Ik wil direct naar...

Kies direct je type opleiding

 • oude-haven.png
 • Master volgen? Informatieavond!

  Studeren na je bachelor? Of als je al aan het werk bent? Volg een master!

  Een aantal informatieavonden brengt je op de hoogte (scroll over de genoemde avond):

  30 april Master Experience (business masters)

  12 mei Master Begeleidingskunde

  27 mei Master Management en Innovatie 

 • studenten
 • industrie.png
 • Werkzaam in de pedagogiek?

  Op zaterdag 30 mei organiseert Hogeschool Rotterdam in samenwerking met de Universiteit Utrecht de zestiende Landelijke Pedagogendag.

   Deze dag is bedoeld voor iedereen werkzaam in de pedagogische wetenschappen, het hoger pedagogisch onderwijs of als professional in de pedagogische praktijk. 

  De Landelijke Pedagogendag 2015 gaat over de vraag waar de pedagogiek voor staat. Dat de pedagogische discipline betrekking heeft op de opvoeding of het onderwijs zal niemand betwijfelen, maar de eensgezindheid houdt daar ongeveer op: bestaat ze autonoom of is ze een afgeleide van aangrenzende disciplines? Gaat pedagogiek over een domein of een manier van in de wereld staan? Een descriptieve of een normatieve tak van sport? Aanmelden

 • leerlingen-zijkant
 • Research
 • r-dam-by-night.png
 • Van je ouders moet je het hebben!

  Hoe kunnen leraren en sociale professionals ouders ondersteunen bij het begeleiden van hun kinderen naar een plek in de maatschappij?

  Mariëtte Lusse, lector Ouders in Rotterdam Zuid bij Kenniscentrum Talentontwikkeling en het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie, schetst in haar openbare les op 11 juni a.s. wat leraren en sociale professionals nodig hebben om de samenwerking met ouders vorm te geven. Voor leraren is de uitdaging om het leren en de leefwerelden thuis en op school met elkaar te verbinden. Sociale professionals zetten zich in om de opvoedkracht en de sociale netwerken van ouders te versterken. Aanmelden

 • jongen_meisje

Beperkte openingstijden in de meivakantie

In de meivakantie (maandag 4 t/m vrijdag 8 mei) gelden er beperkte openingstijden voor onze gebouwen. Op dinsdag 5 mei zijn alle gebouwen gesloten.

Hogeschool Rotterdam keurt ongepast gedrag af

Gisteren heeft de rechtbank de hogeschool een boete opgelegd vanwege studievertraging die een oud-studente heeft opgelopen door ontoereikende begeleiding tijdens haar afstudeerscriptie. Een wezenlijk onderdeel van deze casus is dat een incident heeft plaats gevonden tussen studente en de begeleidende docent op het gebied van ongewenste intimiteiten via social media.

Kwaliteit pabo's verbeterd: 'Goed' voor Pabo Hogeschool Rotterdam

De NVAO heeft vandaag bekend gemaakt dat de kwaliteit van de PABO opleidingen in de lift zit. Nagenoeg alle opleidingen hebben een positieve beoordeling gekregen in de meest recente accreditatie door de NVAO. PABO Hogeschool Rotterdam heeft de beoordeling ‘goed’ gekregen. Deze beoordeling is aan zes andere PABO's toegekend. De overige 24 worden als voldoende aangemerkt.

Blog CvB-voorzitter Bormans: ontmoeting 51

Een 'Ontmoeting' over het 'rendementsdenken'. Hoe verzet tegen prestatieafspraken en de heerschappij van de getallen leidt tot een transitie in het hoger onderwijs naar een nieuwe definiëring van hogeronderwijsinstellingen.

Studenten Hogeschool Rotterdam openen feestelijke Pop-Ups in Schiedam

Dertig enthousiaste studenten van de Hogeschool Rotterdam zetten na 10 weken voorbereiding, op vrijdag 24 en zaterdag 25 april de Hoogstraat in Schiedam op stelten. In Hoogstraat 14-18 steunen ze 'Pro6', House of Creativity, met een feestelijke opening waarmee ze de Hoogstraat weer levendig willen krijgen. Tegelijkertijd verzorgen ze in de voormalige bioscoop Monopole aan de Hoogstraat 99, in samenwerking met KoffieMET, een audiovisueel evenement over het verleden van Schiedam.