Ik wil direct naar...

Kies direct je type opleiding

 • oude-haven.png
 • Projecten van Hogeschool Rotterdam

  De praktijk is bij Hogeschool Rotterdam het uitgangspunt voor het leerproces.

  Daarmee leveren we een waardevolle bijdrage aan de beroepspraktijk. Het portfolio geeft een indruk van praktijkvragen en projectresultaten. 

  Meer informatie >

 • studenten
 • industrie.png
 • Praktijkgericht onderzoek

  Overdracht, verspreiding, circulatie en ontwikkeling van kennis

  Hogescholen in Nederland hebben een belangrijke maatschappelijke opdracht: de beroepspraktijk versterken. Hogeschool Rotterdam werkt hieraan vanuit haar opleidingen en kenniscentra met haar lectoren.

  Naar praktijkgericht onderzoek >

 • leerlingen-zijkant
 • Research
 • r-dam-by-night.png
 • E-book: ontwikkelingen in de creatieve industrie

  Vanaf het eind van de vorige eeuw staat de creatieve industrie volop in de belangstelling van beleidmakers en onderzoekers, ook in ons land.

  Zij wordt gezien als een belangrijk onderdeel van de creatieve economie en is op dit moment een van de topsectoren. Rutten stelt dat, om de kracht van verbeelding in de komende tijd optimaal voor economie en samenleving te benutten, het creatief scheppende talent meer dan voorheen de aandacht moet krijgen. Daar ligt de sleutel voor succes in de creatieve economie, ook voor Rotterdam.

  Bestel de publicatie


 • Paul Rutten

Studenten bekijken hoe onze 30 grootste gemeenten zijn voorbereid op 'straks'

Van de dit voorjaar gevormde colleges en gemeenteraden, wordt verwacht dat zij onder druk van een ongekende bezuinigingsopgave tot nieuw beleid en aantoonbaar resultaat komen. Studenten Vastgoed en Makelaardij van Hogeschool Rotterdam onderwierpen – op initiatief van en begeleid door ARCADIS en docenten van de hogeschool – zo’n 300 beleidsdocumenten, waaronder collegeprogramma’s, structuurplannen en toekomstvisies aan een kwalitatieve analyse om het antwoord te vinden op de bovenstaande vraag.

Pedagogiek in het beroepsonderwijs: 'empathie met een rechte rug'

Lector Piet Boekhoud van Kenniscentrum Talentontwikkeling nam op 10 juli afscheid van Hogeschool Rotterdam, waar hij vierenhalfjaar werkte aan onderzoek naar de pedagogische relatie tussen leerling en leraar in het beroepsonderwijs.

Studenten in gesprek met Rotterdamse wethouders

Onder het thema 'Degelijke financiën' gaan twee nieuwe wethouders op woensdag 9 juli van 15.30 tot 16.30 uur in gesprek met drie studenten van de Rotterdamse Zaak over hoe je de Rotterdammer meer inzicht kunt geven in de gemeentelijke begroting en de bestuurlijk politieke afwegingen die hierin worden gemaakt.

Lector Paul Rutten: “Rol en betekenis van creatief scheppend talent cruciaal”

Paul Rutten, lector Creative Business bij Kenniscentrum Creating 010 van Hogeschool Rotterdam, schetst in zijn openbare les 'Kracht van verbeelding' de perspectieven op de creatieve industrie.

Ontmoeting 34

Eén van de prestatieafspraken van hogescholen met OCW is het beperkt houden van de 'overhead'. De gezamenlijke diensten van de hogeschool leverden volgens Bormans een huzarenstuk met hun voorstel daarvoor. Een ander blog-onderwerp deze keer is dat nieuwe studenten zich nu inschrijven vóór 1 mei, wat leidt tot beter zicht op de instroom en de logistieke vraagstukken die daarmee gepaard gaan.