Ik wil direct naar...

Kies direct je type opleiding

 • oude-haven.png
 • Projecten van Hogeschool Rotterdam

  De praktijk is bij Hogeschool Rotterdam het uitgangspunt voor het leerproces.

  Daarmee leveren we een waardevolle bijdrage aan de beroepspraktijk. Het portfolio geeft een indruk van praktijkvragen en projectresultaten. 

  Meer informatie >

 • studenten
 • industrie.png
 • Symposium 'Stem van de leerling'

  Hoe kan de stem van de leerling(en) vergroot, gehoord en gewaarborgd blijven?

  Op donderdag 20 november 2014 (de dag van 'de Rechten van het kind' vindt er in Rotterdam - op RDM Campus - een nationaal onderwijssymposium plaats. Op dit symposium staan we stil bij het wat, waarom en hoe van  leerlingparticipatie. Voor leraren en docenten (ook in opleiding) uit po, vo, sbo, mbo, hbo; ook welkom zijn studenten, teamleiders, schoolleiders, bestuurders, intern begeleiders, pedagogen, en iedereen die met kinderen en jongeren werkt in educatieve en pedagogische contexten. Meer informatie en aanmelden.

 • leerlingen-zijkant
 • Research
 • r-dam-by-night.png
 • Hervorming voor ouderenzorg?

  In 2030 zijn er een miljoen kwetsbare ouderen in Nederland, ongeveer 6% van de bevolking.

  Een opeenstapeling van lichamelijke, psychische en sociale functieproblemen bedreigt hun zelfstandigheid en autonomie. Lector Ton Bakker, specialist ouderengeneeskunde, presenteerde in zijn openbare les op 9 oktober zijn visie op huidige en toekomstige preventie- en behandelingsmogelijkheden gericht op functiebehoud. De openbare les is ook uitgebracht als publicatie

   

 • afbeelding openbare les Ton Bakker

Student Gezondheidszorgtechnologie wint tweede prijs met afstudeerscriptie

Rens Visser, inmiddels afgestudeerd Gezondheidszorgtechnoloog van Hogeschool Rotterdam, won met zijn scriptie: ‘Interoperabiliteit: een utopie’ de tweede prijs in de IHE scriptieprijs Bachelor. Zijn opdracht betrof een onderzoek naar de invloed van de snelle ontwikkelingen op het gebied van (medische) apparatuur en informatietechnologie op de doelmatigheid van zorgprocessen.

Nieuw aanmeldingsbeleid (1 mei-regeling) geëvalueerd

Vorig jaar september heeft Hogeschool Rotterdam in het kader van de Wet Kwaliteit in Verscheidenheid een nieuw aanmeldingsbeleid ingevoerd met strengere toelatingseisen voor wie zich aanmeldt na 1 mei. Het nieuwe beleid is geëvalueerd en lijkt vruchten af te werpen.

Entrepreneursweek schudt latent ondernemerschap in jongere wakker

Deze week (17 - 21 november) vindt in Rotterdam de Global Entrepreneurship week (GEW) plaats. Ondernemers maken kennis met toekomstige talentvolle werknemers en leveren een bijdrage door studenten ondernemersvaardigheden bij te brengen. Doel van het evenement is om meer jongeren enthousiast te maken om een eigen onderneming te starten. Vrijdag verzorgt Hogeschool Rotterdam bestuurslid Angelien Sanderman de afsluiting van de GEW.

Tweewekelijkse blog CvB-voorzitter Bormans: ontmoeting 41

Ron Bormans over het 'onoplosbare' vraagstuk van studiesucces. De evaluatie van de invoering van de studiekeuzecheck (studenten melden zich sinds dit jaar aan per 1 mei) laat zien dat we op de goede weg zijn naar minder uitval in het eerste jaar.

Honoursstudenten winnen prijs met biosensor voor opsporen landmijnen

BML (Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek) honours studenten Cristy Verzijl en Esra Bekdas hebben met hun team waarin ook studenten van TU Delft en Universiteit Leiden deelnemen een prijs gewonnen op de internationale iGEM wedstrijd in Boston. Ze ontwikkelden een biosensor die springstof kan opsporen. Het honoursprogramma biedt studenten bijzondere kansen.