Menu Zoeken English

Auteursrecht Informatiepunt

Uitleg over recht en regelgeving

Vrijwel iedereen krijgt te maken met auteursrecht: bij (her)gebruik van lesmateriaal, presentaties, publicaties, of het schrijven van een essay. Lees hier waar je rekening mee moet houden.

Toon:

 

Readers

Wat je moet weten bij het samenstellen

De Readerovereenkomst

Stichting UvO

Hogeschool Rotterdam heeft een readerovereenkomst met Stichting UvO. Hierin is afgesproken dat docenten korte overnames van tekst of beeld in readers mogen opnemen, zonder dat hier toestemming voor gevraagd moet worden. Hierbij moet je natuurlijk wel rekening houden met de regels.

Korte overnames

Regels voor korte overnames

 1. Niet-literair boek: maximaal 10.000 woorden overnemen, maar niet meer dan een derde van het hele boek.
 2. Tijdschriften: maximaal 8000 woorden, maar niet meer dan een derde van de aflevering.
 3. Literaire geschriften: maximaal 2500 woorden proza of maximaal 100 regels poëzie; mits niet meer dan een tiende deel van het hele oorspronkelijke werk.
 4. Grafieken, tabellen, schema's, foto’s en illustraties tellen voor 200 woorden. Er mogen maximaal 25 van deze ‘eenheden’ uit een oorspronkelijk werk worden overgenomen. 
 5. Door een uitgever gebundelde en bewerkte wetteksten (inclusief annotatie); maximaal 1 hele uitspraak maar niet meer dan een derde van het gehele door de uitgever gebundelde werk.
  Wetteksten en rechterlijke uitspraken die niet geredigeerd zijn mogen ongelimiteerd worden overgenomen. Ook voor de Staatscourant, het Staatsblad en het Tractatenblad gelden geen beperkingen.
 6. Uitsluitend werken (afbeeldingen, tekst, film etc.) die rechtmatig openbaar zijn gemaakt.

  Let op: Om te bepalen of een overname kort is, worden alle woorden meegeteld. Iedere grafiek of afbeelding afzonderlijk wordt hierbij als 200 woorden meegeteld.

Lange overnames

Linken

Overschrijd je de limiet voor een korte overname, dan moet er toestemming gevraagd worden aan Stichting UvO. Aan lange overnames zijn echter kosten verbonden. Overweeg daarom eerst of het mogelijk is naar de publicatie te linken. Dit is gratis en er is geen toestemming voor nodig.

 1. Bekijk of de publicatie elders op het internet rechtmatig toegankelijk is en gebruik de link.
 2. Onderzoek of de publicatie beschikbaar is in de digitale collectie van de Mediatheek en link vervolgens hiernaar.

  Let er wel op dat je een link aanmaakt die niet verloopt en ook buiten de hogeschool campus werkt. WorldCat bijvoorbeeld toont bij alle zoekresultaten een link-knop die je hiervoor kunt gebruiken. Veel andere databanken bieden ook een soortgelijke functionaliteit voor permanente links. Neem bij twijfel contact op met de mediatheek!

Toestemming vragen

Wil je toch een lange overname doen, dan moet je toestemming vragen aan Stichting UvO. De tarieven voor lange overnames zijn te vinden op de UvO Webportal. Neem contact op met het bedrijfsbureau van je instituut voor toegang tot deze portal.

Bronvermelding verplicht!

Voorkom plagiaat

Bij zowel korte als lange overnames is een correcte bronvermelding  in de reader verplicht. Deze bestaat voor een boek of e-book uit; titel, auteur en uitgever. Vermeld bij overname uit een dagblad of tijdschrift ook de jaargang en het afleveringsnummer.

Meer informatie

 

Film & audio

Regels voor gebruik van audiovisueel materiaal

Je mag een complete film, audiowerk of documentaire gratis en zonder toestemming vertonen of afspelen mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Afspelen heeft een educatief doel en is onderdeel van het onderwijsprogramma.
 • Afspelen moet binnen de muren van de onderwijsinstelling plaatsvinden.
 • Afspelen vindt plaats in  het kader van onderwijs zonder winstoogmerk.
 • Een video of geluidsfragment van internet mag niet gedownload worden en vervolgens afgespeeld. Je mag het wel rechtstreeks streamen.

 

Elektronische leeromgeving

Richtlijnen voor het delen van materiaal

Readers

Readerovereenkomst

De readerregeling is ook van toepassing op de digitale leeromgeving(en) van Hogeschool Rotterdam. De regels voor het samenstellen van een reader zijn vind je hierboven. Readers die aan de voorwaarden voldoen mogen op de ELO  geplaatst worden.

Audiovisueel materiaal

Regels voor het plaatsen van beeld of geluid op de Elektronische Leeromgeving

 • Gebruik bij voorkeur Open Access materiaal met een CC-licentie. Hiervoor gelden soepelere regels dan binnen het traditionele auteursrecht. Meer informatie hierover vind je onder het onderwerp Open Content.
 • Linken of embedden mag als het materiaal rechtmatig (dus met toestemming van de maker) openbaar is gemaakt.
 • Een kopie van een video uploaden naar de elektronische leeromgeving is alleen toegestaan met toestemming van de auteursrechthebbende(n).
 • Docenten mogen voor onderwijsdoeleinden gebruik maken van de readerregeling. Deze geldt ook voor overname van afbeeldingen en teksten in presentaties. De regels hiervoor vind je onder ‘Readers’.
 • Zoals je tekst mag citeren is het ook toegestaan om beeld en geluid als citaat te gebruiken. Houd je hierbij aan de volgende regels :
  • Het citaat dient ter ondersteuning van de inhoud, dus niet alleen als versiering of het opleuken. 
  • Gebruik van video of audio niet méér dan nodig is om je verhaal te onderbouwen. In de praktijk komt dit neer op korte fragmenten.
  • Afbeeldingen mag je in hun geheel ‘citeren’.
  • Citeer alleen uit werk dat rechtmatig (dus met toestemming van de maker) openbaar is gemaakt.
  • Breng geen wijzigingen aan in het geciteerde beeld of fragment.
 • Zorg altijd voor een correcte bronvermelding. Vermeld van gebruikte afbeeldingen naam van de maker en vindplaats. Vermeld voor afbeeldingen van internet eveneens de raadpleegdatum. Deze bronvermelding mag bij een afbeelding, als voetnoot, in het opmerkingenveld van een presentatie of gebundeld als bronvermelding. Je kunt eventueel toevoegen; “Deze presentatie bevat geen auteursrechtelijk beschermd materiaal tenzij anders vermeld”.    

