Ik wil direct naar...

Kies direct je type opleiding

 • oude-haven.png
 • Projecten van Hogeschool Rotterdam

  De praktijk is bij Hogeschool Rotterdam het uitgangspunt voor het leerproces.

  Daarmee leveren we een waardevolle bijdrage aan de beroepspraktijk. Het portfolio geeft een indruk van praktijkvragen en projectresultaten. 

  Meer informatie >

 • studenten
 • industrie.png
 • Praktijkgericht onderzoek

  Overdracht, verspreiding, circulatie en ontwikkeling van kennis

  Hogescholen in Nederland hebben een belangrijke maatschappelijke opdracht: de beroepspraktijk versterken. Hogeschool Rotterdam werkt hieraan vanuit haar opleidingen en kenniscentra met haar lectoren.

  Naar praktijkgericht onderzoek >

 • leerlingen-zijkant
 • Research
 • r-dam-by-night.png
 • Over functieproblemen bij ouderen

  In 2030 zijn er een miljoen kwetsbare ouderen in Nederland, ongeveer 6% van de bevolking.

  Een opeenstapeling van functieproblemen - op het lichamelijke, psychische en sociale vlak - bedreigt hun zelfstandigheid en autonomie. Lector Ton Bakker, specialist ouderengeneeskunde, presenteert in zijn openbare les op 9 oktober zijn visie op huidige en toekomstige preventie- en behandelingsmogelijkheden gericht op functiebehoud. Hij pleit voor een integrale, regionale financiering met intensieve samenwerking tussen professionals, docenten, onderzoekers, zorgverzekeraars en gemeenten. Aanvang 13.30 uur, locatie Kralingse Zoom 91

   

 • afbeelding openbare les Ton Bakker

Lector Christoph Maria Ravesloot genomineerd voor 'lector van het jaar 2014'

Hogeschool Rotterdam heeft lector Christoph Maria Ravesloot van Kenniscentrum RDM voorgedragen voor de verkiezing. Vandaag, 29 september is bekend geworden dat hij één van de vier genomineerden is voor de titel.

Ontmoeting 38

Ron Bormans over de kracht van taal als vriend en valkuil. Daarbij woorden introducerend als 'grensstudent', 'verhuisbestendigheid' en vooral ook het 'paniekgat', dat de onzekerheid verbeeldt tussen aantal aanmelders en studenten die uiteindelijk in het studiejaar van start zijn gegaan.

Mirjam Sterk breekt lans voor landelijke uitrol De Rotterdamse Zaak

Op 23 september jl. heeft Mirjam Sterk een bezoek gebracht aan De Rotterdamse Zaak, het leerwerkbedrijf van studenten in de financiële –en commerciële sector. De Rotterdamse Zaak vormt een driehoek tussen Gemeente Rotterdam (Regionaal Bureau Zelfstandigen), het Ondernemersklankbord en Hogeschool Rotterdam en ondersteunt ondernemers die onder de armoedegrens leven, op financieel en commercieel gebied.

Blij met meer techniekstudenten, toch numerus fixus biomedische en chemische opleidingen

De hogeschool is blij met de groei van de instroom in de techniekopleidingen. Waarom dan toch een numerus fixus (maximale instroom) voor de opleidingen op het gebied van biomedisch onderzoek en chemie? Hogeschool Rotterdam kent al jaren een sterk stijgende groei bij deze opleidingen, terwijl de verwachting is dat de vraag naar hbo-opgeleiden in deze sector zich in de nabije toekomst zal stabiliseren.

Honoursstudenten werken mee aan biosensor voor opsporen landmijnen

BML (Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek) honours studenten Cristy Verzijl en Esra Bekdas maken sinds februari 2014 deel uit van een team studenten van TU Delft en Universiteit Leiden. Ze ontwikkelen een biosensor die springstof kan opsporen. Het honoursprogramma biedt studenten bijzondere kansen.