Ik wil direct naar...

Kies direct je type opleiding

 • oude-haven.png
 • 'Mentoren op Zuid' genomineerd voor landelijke prijs

  Het programma Mentoren op Zuid van RVC De Hef i.s.m. het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie en Hogeschool Rotterdam.

  Mentoren op Zuid won op 12 februari de onderwijsprijs Zuid-Holland en is daarmee genomineerd voor de Nationale Onderwijsprijs. RVC De Hef kiest er met Mentoren op Zuid voor om haar leerlingen structureel wekelijks te voorzien van een studentmentor van HR. D mentoren bieden extra één op één begeleiding bij huiswerk, planning en loopbaankeuze. Bij De Hef waren het afgelopen jaar zo'n 80 mentoren van Hogeschool Rotterdam actief, dit schooljaar naar verwachting 160. 

   
   

   

 • studenten
 • industrie.png
 • Jeugdwerker, ken U zelve

  Hoe kunnen jeugdprofessionals effectievere relaties opbouwen met jeugdigen, hun ouders en leerkrachten?

  Patricia Vuijk, lector bij Kenniscentrum Zorginnovatie, houdt op 24 maart haar openbare les, waarbij zij zal ingaan op het belang van het activeren en het optimaliseren van zelfregulatie- en reflectievaardigheden bij jeugdprofessionals. Deze vaardigheden zijn belangrijk om effectieve relaties met jeugdigen met psychosociale problemen, hun ouders en hun leerkrachten te kunnen opbouwen. Aanmelden via de website.

 • leerlingen-zijkant
 • Research
 • r-dam-by-night.png
 • Professionele identiteit van docenten

  Vakmanschap lijkt recent het toverwoord dat het economisch ontij in Nederland kan keren. Dit vraagt om kwalitatief goed beroepsonderwijs en een optimale afstemming met het bedrijfsleven.

  Ellen Klatter besprak in haar openbare les op 5 februari een drietal onderzoeks-vragen rondom de versterking van beroepsonderwijs: hoe zorgen we voor goed opgeleide docenten in het beroeps-onderwijs, hoe kan beter vakmanschap ontwikkeld worden en hoe werken we aan de pedagogische relatie tussen student en docent? Bestel de publicatie via Hogeschool Rotterdam Uitgeverij.

 • jongen_meisje

Publiekspresentatie van de Economische Verkenning Rotterdam 2015

Donderdagmiddag 5 maart was de publiekspresentatie van de Economische verkenning Rotterdam 2015. Ir. Kees Machielse, lector aan de Hogeschool Rotterdam, sprak tijdens het seminar voorafgaand aan de publiekspresentatie, over de toekomstige veranderingen in de economie en wat dit Rotterdam en de regio voor kansen biedt.

Internationale ontwerpprijs voor WdKA-studenten met 'Een nieuwe jas voor Beatrix'

De internationale (Nederland en België) ontwerpwedstrijd 'Een nieuwe jas voor Beatrix' is gewonnen door 'Pioneers Front'. Dit team van de Willem de Kooning Academie maakte een ontwerp voor een nieuwe interactieve gevel van het Beatrix theatergebouw van de Jaarbeurs in Utrecht.

Onderzoek tbc-gevallen op twee locaties HR

De GGD heeft laten weten dat bij een oud-student van de locatie Pieter de Hoochweg een niet-besmettelijke vorm van tbc is vastgesteld. De vorm van tbc blijkt dezelfde als die begin 2014 aangetroffen bij een andere student van deze locatie. Het contactonderzoek wordt daarom uitgebreid. Los hiervan is bij een student van de locatie Kralingse Zoom een geval van besmettelijke tbc vastgesteld, ook hiernaar is een contactonderzoek ingesteld. Het RIVM laat weten dat er geen verband is tussen beide gevallen.

Tweewekelijkse blog CvB-voorzitter Bormans: ontmoeting 47

Hoe krijgt het College van Bestuur meer voeling met de werkvloer? Door een spreekuur met collega's. Hiermee begint de drukke woensdag van Bormans, gevolgd door een hele middag meelopen met lessen op de Pabo. De vraag van het Hoger Onderwijs Persbureau of het voor ambtenaren nuttig zou zijn eens met docenten mee te lopen beantwoordt hij volmondig met 'ja'.

Meer begeleiding op HR voor Rotterdamse vluchteling-studenten

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF en Hogeschool Rotterdam gaan nauwer samenwerken. Beide organisaties willen de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en het studierendement voor studenten met een vluchtelingen achtergrond verbeteren