Auteursrecht

Alles over auteursrecht in het hoger onderwijs

Als student, docent of onderzoeker krijg je te maken met auteursrecht. In je werkstuk, in de les of bij een publicatie gebruik je bronnen die door anderen zijn gemaakt. Lees hier over wat auteursrecht voor jou betekent.

Toon:

In lessen en hoorcolleges wordt intensief gebruik gemaakt van fysieke en digitale informatie. Door middel van presentaties, voorbeelden, videomateriaal readers etc. begeleidt de docent de studenten in hun leerproces. Docenten mogen als onderdeel van de les auteursrechtelijk beschermde werken laten zien, bijvoorbeeld afbeeldingen of filmpjes. Bovendien mogen er ook kopieën worden uitgedeeld van de presentatie of readers wanneer deze onderdeel uitmaken van het onderwijsprogramma. Dit valt onder de onderwijsexceptie (artikel 16) en de vertoningsbeperking (artikel 12 lid 5) van de auteurswet.

Onderwijsexceptie

Onderwijsexceptie

Aan de onderwijsexeptie zijn regels verbonden:

 • Het werk (afbeelding, tekst, film etc.) moet rechtmatig openbaar zijn gemaakt
 • Vermeld altijd de bron van het werk
 • Het overnemen in overeenstemming is met hetgeen naar de regels van het maatschappelijk verkeer redelijkerwijs geoorloofd is.
 • De maker of zijn rechtverkrijgenden ontvangen een billijke vergoeding (Dit wordt ondervangen door een overeenkomst met Stichting PRO).           

Film- en audiovertoningen

Film- en audiovertoningen

Je mag een complete film, audiowerk of documentaire gratis en zonder toestemming vertonen of afspelen, mits hierbij aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Afspelen heeft een educatief doel tijdens de les of werkgroep en het is onderdeel van het onderwijsprogramma
 • Afspelen moet binnen de muren van de onderwijsinstelling plaatsvinden
 • Het afspelen vindt plaats in  het kader van onderwijs zonder winstoogmerk
 • Wil je een video of geluidsfragment van internet gebruiken speel deze rechtstreeks af (streamen). Eerst downloaden en dan vertonen is verboden tenzij de licentie dit toestaat. 

Kijk voor de veel gestelde vragen over gebruik van beeld en geluid binnen het onderwijs op de website Auteursrechten.nl

Bron: Netwerk Auteursrechteninformatiepunten, september 2012

Readers

Readers

Hogeschool Rotterdam heeft een readerovereenkomst met Stichting PRO. Hierdoor is het toegestaan van tekst of beeld korte overnames in readers op te nemen, zonder hiervan melding te maken bij Stichting Pro.

Voor een korte overname gelden de volgende regels:

 1. Niet-literair boek: maximaal 10.000 woorden en niet meer dan een derde van het gehele werk
 2. Tijdschriften: maximaal 8000 woorden en niet meer dan een derde van de aflevering
 3. Literaire geschriften: maximaal 2500 woorden proza of maximaal 100 regels poëzie; mits niet meer dan een tiende deel van het gehele oorspronkelijke werk
 4. Grafieken, tabellen, schema's, foto’s en illustraties tellen voor 200 woorden. Er mogen maximaal 25 van deze ‘eenheden’ uit een oorspronkelijk werk worden overgenomen. 
 5. Onbewerkte overheidspublicaties en jurisprudentie zijn vrijgesteld van auteursrechten. Het gaat hier om jurisprudentie zoals ze in oorspronkelijke staat door de rechterlijke macht openbaar is gemaakt. Dus niet door een uitgever verzamelde uitspraken. Hetzelfde geldt voor wetgeving: alleen uit de Staatscourant, het Staatsblad en het Tractatenblad mag vrij worden overgenomen. 

Overnames die groter zijn dan de bovenstaande richtlijnen worden gezien als ‘lange overnames’. Deze overnames moeten worden gemeld bij stichting PRO en hier moet extra voor worden betaald.

Uitgebreide informatie over het gebruik van bronnen in het onderwijs vind je op de website Onderwijs en Auteursrecht.

 Bron: Bibliotheek Universiteit Leiden

Digitale leeromgeving

Digitale leeromgeving

Binnen de hogeschool wordt veel gebruik gemaakt van elektronische leeromgevingen, echter heb je hier ook te maken met auteursrecht. De readerregeling is ook van toepassing op de digitale leeromgeving van Hogeschool Rotterdam.

 Dit betekent dat korte overnames op de digitale leeromgeving kunnen worden geplaatst zonder dit te melden bij Stichting PRO. Voor lange overnames geld dat, ook als ze alleen worden geplaatst in een digitale leeromgeving, deze moeten worden gemeld bij Stichting PRO. 

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.