Menu Zoeken English

Auteursrecht Informatiepunt

Uitleg over recht en regelgeving

Vrijwel iedereen krijgt te maken met auteursrecht: bij (her)gebruik van lesmateriaal, presentaties, publicaties, of het schrijven van een essay. Lees hier waar je rekening mee moet houden.

Toon:

Open Publicaties

Stel je onderzoek Open Access beschikbaar

Publicatiebeleid

In ontwikkeling

Op dit moment is een publicatiebeleid voor onderzoekspublicaties en -data nog in ontwikkeling. In dit beleid zal worden vastgesteld hoe er bij Hogeschool Rotterdam kan worden gepubliceerd en met welke factoren rekening gehouden dient te worden. Zolang het nog niet is vastgesteld is deze pagina voornamelijk informatief bedoeld.

Hoe er nu omgegaan wordt met publicaties kun je nalezen in de beslisboom (pdf).

Open Access

Wat is Open Access?

Open Access is een brede internationale academische beweging die streeft naar vrije, gratis online toegang tot wetenschappelijke informatie, zoals publicaties en data. Een publicatie is Open Access wanneer iedereen de inhoud kan lezen, downloaden, distribueren, printen en indexeren. Er zijn dan geen financiële, juridische of technische barrières om de informatie te lezen. Lees verder op de Nederlands Open Access website.

 

 

Routes

Groen of goud

Wil je access publiceren dan zijn er twee routes om uit te kiezen.

  • Groene route: Publiceren via een repository van de eigen organisatie. Hierbij is de volledige publicatie vrij toegankelijk voor iedereen.
  • Gouden route: Publiceren bij Open Access uitgevers. Hierbij worden vaak kosten in rekening gebracht, een zogenaamde APC. Dit is een vergoeding die door de auteur of organisatie moet worden betaald om het artikel vrij toegankelijk te publiceren.

De groene route is in de praktijk eenvoudiger te realiseren dan de gouden.

Repository

SURFsharekit

Hogeschool Rotterdam heeft een eigen repository (SURFsharekit) waarin onderzoekspublicaties van de kenniscentra via de groene route beschikbaar worden gesteld. Publicaties worden vanuit deze repository getoond bij Projecten & Publicaties, in de HBO kennisbank en in NARCIS.

Open SURFsharekit 

Sherpa/Romeo

In de Sherpa/Romeo database kan worden opgezocht wat de embargo-termijn is om een tijdschriftartikel in de repository te plaatsen en in welke vorm dat mag: alleen een pre-print, een post-print, of een PDF van de originele publicatie.

Creative Commons

Bij open access publicaties moet een Creative Commons ( CC ) licentie worden meegegeven zodat helder is op welke manier het materiaal mag worden gebruikt. De geadviseerde licentie voor open access publicaties is CC BY, dit betekent dat iemand alleen verplicht is om de naam van de oorspronkelijke auteur te noemen bij hergebruik van de publicatie. Meer informatie over de verschillende licenties is te vinden op de website van Creative Commons.

Open Data

Onderzoeksdata delen

Delen

Onderzoeksdata delen

Wil je onderzoeksdata opslaan en delen tijdens het onderzoek? SURFdrive biedt cloudopslag voor data die in de verschillende fasen van een onderzoeksproject verzameld, gedeeld, bewerkt en gearchiveerd worden. SURFdrive is onderdeel van SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie van het onderwijs en onderzoek in Nederland.

Vraag een SURFdrive account aan

Research Datamanagementplan

Beheer je onderzoeksdata

Een Research Datamanagementplan beschrijft welke data je tijdens een onderzoeksproject gaat verzamelen, hoe je de data tijdens het project opslaat en beheert, en wat er na afloop van het project met de data gebeurt. Door vooraf hierover na te denken, bespaar je tijd en voorkom je vervelende verrassingen.

Vragen over het invullen van een Research Data Managementplan? Neem contact met ons op.

Beschikbaar stellen

Data delen na afloop onderzoek

Voor het Open Access opslaan van (geanonimiseerde) onderzoeksdata na afloop van het onderzoek kan EASY-DANS worden gebruikt. Zie voor onderzoeksdata in de onderzoekscyclus de HBO vraagwijzer onderzoeksdata.

Neem contact met ons op voor hulp met het publiceren.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.