Let op: Voldoe je niet aan bovenstaande regels dan moet een billijke vergoeding worden betaald aan de auteursrechthebbenden van het werk dat je wilt delen. Is er (schriftelijke) toestemming van de auteursrechthebbenden, neem deze dan op bij het overgenomen materiaal in de ELO.

Weblectures & screencasts

Aandachtspunten bij het delen van zelfgemaakte weblectures of screencasts

 • Gebruik je filmfragmenten, afbeeldingen of muziek van derden? Houd rekening met de regels beschreven onder Film & audio.
 • Zorg voor bronvermelding van de gebruikte werken, vermeld wanneer er toestemming is van de rechthebbende(n).
 • Houd rekening met portretrecht en privacy. Voor vragen over privacy en de AVG kun je terecht bij het Privacyinformatiepunt van Hogeschool Rotterdam.

Let op: Wil je je weblectures of screencasts ook buiten de eigen instelling zichtbaar maken, dan geldt hiervoor het reguliere auteursrecht.

Meer informatie

 

Open Content

Meer vrijheid om te delen, downloaden en (her)gebruiken

Publiek Domein

Materiaal waarvan het auteursrecht is vervallen

Op werken in het publieke domein (     ) rust géén auteursrecht. Het zijn werken waarop het auteursrecht is vervallen of niet van toepassing is. Je mag publiek domein werken vrij gebruiken, voor ieder doel, zonder toestemming en zonder verplichte bron- of naamsvermelding. In Europa komen werken 70 jaar na het overlijden van de maker in het publiek domein. Wanneer de maker onbekend is, of het auteursrecht van een bedrijf of instelling, dan geldt hiervoor 70 jaar na 1e publicatie. In Nederland zijn ook veel overheidspublicaties publiek domein. Dit geldt voor wetten, verordeningen en vonnissen van rechtbanken.

Open Access en Creative Commons

Creative Commons licenties

Kunstenaars, schrijvers, wetenschappers en alle andere makers kunnen er voor kiezen om hun werk Open Access te publiceren. Het werk krijgt hierbij een Creative Commons licentie ( ). Daardoor is het mogelijk om flexibeler om te gaan met het auteursrecht. Er zijn verschillende Creative Commons licenties waaruit de maker kan kiezen. Welke licentie gekozen is bepaalt in welke mate een werk verder verspreid mag worden, onder welke voorwaarden dit mag en of het toegestaan is om het te bewerken. Kijk dus voordat je Creative Commons materiaal (her)gebruikt onder welke licentie het valt. Lees meer uitleg over de verschillende licenties.

Meer informatie over Open Access publiceren

Open Educational Resources

Open leermiddelen

Met de komst van open access zijn er ook open leermiddelen beschikbaar gekomen. Tekst, beeld, video en volledige leermodules zijn hierbij digitaal beschikbaar en vrij te gebruiken. Wil je OER materiaal (her)gebruiken let dan op het volgende:

 • Wat zijn de voorwaarden voor (her)gebruik onder de licentie? Bijv. Naamsvermelding – niet-commercieel – gelijk delen.
 • Vermeld voor ieder item dat je hergebruikt wat de bron en licentie is waaronder het valt.
 • Heeft het materiaal als voorwaarde "gelijk delen"? In dat geval vereist de licentie dat het nieuwe afgeleide werk dat jij hiermee maakt dezelfde licentie meekrijgt als het originele materiaal.

Waar vind je Open Content?

Open Content zoeken

Er zijn verschillende stocksites, beeldbanken of archieven op internet te vinden waarin (ook) open content staat. Vaak kan je binnen zo’n website zoeken of filteren op materialen met een licentie voor hergebruik. Tips voor het vinden van Open Content:

 • CC Search : Doorzoek diverse bronnen voor open content afbeeldingen, media, video en muziek.
 • Google Afbeeldingen : Klik na het opgeven van je zoekopdracht op "Tools" en zet "Gebruiksrechten" op "Gelabeld voor hergebruik".
 • Google Geavanceerd zoeken: geeft je de optie om op gebruiksrechten te filteren.
 • LetsCC : Beeld, geluid en video.

Let op: Bekijk altijd de voorwaarden voor (her)gebruik van materiaal dat je vindt. De regels voor bronvermelding gelden ook voor Open Content in schrijfproducten van studenten (bv. scriptie). 

Meer informatie

 

Verwijzen

in eigen publicaties

Wanneer je onderzoek doet voor een eigen publicatie, bijvoorbeeld een artikel, boek of afstudeerscriptie, maak je gebruik van bestaande literatuur en andere informatiebronnen. Het gebruik van teksten en ideeën van anderen in een eigen publicatie is toegestaan, mits je de originele (informatie)bron vermeldt.

In het stappenplan literatuuronderzoek wordt uitgelegd hoe je dit doet.

Ga naar het stappenplan

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.