Ik wil direct naar...

Kies direct je type opleiding

 • oude-haven.png
 • Projecten van Hogeschool Rotterdam

  De praktijk is bij Hogeschool Rotterdam het uitgangspunt voor het leerproces.

  Daarmee leveren we een waardevolle bijdrage aan de beroepspraktijk. Het portfolio geeft een indruk van praktijkvragen en projectresultaten. 

  Meer informatie >

 • studenten
 • industrie.png
 • Praktijkgericht onderzoek

  Overdracht, verspreiding, circulatie en ontwikkeling van kennis

  Hogescholen in Nederland hebben een belangrijke maatschappelijke opdracht: de beroepspraktijk versterken. Hogeschool Rotterdam werkt hieraan vanuit haar opleidingen en kenniscentra met haar lectoren.

  Naar praktijkgericht onderzoek >

 • leerlingen-zijkant
 • Research
 • r-dam-by-night.png
 • E-book: ontwikkelingen in de creatieve industrie

  Vanaf het eind van de vorige eeuw staat de creatieve industrie volop in de belangstelling van beleidmakers en onderzoekers, ook in ons land.

  Zij wordt gezien als een belangrijk onderdeel van de creatieve economie en is op dit moment een van de topsectoren. Rutten stelt dat, om de kracht van verbeelding in de komende tijd optimaal voor economie en samenleving te benutten, het creatief scheppende talent meer dan voorheen de aandacht moet krijgen. Daar ligt de sleutel voor succes in de creatieve economie, ook voor Rotterdam.

  Bestel de publicatie


 • Paul Rutten

Ontmoeting 35

Ik geloof dat er maar weinig werelden zijn waarin de (lange) zomer zo’n belangrijke demarcatie is als in het onderwijs. Het werken naar de zomer toe en het werken vanuit de zomer is nergens zo diepgeworteld als in onze wereld. Ik heb het er lang moeilijk mee gehad, deze abnormaliteit, heb het lang gezien als een uniciteit die je niet moet ambiëren, maar ben tot de conclusie gekomen dat het bij ons hoort, dat het ooit zal normaliseren, maar dat grote stappen ons niet daar zullen brengen, maar de ‘evolutie’ zijn werk moeten laten doen.

Hogeschool en ROC's slaan handen ineen voor Boss-project

Op 1 juli jl. vond de eerste brainstormsessie plaats in het kader van het Boss-project. Het Boss-project (Beter Opleiden in Samenhang en Synergie) is een samenwerkingsverband tussen IVL (Hogeschool Rotterdam), ROC Albeda College Rotterdam, ROC Da Vinci College Dordrecht en ROC Zadkine Rotterdam. Het doel van dit project is gezamenlijk een leer- en loopbaantraject te ontwikkelen dat opleidt van student tot een beginnend docent, specifiek gericht op het beroepsonderwijs.

Summerschool, neem een voorsprong op een goede start van het studiejaar

Op 18 augustus start bij diverse opleidingen van de hogeschool een summerschool. Als je dit studiejaar voor het eerst bij ons komt studeren, dan is summerschool een ideale gelegenheid om alvast kennis te maken met medestudenten. Het programma duurt een week en is afgestemd op de opleiding die je gaat volgen.

Studenten bekijken hoe onze 30 grootste gemeenten zijn voorbereid op 'straks'

Van de dit voorjaar gevormde colleges en gemeenteraden, wordt verwacht dat zij onder druk van een ongekende bezuinigingsopgave tot nieuw beleid en aantoonbaar resultaat komen. Studenten Vastgoed en Makelaardij van Hogeschool Rotterdam onderwierpen – op initiatief van en begeleid door ARCADIS en docenten van de hogeschool – zo’n 300 beleidsdocumenten, waaronder collegeprogramma’s, structuurplannen en toekomstvisies aan een kwalitatieve analyse om het antwoord te vinden op de bovenstaande vraag.

Pedagogiek in het beroepsonderwijs: 'empathie met een rechte rug'

Lector Piet Boekhoud van Kenniscentrum Talentontwikkeling nam op 10 juli afscheid van Hogeschool Rotterdam, waar hij vierenhalfjaar werkte aan onderzoek naar de pedagogische relatie tussen leerling en leraar in het beroepsonderwijs.