Ik wil direct naar...

Kies direct je type opleiding

 • oude-haven.png
 • Projecten van Hogeschool Rotterdam

  De praktijk is bij Hogeschool Rotterdam het uitgangspunt voor het leerproces.

  Daarmee leveren we een waardevolle bijdrage aan de beroepspraktijk. Het portfolio geeft een indruk van praktijkvragen en projectresultaten. 

  Meer informatie >

 • studenten
 • industrie.png
 • Symposium 'Stem van de leerling'

  Hoe kan de stem van de leerling(en) vergroot, gehoord en gewaarborgd blijven?

  Op donderdag 20 november 2014 (de dag van 'de Rechten van het kind' vindt er in Rotterdam - op de RDM Campus - een nationaal onderwijssymposium plaats. Op dit symposium staan we stil bij het wat, waarom en hoe van  leerling-participatie. Voor leraren en docenten (ook in opleiding) uit po, vo, sbo, mbo, hbo; maar ook welkom zijn studenten, teamleiders, schoolleiders, bestuurders, intern begeleiders, pedagogen, en iedereen die met kinderen en jongeren werkt in educatieve en pedagogische contexten. Meer informatie en aanmelden

 • leerlingen-zijkant
 • Research
 • r-dam-by-night.png
 • Hervorming voor ouderenzorg?

  In 2030 zijn er een miljoen kwetsbare ouderen in Nederland, ongeveer 6% van de bevolking.

  Een opeenstapeling van lichamelijke, psychische en sociale functieproblemen bedreigt hun zelfstandigheid en autonomie. Lector Ton Bakker, specialist ouderengeneeskunde, presenteerde in zijn openbare les op 9 oktober zijn visie op huidige en toekomstige preventie- en behandelingsmogelijkheden gericht op functiebehoud. De openbare les is ook uitgebracht als publicatie

   

 • afbeelding openbare les Ton Bakker

'Zilveren vlam' laboratoriumonderwijs uitgereikt aan oud-studente HR

De 'zilveren vlam', een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan de beste student in het Laboratoriumonderwijs, is dit jaar uitgereikt aan onze oud-BML-studente Dayenne van Leeuwen. Zij won de prijs van de beroepsvereniging voor haar afstudeeronderzoek: een nieuwe behandelmethode voor leukemie.

Nieuwe cao-hbo in teken van duurzame inzetbaarheid

Eén nieuwe regeling voor het duurzaam inzetbaar houden van alle medewerkers in het hoger beroepsonderwijs en een structurele loonsverhoging oplopend tot 3%. Dat zijn de belangrijkste afspraken in de nieuwe cao-hbo waarover de werkgevers, verenigd in de Vereniging Hogescholen en de vakbonden AOb, Abvakabo FNV, CNV Onderwijs en de UNIENFTO een principe-akkoord hebben bereikt. Deze heeft een looptijd van 1 oktober 2014 tot 1 april 2016.

Hogeschool Rotterdam investeert fors extra in kwaliteit onderwijs

De komende jaren vormt de overheid studiefinanciering om tot leenstelsel. Pas vanaf 2018 kunnen hogescholen en universiteiten de opbrengsten van die omvorming gebruiken voor het onderwijs. Hogeschool Rotterdam heeft besloten niet tot 2018 te wachten, maar per direct de investeringen in het onderwijs te verhogen. Tot 2018 investeert de hogeschool daarom gemiddeld 15,5 miljoen euro extra in de kwaliteit van het onderwijs.

Mensen met dementie vrolijker door happy games

Het project In Touch van Hogeschool Rotterdam heeft aangetoond dat mensen met dementie het spelen van happy games op de iPad een zinvolle en plezierige bezigheid vinden.

Ontmoeting 39

Vorige week verscheen de Keuzegids 2015, Hogeschool Rotterdam zakte een plek in de ranglijst van hogescholen maar ging er in punten op vooruit. Aanvankelijk teleurgesteld door dit resultaat, moet collegevoorzitter Ron Bormans uiteindelijk toch constateren dat de hogeschool er beter voorstaat dan voorheen en dat er nog heel wat winnaars aankomen.