Ik wil direct naar...

Kies direct je type opleiding

 • oude-haven.png
 • Projecten van Hogeschool Rotterdam

  De praktijk is bij Hogeschool Rotterdam het uitgangspunt voor het leerproces.

  Daarmee leveren we een waardevolle bijdrage aan de beroepspraktijk. Het portfolio geeft een indruk van praktijkvragen en projectresultaten. 

  Meer informatie >

 • studenten
 • industrie.png
 • Praktijkgericht onderzoek

  Overdracht, verspreiding, circulatie en ontwikkeling van kennis

  Hogescholen in Nederland hebben een belangrijke maatschappelijke opdracht: de beroepspraktijk versterken. Hogeschool Rotterdam werkt hieraan vanuit haar opleidingen en kenniscentra met haar lectoren.

  Naar praktijkgericht onderzoek >

 • leerlingen-zijkant
 • Research
 • r-dam-by-night.png
 • Over functieproblemen bij ouderen

  In 2030 zijn er een miljoen kwetsbare ouderen in Nederland, ongeveer 6% van de bevolking.

  Een opeenstapeling van functieproblemen - op het lichamelijke, psychische en sociale vlak - bedreigt hun zelfstandigheid en autonomie. Lector Ton Bakker, specialist ouderengeneeskunde, presenteert in zijn openbare les op 9 oktober zijn visie op huidige en toekomstige preventie- en behandelingsmogelijkheden gericht op functiebehoud. Hij pleit voor een integrale, regionale financiering met intensieve samenwerking tussen professionals, docenten, onderzoekers, zorgverzekeraars en gemeenten. Aanvang 13.30 uur, locatie Kralingse Zoom 91

   

 • afbeelding openbare les Ton Bakker

Honoursstudenten werken mee aan biosensor voor opsporen landmijnen

BML (Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek) honours studenten Cristy Verzijl en Esra Bekdas maken sinds februari 2014 deel uit van een team studenten van TU Delft en Universiteit Leiden. Ze ontwikkelen een biosensor die springstof kan opsporen. Het honoursprogramma biedt studenten bijzondere kansen.

'Chronische rugpijn hoeft niet blijvend te zijn'

Een groot deel van de mensen met chronische aspecifieke lage rugpijn die een multidisciplinaire revalidatiebehandeling hebben ondergaan, ervaren veel verbetering van rugpijn, beperkingen en werkparticipatie. Dit toont hogeschooldocente Karin Verkerk aan, die 17 september promoveerde op dit onderwerp.

Meer meiden kiezen voor techniek

Begin deze week werden de definitieve instroomcijfers bekend. Gebleken is dat vooral de techniekopleidingen een forse groei laten zien: ruim 9%, ongeveer 2400 studenten. Daarvan blijkt 30% vrouw te zijn. Radio Rijnmond interviewde Collegevoorzitter Ron Bormans hierover.

Locatie Kralingse Zoom podium voor 'Kracht van Rotterdam'

Op 12 september opent burgemeester Aboutaleb een bijzondere, jaarlijks terugkerende fototentoonstelling: 'Kracht van Rotterdam'. De foto's die gekozen zijn voor deze tentoonstelling worden meer dan levensgroot afgebeeld op publieke gebouwen in de stad. Hogeschool Rotterdam stelde haar locatie Kralingse Zoom beschikbaar.

Ontmoeting 36

Opleidingen die grote stappen gezet hebben in het zonnetje zetten, studenten in de spotlight halen. Zelfbewuste jonge mensen die met hun bijzondere projecten een gevoel geven van ontroering, trots en hoop; een glimp van een toekomst. Over de opening van het hogeschooljaar en het denkproces dat daaraan vooraf ging.