen, hetzij van de hogeschool, hetzij van de Erasmus Universiteit.

“We zijn erg geschrokken van het grensoverschrijdende karakter van de berichten. Zo delen studenten foto´s en zogenoemde memes die racistisch, antisemitisch en/of intimiderend van aard zijn. Dit gedrag druist volledig in tegen onze normen en waarden en wordt op onze hogeschool niet getolereerd”, stelt bestuursvoorzitter Ron Bormans.

Niet accepteren

“Ik vind het belangrijk dat studenten zich binnen onze hogeschool vrij voelen om medestudenten op zulk aanstootgevend gedrag aan te spreken. We moeten dat niet accepteren binnen ons onderwijs. Als aanspreken geen effect heeft, dan kunnen studenten er altijd melding van maken, bijvoorbeeld bij hun studieloopbaancoach, onderwijsmanager of een vertrouwenspersoon. Maar ook bij mij, of onze mensen van Integrale Veiligheid. Naar aanleiding van de cases die bij ons bekend zijn, hebben we een stevig gesprek gevoerd met de betreffende studenten en beraden we ons op de maatregelen die we gaan treffen. Onderdeel daarvan zal zeker zijn aangifte bij de politie en we overwegen over te gaan tot schorsing van de studenten.”