Ik wil direct naar...

Kies direct je type opleiding

 • oude-haven.png
 • Projecten van Hogeschool Rotterdam

  De praktijk is bij Hogeschool Rotterdam het uitgangspunt voor het leerproces.

  Daarmee leveren we een waardevolle bijdrage aan de beroepspraktijk. Het portfolio geeft een indruk van praktijkvragen en projectresultaten. 

  Meer informatie >

 • studenten
 • industrie.png
 • Symposium 'Stem van de leerling'

  Hoe kan de stem van de leerling(en) vergroot, gehoord en gewaarborgd blijven?

  Op donderdag 20 november 2014 (de dag van 'de Rechten van het kind' vindt er in Rotterdam - op de RDM Campus - een nationaal onderwijssymposium plaats. Op dit symposium staan we stil bij het wat, waarom en hoe van  leerling-participatie. Voor leraren en docenten (ook in opleiding) uit po, vo, sbo, mbo, hbo; maar ook welkom zijn studenten, teamleiders, schoolleiders, bestuurders, intern begeleiders, pedagogen, en iedereen die met kinderen en jongeren werkt in educatieve en pedagogische contexten. Meer informatie en aanmelden

 • leerlingen-zijkant
 • Research
 • r-dam-by-night.png
 • Hervorming voor ouderenzorg?

  In 2030 zijn er een miljoen kwetsbare ouderen in Nederland, ongeveer 6% van de bevolking.

  Een opeenstapeling van lichamelijke, psychische en sociale functieproblemen bedreigt hun zelfstandigheid en autonomie. Lector Ton Bakker, specialist ouderengeneeskunde, presenteerde in zijn openbare les op 9 oktober zijn visie op huidige en toekomstige preventie- en behandelingsmogelijkheden gericht op functiebehoud. De openbare les is ook uitgebracht als publicatie

   

 • afbeelding openbare les Ton Bakker

Mensen met dementie vrolijker door happy games

Het project In Touch van Hogeschool Rotterdam heeft aangetoond dat mensen met dementie het spelen van happy games op de iPad een zinvolle en plezierige bezigheid vinden.

Regionaal Onderwijspact voor verbetering aansluiting vo-hbo

Tijdens de zesde Studiebeurs Rotterdam op woensdag 15 oktober, ondertekenen 52 scholen uit het voortgezet onderwijs samen met Codarts, Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam en Thomas More Hogeschool de intentieverklaring ‘Samen werken aan een betere aansluiting’. De onderwijsinstellingen gaan de komende jaren gezamenlijk werken aan de verbetering van de overgang van leerlingen naar het hbo met als doel het studiesucces te verhogen en de uitval te minderen.

Rotterdam deelt kennis watermanagement met Jakarta

Gedurende twee jaar krijgen 24 ambtenaren uit de provincie Jakarta de kans om Nederlandse kennis op te doen over specifieke wateronderwerpen.

Alumnus Civiele Techniek (net) geen award, wel veel wijsheid

Tijdens het jaarlijkse UAF Afstudeerfeest is voor het eerst de Kees Bleichrodt Award uitgereikt aan een vluchtelingstudent die een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd. Martik Petrosjan, alumnus Civiele Techniek was een van de drie kandidaten die helaas net niet in de prijzen viel maar vormt wel een inspiratie voor anderen.

Ontmoeting 39

Vorige week verscheen de Keuzegids 2015, Hogeschool Rotterdam zakte een plek in de ranglijst van hogescholen maar ging er in punten op vooruit. Aanvankelijk teleurgesteld door dit resultaat, moet collegevoorzitter Ron Bormans uiteindelijk toch constateren dat de hogeschool er beter voorstaat dan voorheen en dat er nog heel wat winnaars aankomen.