Ik wil direct naar...

Kies direct je type opleiding

 • oude-haven.png
 • Praktijkgericht onderzoek

  Overdracht, verspreiding, circulatie en ontwikkeling van kennis

  Hogescholen in Nederland hebben een belangrijke maatschappelijke opdracht: de beroepspraktijk versterken. Hogeschool Rotterdam werkt hieraan vanuit haar opleidingen en kenniscentra met haar lectoren.

  Naar praktijkgericht onderzoek >

 • studenten
 • industrie.png
 • straat in Rotterdam
 • leerlingen-zijkant
 • Research
 • European Conference on Positive Management

  Kenniscentrum Innovatief Ondernemerschap en Rotterdam Business School organiseren op woensdag 18 en donderdag 19 november 2015 de Third European Conference on Positive Management in samenwerking met de Faculteit Economie en Management van de Nicolaas Copernicus Universiteit in Torun, Polen.

  Meer informatie

 • r-dam-by-night.png
 • jongen_meisje

Openingstijden locaties HR tijdens zomervakantie

Bekijk de openingstijden van de verschillende locaties tijdens de zomervakantie.

Chemische technologiestudenten gaan voor zoet water

Zoet water is een schaars goed. Studenten van de opleiding Chemische Technologie ontwikkelden een systeem, dat werkt op een zonneboiler, om uit zout water zoet water te maken.

Tweewekelijkse blog CvB-voorzitter Bormans: ontmoeting 56

De afgelopen maanden is stevig gediscussieerd over voorstellen van de opleiding Industrieel Product Ontwerpen en de opleidingen van het Instituut voor Commercieel Management om het bindend studieadvies (bsa) te verhogen. De centrale medezeggenschapsraad heeft uiteindelijk ingestemd met een compromisvoorstel. Ron Bormans over het verloop van dit proces, eindigend met een toast op een goede zomer!

Benoeming nieuwe leden Raad van Toezicht

Per 1 september 2015 zullen mevrouw Charlotte Insinger en de heer Coert Beerman toetreden tot de Raad van Toezicht van Hogeschool Rotterdam. Mevrouw Insinger is benoemd in de functie van lid en de heer Beerman wordt geïnstalleerd als de nieuwe voorzitter van de Raad.

‘Het voordeel van de twijfel’ – onderzoek naar Evidence-Based Care in Nursing

Op 2 juli 2015 hield lector Connie Dekker-van Doorn haar openbare les over 'Evidence-Based Care in Nursing', dat wil zeggen dat het handelen van verpleegkundigen gebaseerd zou moeten zijn op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, de expertise van professionals en de wensen van de patiënt en tevens is vastgelegd in de verpleegkundige rapportage.