Ga direct naar de content

Auteursrecht

Alles over auteursrecht in het hoger onderwijs

Als student, docent, medewerker of onderzoeker krijg je te maken met auteursrecht. In je werkstuk, in de les of bij een publicatie gebruik je bronnen die door anderen zijn gemaakt. Lees hier alles over auteursrecht en wat dit voor jou betekent.

Toon:

In de kenniscentra van Hogeschool Rotterdam wordt praktijkgericht onderzoek verricht. Onderzoekspublicaties vormen hier de tastbare resultaten van. 

Open Access

Open Access publiceren in repository HR -
HBO-Kennisbank – NARCIS

De HR heeft een eigen repository (1) waarin onderzoekspublicaties in de vorm van open access beschikbaar kunnen worden gesteld.

De Nederlandse auteurswet kent sinds 1 juli 2015 een open access bepaling:

“De maker van een kort werk van wetenschap waarvoor het onderzoek geheel of gedeeltelijk met Nederlandse publieke middelen is bekostigd, heeft het recht om dat werk na verloop van een redelijke termijn na de eerste openbaarmaking ervan, om niet beschikbaar te stellen voor het publiek, mits de bron van de eerste openbaarmaking daarbij op duidelijke wijze wordt vermeld.” (2)

Een kort werk van wetenschap is een artikel uit een wetenschappelijk tijdschrift, een vaktijdschrift of een bijdrage aan een conferentie. Delen of hoofdstukken uit boeken vallen hier niet onder.

Concreet betekent dit dat de auteur zijn/haar tijdschriftartikel enige tijd na eerste publicatie in een tijdschrift, in de repository van de HR mag plaatsen.
Vanuit de repository wordt het artikel dan op intermet geplaatst in de
HBO-Kennisbank en als de auteur lector is, ook in NARCIS.

Deze vorm van publiceren wordt open access via de groene route genoemd:
artikelen worden als pre-print (3) of post-print (4) of als PDF van de originele publicatie (in de opmaak van het tijdschrift) door de auteur zelf in een repository van de eigen instelling geplaatst. De uitgever hanteert vaak een embargo-termijn voor deze vorm van publicatie na de originele publicatie.

In de Sherpa/Romeo database kan worden opgezocht wat de embargo-termijn van tijdschriften is en of er alleen een pre-print / post-print of dat er een PDF van de originele publicatie in de repository mag worden geplaatst.

De auteur kiest bij het open access publiceren in de repository ook voor een
creative commons licentie.Met een Creative Commons licentie behoud je al je rechten, maar geef je aan anderen toestemming om je werk te verspreiden, met anderen te delen of bij sommige licenties ook om het werk te bewerken.

Voor vragen en hulp met de repository zie hint

Daarnaast kun je bij de mediatheken terecht voor vragen en ondersteuning: auteursrecht@hr.nl

Links:

(1)  Een repository is een voor het publiek toegankelijke digitale online opslagplaats voor wetenschappelijke publicaties van een universiteit, hogeschool of onderzoeksinstelling
(2) http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001886&hoofdstuk=Ia&artikel=25fa&z=2015-07-01&g=2015-07-01 
(3)  pre-print – een tijdschriftartikel in de opmaak van de auteur voor peer-review
(4)  post-print – een tijdschriftartikel in de opmaak van de auteur na peer-review

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.